Opis wersji 3.7 programu Sublinker

Dodano możliwość wybrania osoby wystawiającej na podstawie źródła zamówienia

W przypadku wpisania wartości * dopasowane zostaną wszystkie wartości z danego pola.

Dodano możliwość zapisania numeru dokumentu do pola dodatkowego zamówienia w BaseLinkerze

Brak dopasowania nie spowoduje wystąpienia błędu. Program nie zaktualizuje danego pola.

Dodano możliwość dopisania numeru zamówienia do końca numeru oryginału z BaseLinkera do dokumentu ZK, na podstawie którego zostało stworzone zamówienie w BaseLinkerze

Po zaznaczeniu opcji program dopisze numer zamówienia z BaseLinkera na koniec pola numer oryginału obcinając długość jeżeli wpis przekroczy dopuszczalną długość 30 znaków.

Dodano możliwość pokazania danych do zamówień, do których został wystawiony dokument końcowy w widoku analizy sprzedaży