Opis wersji 3.4 programu Sublinker

Dodano możliwość zachowania komentarza poprzedniej flagi własnej przy ustawieniu nowej flagi na podstawie zamówienia

Dodano możliwość ustawienia, czy wystawić zwrot do dokumentu wystawionego ręcznie z dokumentu WZ

Dodano możliwość aktualizacji dodatkowych pól własnych numerem dokumentu WZ. Aktualizacja z sekcji tworzenia dokumentu WZ ma większy priorytet nad aktualizacją z sekcji aktualizacji pól dodatkowych zamówienia

Dodano możliwość ustawienia sprawdzania przeterminowanych płatności u kontrahenta przed wystawieniem faktury

Sprawdzenie następuje na podstawie statusu lub kodu kraju/źródle zamówienia.
Sprawdzanie może być wykonane na podstawie ustawionej statycznie liczby dni spóźnienia lub parametru z karty kontrahenta.

Dodano możliwość wystawiania zwrotów do dokumentów WZ jako dokumenty PW

Aplikacja może mieć problemy z takimi zwrotami w przypadku złożenia kompletów do dokumentu WZ

Dodano możliwość sprawdzenia numeru NIP w VIES podczas tworzenia zamówienia w BaseLinkerze na podstawie dokumentu ZK. Wpisanie rezultatu sprawdzenia w polu dodatkowym tekstowym lub checkbox