Opis wersji 3.11 programu Sublinker

Dodano możliwość wyboru wzorca wydruku dokumentów PA/PAi na podstawie nazwy statusu, kraju i źródła zamówienia oraz kategorii dokumentu

Wybór wzorca można określić w odpowiedniej kolejności: nazwa statusu, kraj i źródło zamówienia oraz kategoria dokumentu.
Wybór wzorca jest podczas tworzenia dokumentu PDF do drukowania/wysłania obrazu dokumentu do BaseLinkera lub mailem.

Dodano możliwość wyboru rodzaju transakcji VAT na podstawie nazwy statusu

Widok został zmodyfikowany w taki sposób aby można było wybrać kolejność wyboru wybierania transakcji VAT. Obecnie można wybrać transakcję VAT na podstawie kraju oraz źródła zamówienia (opcja dostępna była wcześniej) oraz na podstawie nazwy statusu.

Dodano możliwość wyboru stawki VAT transportu na podstawie nazwy statusu

Wybór stawki do transportu na podstawie nazwy statusu będzie sprawdzany w pierwszej kolejności.
Jeżeli nie będzie dopasowania wybór stawki VAT odbędzie się jak dotychczas według ustawień.

Zmieniono wybór stawek VAT do produktów w taki sposób aby można było wybrać stawki VAT na podstawie nazwy statusu -> na podstawie kraju i źródła zamówienia -> na podstawie stawki z produktu z BaseLinkera

Zmieniono zachowanie aplikacji aby można było wybrać wszystkie możliwości wyboru stawki VAT.
W pierwszej kolejności program wyszuka stawkę na podstawie nazwy statusu.
W przypadku braku program będzie próbował wyszukać stawkę na podstawie kraju i źródła zamówienia.
W ostatniej kolejności program będzie próbował wybrać stawkę na podstawie produktu z zamówienia z BaseLinkera.