Opis wersji 3.12 programu Sublinker

Dodano możliwość dodania brakujących cen specjalnych podczas aktualizacji cen specjalnych w synchronizacji PrestaShop MySQL

W przypadku dodania ceny specjalnej program uzupełnia wartości kolumn jak na liście poniżej

  • id_specific_price_rule: 0
  • id_cart: 0
  • id_shop_group: 0
  • id_customer: 0
  • from_quantity: 1
  • reduction: 0
  • reduction_tax: 1
  • reduction_type: amount
  • from: 0000-00-00 00:00:00
  • to: 0000-00-00 00:00:00

Dodano możliwość wycofania rezerwacji z dokumentów ZK na podstawie zamówień z dodatkowych statusów

Dodano możliwość wykluczenia aktualizacji cen produktów z określonymi cechami jeżeli magazynem źródłowym jest magazyn Subiekt GT

Dodano pole [order_package_count] określające ile paczek zostało wygenerowanych w zamówieniu