Opis wersji 3.5 programu Sublinker

Dodano możliwość przypisania informacji o brakach magazynowych do pola dodatkowego o określonej nazwie. Pole dodatkowe musi być typu tekstowego

Dodano możliwość przypisania typu błędu do pola dodatkowego o określonej nazwie. Pole dodatkowe musi być typu tekstowego

Zmieniono sposób wybierania zmiany konta bankowego w dokumentach ze sposobem płatności zapłacono przelewem

Gwiazdka zastępuje dowolną nazwę.

Dodano możliwość usunięcia danych oryginalnego zamówienia w przypadku pokazania błędu o istniejących danych skojarzonych z zamówieniem po rozbiciu zestawów w zamówieniu w BaseLinkerze. Dane zostaną utracone bezpowrotnie

Dodano narzędzie do usuwania produktów z określonego katalogu magazynu BaseLinkera na podstawie produktów z Subiekta oznaczonych jako nieaktywnych