Opis wersji 2.41 programu Sublinker

Dodano możliwość zamiany znaków nieobsługiwanych przez Subiekta na dowolne znaki obsługiwane przez Subiekta. Zamiana dotyczy danych do wysyłki, danych do faktury, loginu użytkownika oraz komentarza kupującego

Podmiana znaków dotyczy następujących pól z zamówienia:
– login użytkownika (user_login)
– komentarz kupującego (user_comments)
– adres do faktury (invoice_address)
– miasto (invoice_city)
– nazwa firmy (invoice_company)
– imię i nazwisko (invoice_fullname)
– nip (invoice_nip)
– kod pocztowy (invoice_postcode)
– adres dostawy (delivery_address)
– miasto (delivery_city)
– nazwa firmy (delivery_company)
– imię i nazwisko (delivery_fullname)
– kod pocztowy (delivery_postcode)

Aby włączyć podmianę znaków należy w ustawieniach włączyć opcję podmiany

Następnie należy zdefiniować słowniki podmian. W tym celu należy kliknąć przycisk dodaj w ustawieniach słowników podmian znaków

Z listy należy wybrać określony słownik lub słownik pusty, który należy uzupełnić samodzielnie

Po dodaniu słownika można edytować zawartość klikając w słownik i przycisk edytuj

Po wciśnięciu przycisku dodaj można dwuklikiem zacząć edycję wpisów.
Po lewej stronie należy wkleić znak zastępowany, np. znak cyrylicy. Z prawej stronty należy wkleić znak, który ma zastąpić znak zastępowany.

Aby usunąć dany wpis należy zaznaczyć dany wpis na liście i nacisnąć przycisk usuń

Po zapisaniu danego słownika można zmienić nazwę słownika klikając na jego nazwie w tabeli

Kolejnym krokiem jest przypisanie nazwy słownika do kraju, w którym będą podmieniane znaki w zamówieniu. W tym celu należy nacisnąć przycisk dodaj

Następnie należy dwuklikiem wypełnić nazwę słownika i kod kraju, np. Słownik_1 => BG.
Jeżeli w kodzie kraju wpiszemy * to dany słownik będzie zamieniać znaki w zamówieniach z każdego kraju.