Opis wersji 3.20 programu Sublinker

Dodano możliwość wyboru produktów z widoku wyboru wielokrotności na podstawie nazwy produktu

W przypadku zaznaczenia opcji dodatkowo produkt będzie poszukiwany na podstawie nazwy z tabeli wielokrotności w przypadku braku wykrycia po identyfikatorze.

Dodano możliwość uzupełnienia numeru PESEL wartością z pola dodatkowego zamówienia

W przypadku braku ustawienie zostanie pominięte.

Dodano możliwość stworzenia zamówienia na podstawie dokumentu ZK w statusie przejściowym

W przypadku występowania błędów dublowania zamówień należy skorzystać z poniższego ustawienia aby zamówienie po skończonym dodawaniu było przeniesione do statusu końcowego.

Dodano możliwość zapisania wybranych korekt na dysku