Opis wersji 3.6 programu Sublinker

Dodano możliwość ustawienia znaku * jako wieloznacznika w ustawieniu nazwy rabatu

Dodano wartość kategoria do eksportu do pliku CSV w synchronizacji magazynów

W przypadku Subiekta przenoszona jest nazwa grupy.

Dodano wartość atrybuty do eksportu do pliku CSV w synchronizacji magazynów

W przypadku Subiekta pole atrybuty zawiera wartości z pól własnych oraz cech.
Należy podać nazwę cechy lub nazwę pola własnego.

Dodano możliwość przypisania wartości z dowolnego pola dodatkowego z zamówienia do pola własnego dokumentu

Należy podać nazwę pola dodatkowego z ustawień pól dodatkowych z BaseLinkera.
Przypisanie ma zastosowanie do dokumentów PA/PAi/FS/FSd/WZ

Dodano możliwość aktualizacji cen specjalnych w integracji Prestashop MySQL na podstawie parametrów: id_group (wymagany), id_country (puste oznacza wszystkie), id_currency (puste oznacza wszystkie)

Dodano możliwość aktualizacji dodatkowych poziomów cen w integracji Shoper. Nazwy cen Shoper: podstawowa, hurtowa 1, hurtowa 2

W sklepie należy włączyć ustawić dany poziom cen aby synchronizacja była możliwa.

Dodano możliwość dodatkowo aktualizacji cen i stanów produktów z id_shop = 0

Standardowo aktualizowane są produkty z przypisanym Id_shop na podstawie nazwy sklepu lub w przypadku jednego sklepu aktualizowane są produkty z id_shop istniejącego sklepu.
Po zaznaczeniu opcji dodatkowej aktualizacji produktów z id_shop = 0 aktualizowane są produkty z id_shop sklepu oraz produkty z id_shop = 0.