Opis wersji 2.36 programu Sublinker

Dodano możliwość włączenia wyjątków wybierania rodzaju transakcji VAT w przypadku, gdy kraj dostawy jest różny od kraju do dokumentu. W przypadku dodania wyjątku kraju do dokumentu spowoduje wybór rodzaju transakcji VAT na podstawie z danych z faktury zamiast danych do wysyłki