Opis wersji 2.42 programu Sublinker

Dodano możliwość aktualizacji pola dodatkowego w zamówieniu w przypadku, gdy klient istnieje już w bazie

Aktualizacja pola dodatkowego dotyczy tylko pól tekstowych. Aktualizacja zostanie przeprowadzona w przypadku stworzenia dokumentu ZK, WZ, PAi, FS.

Aby zaktualizować pole własne o zadanej nazwie należy zaznaczyć checkbox 'aktualizzuj pole dodatkowe w zamówieniu jeżeli klient z zamówienia istnieje w bazie’, uzupełnić nazwę pola dodatkowego z BaseLinkera (pole musi być tekstowe) oraz podać wartość pola dodatkowego.
Jeżeli program odnajdzie klienta w bazie po stworzeniu dokumentu uzupełni pole dodatkowe o zadanej nazwie wartością z ustawienia.

Dodano możliwość aktualizacji pola lokalizacja w produktach w zamówieniu

Dodano możliwość wpisania osoby wystawiającej dokument z pola dodatkowego zamówienia

W pierwszej kolejności wstawiana jest osoba z ustawień z nazwy statusu. W przypadku braku dopasowania z wyboru ustawień na podstawie statusu aplikacja podejmie próbę wstawienia osoby z pola dodatkowego zamówienia.