Opis wersji 3.13 programu Sublinker

Dodano możliwość określenia, czy wystawić dokument ZW, KFS lub ZW i KFS jeżeli wystawiono paragon i fakturę detaliczną do paragonu

Możliwe przypadki do przetwarzania to stworzenie zwrotu, stworzenie korekty, stworzenie zwrotu i korekty.

Dodano możliwość aktualizacji pola dodatkowego zamówienia nazwą opiekuna po stworzeniu dokumentu ZK

Pole dodatkowe musi być typu tekstowego i istnieć w BaseLinkerze.

Dodano możliwość wysyłania dokumentów WZ wystawionych automatycznie do faktur po wystawianiu dokumentu FS/FSd

Pole dodatkowe musi być typu tekstowego i istnieć w BaseLinkerze.