Opis wersji 3.32 programu Sublinker

[BETA] Dodano obsługę modułu zwrotów

Możliwość włączenia synchronizacji zwrotów po uruchomieniu Sublinkera

Możliwość włączenie synchronizacji

Po zaznaczeniu ikona synchronizacji pojawi się w głównym oknie programu.

Ustawienie przerwy pomiędzy synchronizacjami w sekundach

W przypadku utworzonego paragonu i faktury detalicznej do paragonu można ustawić jaki dokument zostanie utworzony. Domyślnie jest to korekta do faktury.
Możliwe dokumenty to: zwrot do paragonu (ZW), korekta do faktury (KFS), zwrot i korekta (ZW i KFS).

Aby pobrać zwroty z określonych statusów z modułu zwrotów należy podać pary nazw statusów.
W przypadku braku podania nazwy statusu do przeniesienia zwrot pozostanie w statusie źródłowym.

Dodatkowo można włączyć przenoszenie zamówienia do statusu po stworzeniu dokumentu (ZW/KFS) do zwrotu.

Ustawianie kategorii na dokumencie

Ustawienie można wybrać na podstawie nazwy statusu lub źródła zamówienia.
W przypadku braku dopasowania kategoria nie zostanie przypisana.

Ustawienie kategorii

Wybór kategorii na podstawie nazwy statusu.
W przypadku wpisania wartości '*’ zostanie wybrany dowolny status.

Wybór kategorii na podstawie źródła zwrotu.
W przypadku wpisania wartości '*’ do ID źródła zostanie wybrane źródło o dowolnym identyfikatorze.

Ustawienie płatności na zworcie/korekcie

Ustawienie można wybrać na podstawie nazwy statusu lub dokumentu źródłowego.
W przypadku braku dopasowania płatność zostanie przypisana domyślna płatność przez ERP.

Wybór płatności na podstawie statusu.
Aby ustawić płatność należy ustawić typ płatności z Subiekta oraz w informacji o płatności wpisać nazwę płatności kartą, nazwę płatności kredytowej, liczbę dni odroczenia lub nazwę terminu płatności w przypadku kredytu kupieckiego.
W przypadku wpisania wartości '*’ zostanie wybrany dowolny status.

Wybór płatności z dokumentu źródłowego – paragonu lub faktury.

Ustawienie osoby wystawiającej dokument

Ustawienie można wybrać na podstawie wartości z określonego pola dodatkowego, nazwy statusu lub źródła zamówienia.
W przypadku braku dopasowania zostanie przypisany zalogowany operator jako osoba wystawiająca.

Wybór osoby wystawiającej na podstawie nazwy statusu.
W przypadku wpisania wartości '*’ zostanie wybrany dowolny status.

Wybór osoby wystawiającej z wartości pola dodatkowego.
W przypadku wypełnionej wartości w polu dodatkowym zostanie ona przepisana do pola osoby wystawiającej dokument.

Wybór osoby wystawiającej na podstawie źródła zwrotu.
W przypadku wpisania wartości '*’ do ID źródła zostanie wybrane źródło o dowolnym identyfikatorze.

Ustawienie przyczyny korekty

Ustawienie można wybrać na podstawie z pozycji zwrotu lub nazwy statusu.
W przypadku braku dopasowania zostanie ustawiony brak jako przyczyna korekty.

Przyczyna korekty z pozycji zwrotu.

Wybór przyczyny korekty na podstawie nazwy statusu.
W przypadku wpisania wartości '*’ zostanie wybrany dowolny status.

[BETA] moduł zwrotów: Dodano ustawienia obsługi zwrotu kosztów transportu

Aby zwrot kosztów wysyłki zadziałał należy zaznaczyć opcję włącz zwroty kosztów wysyłki.

Aby obsłużyć zwrot kosztów należy zdefiniować nazwy usług jednorazowych, które integrator obsłuży jako zwroty.
Wstawienie wartości * spowoduje obsłużenie wszystkich usług jednorazowych jako koszt wysyłki.

Dodatkowo można zdefiniować, które niepołączone produkty będą traktowane jako koszt wysyłki.
Połączenie następuje po symbolu zadanego niepołączonego towaru z pozycji dokumentu.

Dodano możliwość sposobu wyboru drukarki fiskalnej

Nowy sposób wyboru drukarki fiskalnej po nazwie i wartości z pola dodatkowego.

Dodano możliwość wyboru drukarki fiskalnej na podstawie nazwy i wartości pola dodatkowego