Opis wersji 3.19 programu Sublinker

Dodano dwa skróty kodów (EU, EX-EU) możliwych do dodania do kodów krajów w opcjach przypisania rodzaju transakcji

W przypadku wpisania wartości EU wliczane są wszystkie kraje Unii Europejskiej za wyjątkiem Polski.
Kraje, które wchodzą w skład wartości EU:

 • AT
 • BE
 • BG
 • CY
 • CZ
 • DE
 • DK
 • EE
 • EL
 • ES
 • FI
 • FR
 • HU
 • IE
 • IT
 • LT
 • LU
 • LV
 • MT
 • NL
 • PT
 • RO
 • SE
 • SK
 • XI

W przypadku wpisania wartości EX-EU wchodzą wszystkie kraje niebędące w Unii Europejskiej.
Polska (PL) jest specyficznym przypadkiem, który należy dodać oddzielnie.

Dodano możliwość zaznaczenia i przeniesienia zaznaczonych zamówień do wybranego statusu w widoku analizy sprzedaży

Po wybraniu pozycji i przyciśnięciu prawy przycisk myszy pokaże się opcja, która pozwoli na przeniesienie zaznaczonych pozycji do statusu określonego nazwą.