Opis wersji 3.23 programu Sublinker

Dodano możliwość wyboru wzorców wydruku dokumentów PA/PAi/FS na podstawie wartości pola dodatkowego zamówienia

Dodano możliwość określenia kolejności typu wyboru rozszerzenia dokumentu

Zmiana sposobu nadawania rozszerzeń ze stałej nazwy statusu i kodu kraju na kolejkę.
Dodano możliwość wyboru na podstawie walidacji VAT w VIES oraz kodu kraju.

Dodano możliwość dodania rozszerzenia dokumentu na podstawie kodu kraju oraz wyniku walidacji VIES

Dodano możliwość przepisania dowolnego numeru przesyłki do statycznego pola własnego dokumentu

Dodano nowy słownik podmiany znaków: czeski

Instrukcja obsługi podmiany znaków dostępna jest tutaj: https://sublinker.pl/2-41-0/#f1

Dodano nowy słownik podmiany znaków: rumuński

Instrukcja obsługi podmiany znaków dostępna jest tutaj: https://sublinker.pl/2-41-0/#f1