Opis wersji 3.29 programu Sublinker

Dodano możliwość wypisania uzupełnionych produktów dokumentami MM w polach dotyczących błędów braków produktów

Uzupełnione pole dotyczy ustawień z sekcji „ustawienia błędów synchronizacji” do pól braku produktów.

Dodano możliwość skrócenia wypisanych błędów braków produktów/uzupełnionych produktów dokumentami MM

Skrócenie informacji do SKU BR:[liczba] UZ:[liczba]

Dodano możliwość rozbicia produktu z BL na podstawie SKU (znak + rozdziela produkty rozbijane)

Po włączeniu opcji każdy produkt z zamówienia zostanie przeprocesowany pod kątem znaków '+’, które rozbiją produkt na poszczególne SKU.
W ostatnim produkcie szukany jest również znak '[’, po znalezieniu którego tekst w SKU zostanie zignorowany.
Wartość poszczególnych produktów wyliczana jest na podstawie ceny kartotekowej (podobnie jak w przypadku rozbijania kompletów na składniki).
Przykłady:
SKU: 'S-0001 + S-0002′ rozbity zostanie na dwa produkty 'S-0001′ oraz 'S-0002′
SKU: 'S-0001 + S-0002 [tekst] do pominięcia’ rozbity zostanie na dwa produkty 'S-0001′ oraz 'S-0002′