Opis wersji 3.31 programu Sublinker

Dodano możliwość tworzenia dokumentów PZ (przyjęcia zewnętrznego) na podstawie zamówienia

W pierwszej kolejności należy zdefiniować nazwy statusów, z których będą pobierane zamówienia na podstawie których będą tworzone dokumenty PZ.
W przypadku nazw można zastosować znak *, który zastępuje dowolny ciąg znaków.

W przypadku tworzenia dokumentów PZ należy zdefiniować kontrahenta, który będzie wstawiony na dokumencie PZ z bazy kartotekowej Subiekta.
Przypisanie może być do każdego zamówienia lub w zależności od nazwy statusu.

Istnieje możliwość ustawienia skutku magazynowego dla dodawanych dokumentów PZ.
Ustawienie może być globalne dla wszystkich dokumentów lub w zależności od nazwy statusu.

Po utworzeniu dokumentu PZ istnieje możliwość przypisania numeru dokumentu do pola własnego zamówienia o zadanej nazwie.

Po utworzeniu dokumentu PZ istnieje przypisania numeru, po utworzeniu dokumentu PZ do pola dodatkowego o zadanej nazwie.