Opis wersji 2.34 programu Sublinker

Dodano możliwość włączenia czasu wysyłania dokumentów do Baselinkera w określonym czasie w synchronizacji wysyłania dokumentów

Dodano możliwość włączenia czasu wysyłania dokumentów emailem w określonym czasie w synchronizacji wysyłania dokumentów

Dodano możliwość wpisania do pola uwag wartości Tak/Nie w przypadku, gdy zamówienie jest opłacone. Dodano nowe pole [is_paid]

Dodano możliwość wpisania do pola uwag wartości na podstawie warunku, czy klient chce przesyłkę pobraniową. Dodano nowe pole warunkowe [want_cod]

Dodano możliwość włączenia wyjątków wybierania stawki VAT w przypadku, gdy kraj dostawy jest różny od kraju do faktury. W przypadku dodania wyjątku kraju do faktury spowoduje wybór stawki VAT z danych faktury zamiast danych do wysyłki

Dodano możliwość ustawienia dodatkowego filtru na źródło zamówienia przy wyborze ustawień aktualizacji pola uwagi. Można dodać dodatkowy filtr na kraje wysyłki. Wartości można oddzielić średnikami, np. DE;GB;IT

Dodano możliwość ustawienia określonego stałego stanu magazynowego jeżeli stan produktu jest równy lub większy od X [BETA]

Dodano możliwość tworzenia faktury w Baselinkerze podczas wysyłania obrazu dokumentu do Baselinkera jeżeli faktura w Baselinkerze nie istnieje

W przypadku tworzenia faktury, gdy nie istnieje wykonywane jest dodatkowe wywołanie API.
Aby wysłać obraz dokumentu do Baselinkra wymagane są minimum trzy wywołania API: pobranie zamówienia, pobranie informacji o fakturze, możliwe zapytanie o stworzenie faktury, wysłanie dokumentu do Baselinkera.
Każde zamówienie, na podstawie którego wysyłany jest obraz dokumentu to przynajmniej dwa wywołania API.

Zmiana w interfejsie użytkownika: przeniesienie ustawień zapisu dokumentów na magazynie do oddzielnej sekcji

Dodano możliwość zapisywania dokumentów na magazynie w zależności od nazwy państwa/kodu ISO, źródła zamówienia oraz id źródła zamówienia. W przypadku pustej nazwy państwa/kodu ISO przyporządkowany zostanie dowolny kraj. W przypadku pustego id źródła zamówienia przyporządkowane zostanie dowolne zamówienie z danym źródłem zamówienia

Pierwsze ustawienie ze zrzutu: każde zamówienie, które w danych do faktury jest z kraju niemcy zapisze dokumenty na magazynie MAG.
Drugie ustawienie ze zrzutu: każde zamówienie, które źródło zamówienia to allegro bez względu na id źródła zamówienia zapisze dokumenty na magazynie UZ.

Dodano możliwość wyboru kolejności ustawienia wyboru wzorca wydruków faktury oraz włączenie i wyłączenie opcji wyboru

Dodano możliwość wyboru wzorca wydruków faktury w zależności od nazwy państwa/kodu ISO, źródła zamówienia oraz id źródła zamówienia. W przypadku pustej nazwy państwa/kodu ISO przyporządkowany zostanie dowolny kraj. W przypadku pustego id źródła zamówienia przyporządkowane zostanie dowolne zamówienie z danym źródłem zamówienia

Pierwsze ustawienie ze zrzutu: każde zamówienie, które w danych do faktury jest z kraju niemcy wybierze wzorzec wydruku FS niemiecki.
Drugie ustawienie ze zrzutu: każde zamówienie, które źródło zamówienia to allegro oraz id źródła zamówienia wybierze wzorzec FS standard.
Trzecie ustawienie ze zrzutu: każde zamówienie, które w danych do faktury jest z kraju wielka brytania i źródło zamówienia to amazon bez względu na id źródła wybierze wzorzec FS angielski.

Dodano możliwość wyboru wzorca wydruków faktury w zależności nazwy kategorii dokumentu

W przypadku, gdy nazwa kategorii wysyłanego obrazu dokumentu będzie odpowiadać nazwie z ustawień wybrany zostanie odpowiedni wzorzec. W przypadku ustawienia ze zrzutu wybrany zostanie wzorzec FS duplikat jeżeli nazwa kategorii w dokumencie będzie równa duplikat.

Dodano nowe oznaczenia JPK dla JPK VAT (Od wersji Subiekta 1.69)