Opis wersji 3.21 programu Sublinker

Dodano możliwość realizacji dokumentów WZ jako PA/PAi/FS

Realizacja dokumentów handlowych (paragon, paragon imienny, faktura) z dokumentu wydania zewnętrznego.

Dodano możliwość pominięcia fiskalizacji faktur, do których nie ma wystawionego paragonu oraz kontrahent nie podał numeru nip oraz wysyłka jest po za terytorium Polski

Dodano możliwość sprawdzania nipu kontrahenta spoza UE

Jeżeli w danych do faktury kraj kontrahenta jest spoza UE, np. Kazachstan po zaznaczeniu opcji program również sprawdzi, czy nip kontrahenta jest zarejestrowany w VIES.