Opis wersji 2.32 programu Sublinker

Dodano możliwość wykluczenia aktualizacji telefonu i adresu email w kartotece istniejącego kontrahenta. Wykluczenie może być zastosowane dla wszystkich kontrahentów lub kontrahentów z określoną grupą

Dodano możliwość aktualizacji lokalizacji produktów w ustalonych magazynach w narzędziu do aktualizacji istniejących produktów (nowy magazyn)

Dodano możliwość podania znaku gwiazdki (*) jako wieloznacznik w przypadku pobierania zamówień. Dotyczy tworzenia oraz realizacji dokumentów PA/FS/WZ

Znak gwiazdki zastępuje dowolny znak w wyszukiwanej nazwie statusu, np. Wysłane* dopasuje wszystkie statusy rozpoczynające się od słowa Wysłane, *Wysłane* dopasuje wszystkie statusy zawierające słowo Wysłane, *Wysłane dopasuje wszystkie statusy zakończone słowem Wysłane.

Dodano możliwość wyrzucenia błędu weryfikacji numeru VAT w VIES

Po zaznaczeniu opcji potwierdzenia numeru VAT w VIES oraz „Wyrzuć błąd w przypadku błędu sprawdzania w VIES” program w razie niepowodzenia pokaże błąd weryfikacji jako błędne dane kontrahenta w oknie błędów.
Błąd będzie można obsłużyć jak standardowe błędy zdefiniowane w Sublinkerze.

Dodano możliwość wyboru ustawienia trzeciorzędnego (email,login,nip) w przypadku braku symbolu przy tworzeniu kontrahenta

Dodano możliwość dopisania numerów dokumentów wystawionych na podstawie dokumentu ZK do pól własnych podczas tworzenia zamówienia na podstawie dokumentu ZK

Wystawiony tylko dokument FS
Wystawiony dokument PA oraz FSd do PA