Opis wersji 3.14 programu Sublinker

Dodano możliwość przepisania symbolu z towaru Subiekta do rozłożonego produktu w zamówieniu w BaseLinkerze podczas rozkładania kompletów na składniki

Symbol zapisany będzie bezpośrednio przed nazwą oddzielony spacją.

Dodano możliwość rozkładania kompletu na składniki w zamówieniu w BaseLinkerze podczas realizacji dokumentu ZK -> PA/PAi/FS/FSd

Dodano kolumnę cena kartotekowa do zapisanego pliku xls, xlsx z widoku analizy sprzedaży i dostępności towaru