Polityka prywatności

Ochrona danych osobowych naszych użytkowników jest dla nas bardzo ważna, dlatego znajdziecie poniżej informacje w jaki sposób, dlaczego i po co potrzebujemy waszych danych.

1

Niniejszy dokument stanowi Politykę prywatności mającą na celu ochronę wszelkich informacji, w tym danych osobowych, przetwarzanych za pośrednictwem strony SubLinker (dalej jako Serwis).

Administratorem danych osobowych gromadzonych przez Serwis jest Infologicbp sp. z o.o., z siedzibą w Białej Podlaskiej (21-500) przy ul. Francuskiej 22, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000493648, NIP 5372626833, REGON 061637572, (dalej jako Infologicbp).

2

Infologicbp jako administrator danych osobowych dochowuje najwyższej staranności w ochronie danych osobowych oraz prawa do prywatności swoich klientów. Wszystkie wykorzystywane przez Infologicbp środki ochrony informacji odpowiadają najwyższym standardom ochrony, o których mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (dalej jako u.o.d.o.) oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych.

3

Infologicbp zapewnia realizację wszelkich uprawnień wynikających z u.o.d.o., w szczególności prawo dostępu do treści udostępnionych Serwisowi danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia. Uprawnienia te mogą być wykonywane m.in. poprzez kontakt z Infologicbp, w tym za pośrednictwem adresu e-mail: pomoc@infologicbp.com

4

Infologicbp respektuje wyrażoną w art. 26 u.o.d.o. zasadę adekwatności przetwarzania danych osobowych, przetwarzając informacje wyłącznie w zakresie oraz celu koniecznym do realizacji umowy zawartej pomiędzy Infologicbp oraz klientem.

5

Infologicbp gromadzi dane wrażliwe dotyczące swoich klientów wyłącznie w zakresie i celu wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

6

Infologicbp przetwarzając dane osobowe klientów w celach marketingowych przesyła na wskazany przez klienta adres e-mail informacje handlowe tylko tym klientom, którzy wyrazili uprzednią wyraźną zgodę na otrzymywanie takich informacji.

7

Dane osobowe klientów nie będą udostępnione innym podmiotom trzecim bez uprzedniej zgody klienta. Na prośbę klienta dane zostaną usunięte.

8

Serwis stosuje pliki cookies, będące niewielkimi informacjami tekstowymi, wysyłanymi przez serwer www i zapisywanymi po stronie klienta.

9

Pliki cookies tzw. "ciasteczka" wykorzystywane są w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez klienta. Pliki cookies umożliwiają m.in.:

a) dostosowanie zawartości stron Serwisu do preferencji klienta oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie klienta Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb oraz używanego przez niego urządzenia;

b) zbierania anonimowych zbiorczych danych statystycznych, które pomagają lepiej poznać sposób, w jaki klienci korzystają z Serwisu. Umożliwia to ulepszanie Serwisu, jego struktury i zawartości zgodnie z oczekiwaniami klientów.

10


Serwis stosuje dwa rodzaje plików cookies: „sesyjne” oraz „stałe”. Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym klienta do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym klienta przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez klienta.

11

W przypadku gdy oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym, klienci Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies w ustawieniach używanej przeglądarki (dotyczy to każdego rodzaju cookies) lub w każdej chwili mogą usunąć te pliki ze swoich urządzeń.