Opis wersji 3.3 programu Sublinker

Zmiany w kolejności sekcji ustawienia dokumentów. Przeniesienie realizacji dokumentów w górę

Dodano możliwość realizacji dokumentu WZ jako FS

Dodano możliwość wyboru symbolu usługi transportu na podstawie nazwy kraju/kodu kraju, źródła zamówienia

W pierwszej kolejności będą wybierane ustawienia na podstawie kodu kraju i źródła zamówienia i w przypadku braku dopasowania wybierane będą ustawienia na podstawie nazwy sposobu wysyłki z BaseLinkera.
Wybór dopasowania ustawień jest następujący:
1) Kod kraju, źródło zamówienia, id źródła zamówienia
2) Kod kraju, źródło zamówienia, puste id źródła zamówienia
3) Pusty kod kraju, źródło zamówienia, id źródła zamówienia
4) Pusty kod kraju, źródło zamówienia, puste id źródła zamówienia
5) Kod kraju, dowolne źródło zamówienia, id źródła zamówienia
6) Kod kraju, dowolne źródło zamówienia, pusty id źródła zamówienia
7) Pusty kod kraju, dowolne źródło zamówienia, id źródła zamówienia
8) Pusty kod kraju, dowolne źródło zamówienia, puste id źródła zamówienia (W tym przypadku każde dopasowanie jest skuteczne)

Dodano obsługę nowych pól z zamówienia do wstawiania danych do statycznych pól własnych dokumentów. Nowe pola: uwagi kupującego