Opis wersji 3.22 programu Sublinker

Dodano możliwość zapisu sprawdzania numeru NIP w VIES w bazie danych

Zapis następuje w tabeli kh_Vies i wynik widoczny jest w Subiekcie

Dodano możliwość zapisu konkretnej ceny netto i brutto do pliku CSV w synchronizacji magazynów

Dodano możliwość przepisania nazwy firmy w przypadku pustego imienia i nazwiska podczas realizacji dokumentu ZK

Dodano możliwość traktowania usług jednorazowych jak koszt transportu podczas wystawiania zwrotu do paragonu (dokument ZW)

Dodano możliwość przepisania dowolnego numeru przesyłki w polu uwagi

W przypadku braku przesyłki o zadanym numerze pole pozostanie puste.