Opis wersji 3.10 programu Sublinker

Dodano możliwość aktualizacji stanów i cen produktów wybranych z Subiekta na podstawie dodatkowych kodów kreskowych

Aktualizacja w chwili obecnej tylko stany i ceny produktów. Nie ma możliwości dodania nowego produktu na podstawie dodatkowego kodu kreskowego.

Dodano możliwość wysłania obrazu dokumentu ZK do pola dodatkowego zamówienia

Pole dodatkowe musi wcześniej być utworzone w ustawieniach zamówień w BaseLinkerze. Typ pola dodatkowego musi być polem plik.

Dodano możliwość wysłania obrazu dokumentu WZ do pola dodatkowego zamówienia

Pole dodatkowe musi wcześniej być utworzone w ustawieniach zamówień w BaseLinkerze. Typ pola dodatkowego musi być polem plik.

Dodano możliwość wysłania obrazu dokumentu PA/PAi do pola dodatkowego zamówienia

Pole dodatkowe musi wcześniej być utworzone w ustawieniach zamówień w BaseLinkerze. Typ pola dodatkowego musi być polem plik.
Po zaznaczeniu opcji przesłania obrazu do pola dodatkowego aplikacja nie podmieni obrazu faktury w zamówieniu obrazem przesyłanego dokumentu.

Dodano możliwość wysłania obrazu dokumentu FS/FSd do pola dodatkowego zamówienia

Pole dodatkowe musi wcześniej być utworzone w ustawieniach zamówień w BaseLinkerze. Typ pola dodatkowego musi być polem plik.
Po zaznaczeniu opcji przesłania obrazu do pola dodatkowego aplikacja nie podmieni obrazu faktury w zamówieniu obrazem przesyłanego dokumentu.

Dodano możliwość wysłania obrazu dokumentu do pola dodatkowego zamówienia w synchronizacji wysyłania dokumentów

Pole dodatkowe musi wcześniej być utworzone w ustawieniach zamówień w BaseLinkerze. Typ pola dodatkowego musi być polem plik.
Po zaznaczeniu opcji przesłania obrazu do pola dodatkowego aplikacja nie podmieni obrazu faktury w zamówieniu obrazem przesyłanego dokumentu.
Kolejność wysyłania dokumentów KFS > FS > PA > WZ >ZK jeżeli zaznaczonych jest więcej jak jeden typ dokumentu w statusie.

Dodano kolumnę cena kartotekowa do widoku analizy sprzedaży i dostępności towaru