Opis wersji 2.31 programu Sublinker

Dodano możliwość przeniesienia uwag z dokumentu do pola uwagi w zamówieniu podczas tworzenia zamówienia na podstawie dokumentu ZK

Dodano możliwość weryfikacji numeru VAT w VIES

Po wybraniu opcji „Potwierdź numer VAT (VIES)” program sprawdzi podany w zamówieniu numer NIP w VIES. Sprawdzanie odbywać się będzie również podczas aktualizacji istniejącego kontrahenta.

Dodano możliwość oznaczania kontrahenta jako podatnika zarejestrowanego w UE po pozytywnej weryfikacji VAT w VIES

Po zaznaczeniu opcji potwierdzenia numeru VAT w VIES oraz „Oznacz kontrahenta jako podatnika zarejestrowanego w UE na podstawie VIES” program sprawdzi NIP kontrahenta w VIES i oznaczy jako podatnika zarejestrowanego w UE w razie sukcesu lub nie w razie niepowodzenia.

Dodano możliwość wyrzucenia błędu weryfikacji numeru VAT w VIES

Po zaznaczeniu opcji potwierdzenia numeru VAT w VIES oraz „Wyrzuć błąd w przypadku błędu sprawdzania w VIES” program w razie niepowodzenia pokaże błąd weryfikacji jako błędne dane kontrahenta w oknie błędów.
Błąd będzie można obsłużyć jak standardowe błędy zdefiniowane w Sublinkerze.

Dodano możliwość oznaczania wszystkich kontrahentów jako podatników zarejestrowanych w UE

Po zaznaczeniu opcji „Oznacz każdego kontrahenta jako podatnika zarejestrowanego w UE” program oznaczy każdego kontrahenta z pustym numerem NIP z krajów UE (at, be, bg, cy, cz, de, dk, ee, el, es, fi, fr, hu, ie, it, lt, lu, lv, mt, nl, pt, ro, se, sk, xi) jako podatnika zarejestrowanego w UE.

Dodano możliwość oznaczania wszystkich kontrahentów jako podatników zarejestrowanych w UE

Po zaznaczeniu opcji „Oznacz kontrahenta bez nip jako podatnika zarejestrowanego w UE” program oznaczy każdego kontrahenta z krajów UE (at, be, bg, cy, cz, de, dk, ee, el, es, fi, fr, hu, ie, it, lt, lu, lv, mt, nl, pt, ro, se, sk, xi) jako podatnika zarejestrowanego w UE.

Dodano możliwość dodawania kontrahenta do bazy danych programu w przypadku tworzenia kontrahentów jednorazowych. Wyjątki można ustawić na zasadzie nazw statusów, w których znajduje się zamówienie

Poprawiono oznaczenia wycofania skutku magazynowego oraz odłożenia skutku magazynowego w przypadku braku towaru na magazynie

Program nieprawidłowo odkładał skutek magazynowy.
Dodatkowo zamieniono miejscami błędne opisy w ustawieniach programu.