Opis wersji 2.38 programu Sublinker

Dodano możliwość wyboru kategorii dokumentu na podstawie kodu kraju. Można wybrać kod kraju dostawy lub kod kraju do faktury

Dodano możliwość sortowania zamówień po lokalizacji pierwszego produktu w zamówieniu

Zmieniono sposób wysyłania klucza API do Baselinkera. Według informacji na stronie poprzedni sposób wysyłania przestanie działać 05.05.2022

Zmiana dotyczy sposobu wysyłania klucza API przy zapytaniu. Poprzednio klucz wysyłany był jako parametr. Obecnie klucz API będzie wysyłany w nagłówku zapytania.