Opis wersji 3.2 programu Sublinker

Dodano możliwość ustawienia flagi własnej tworzonego dokumentu na podstawie kodu kraju dostawy

Dodano możliwość ustawienia kolejności na podstawie, której można ustawić flagę własną tworzonego dokumentu

Dodano możliwość aktualizacji danych kontrahenta podczas aktualizacji istniejącego dokumentu ZK