Opis wersji 3.18 programu Sublinker

Dodano możliwość przeniesienia nazwy opiekuna do pola własnego zamówienia podczas tworzenia zamówień w BaseLinkerze na podstawie dokumentów ZK

Symbol zapisany będzie bezpośrednio przed nazwą oddzielony spacją.

Dodano możliwość ustawienia kodu rodzaju transakcji klientowi bez nip w zamówieniu