Opis wersji 3.25 programu Sublinker

Umożliwiono realizację dokumentu ZK w walucie innej niż PLN jako paragon imienny(PAi) w przeliczeniu na PLN

Dodano możliwość realizacji dokumentu ZK jako paragon imienny z przeliczeniem na PLN.

Dodano pole data płatności [payment_date] do aktualizacji pola uwagi w dokumencie

Pod znacznikiem wstawiona zostanie data pierwszej płatności w zamówieniu

Dodano pole data płatności [package_create_date] do aktualizacji pola uwagi w dokumencie

Pod znacznikiem wstawiona zostanie data utworzenia pierwszej przesyłki

Dodano pole data płatności [package_delivery_date] do aktualizacji pola uwagi w dokumencie

Pod znacznikiem wstawiona zostanie data dostarczenia pierwszej przesyłki

Dodano pole dodatkowego pola własnego [additinal_field][field_name] do aktualizacji pola numer oryginału w dokumencie ZK

Pod znacznikiem wstawiona zostanie wartość z pola dodatkowego o zadanej nazwie.
Na zrzucie nazwa pola dodatkowego to test.

Dodano możliwość pominięcia wystawienia faktury detalicznej podczas realizacji dokumentu ZK jako paragon

Ustawienie nadrzędne do wystawienia faktury detalicznej podczas realizacji dokumentu ZK jako paragon.
Jeżeli ustawienie jest zaznaczone to po wystawieniu paragonu faktura detaliczna nie zostanie wystawiona.