Opis wersji 3.28 programu Sublinker

Dodano nowy sposób sprawdzania stanów magazynowych na podstawie istniejącego dokumentu ZK

W przypadku braku istniejącego dokumentu ZK sprawdzanie odbywa się jak dotychczas.
Kolejność rezerwacji wystawionych dokumentów ZK jest następująca: data wystawienia, nr dokumentu wystawionego dla wszystkich numeracji dokumentów.

[BETA] Dodano możliwość wystawiania dokumentów MM z wielu magazynów na podstawie brakujących towarów z istniejącego dokumentu ZK

Aktualizacja.

Dodano Symbol magazynu, w którym odbywa się sprawdzanie braków na podstawie których zostaną wystawione dokumenty MM.
Rozdzielono status przeniesienia zamówienia po braku błędu na status po stworzeniu dokumentu MM oraz status jeżeli dokument MM nie musiał być utworzony (towar jest na stanie).
Usunięto ustawienie statusu błędu. W tym przypadku zastosowanie mają ustawienia błędów.

Wystawianie dokumentów MM na podstawie braków odbywa się tylko dla istniejących dokumentów ZK.
Możliwe jest podanie więcej jak jednego magazynu źródłowego.
Należy podać symbole oddzielone średnikiem ’;’ lub przecinkiem ’,’, np. BAK,LIM;UZ
Kolejność tworzenia dokumentów MM w powyższym przykładzie to BAK -> LIM -> UZ
Dokumenty MM zostaną wystawione dla istniejących towarów nawet w przypadku braku innego towaru na podanych magazynach.

Dodano możliwość dodawania dokumentów ZK/PA/PAi/FS z zerową wartością

Ustawienie nie ma zastosowania do dokumentu WZ.