Wykaz zmian Sublinker

Opis zmian v.2.26.0

 • 2.26.0

  • Opublikowany: 2021-07-22
  •  
  • Nowe funkcjonalności [3]
   • - Dodano integrację z platformą Selly. Integracja obejmuje tworzenie produktów, aktualizację cen, aktualizację stanów magazynowych we wskazanym magazynie. Integracja nie obsługuje wariantów
   • - Sublinker zamyka procesy Subiekta, które stworzył w przypadku oderwania się Sfery od Subiekta
   • - Dodano platformę Erli do obsługi źródeł zamówienia
  •  
  • Poprawki błędów [4]
   • - Poprawiono przypisanie kodu sku do symbolu w przypadku tworzenia towaru, gdy nie można połączyć produktu z zamówienia z towarem z Subiekta
   • - Poprawiono wybieranie stawki vat w przypadku tworzenia towaru, gdy nie można połączyć produktu z zamówienia z towarem z Subiekta
   • - Poprawiono obsługę błędu oderwania się Sfery od Subiekta w przypadku synchronizacji stanów magazynowych
   • - Poprawiono obsługę błędu oderwania się Sfery od Subiekta w przypadku przypisania flag własnych na podstawie statusu zamówienia
 • 2.25.2

  • Opublikowany: 2021-07-15
  •  
  • Nowe funkcjonalności [2]
   • - Dodano kolumnę z numerami zamówień do widoku analizy sprzedaży i dostępności towarów
   • - Dodano kolumnę z numerami zamówień do zapisanej listy w widoku analizy sprzedaży i dostępności towarów
  •  
  • Poprawki błędów [2]
   • - Zmieniono ustawianie kodów GTU w uwagach dokumentu
   • - Poprawiono wybieranie i ustawianie kwoty transportu na dokumentach korekt faktur
 • 2.25.1

  • Opublikowany: 2021-07-06
  •  
  •  
  • Poprawki błędów [1]
   • - Poprawiono błąd wczytywania stawki VAT kosztów dostawy
 • 2.25.0

  • Opublikowany: 2021-06-30
  •  
  • Nowe funkcjonalności [2]
   • - Przystosowano działanie Sublinkera z wersją 1.67 Subiekt GT
   • - Dodano dwa rodzaje transakcji vat: WSTO oraz WSTO (OOS). Przypominamy, że do ustawienia podanych rodzajów transakcji wmagany jest aktywny Niebieski PLUS oraz abonament Subiekt GT
 • 2.24.1

  • Opublikowany: 2021-06-24
  •  
  •  
  • Poprawki błędów [2]
   • - Poprawiono wyszukiwanie kontrahentów z prefiksem w nipie w Subiekcie GT
   • - Poprawiono aktualizację dokumentu ZK. W przypadku braku towaru program zgłaszał błąd braku towaru bez aktualizacji dokumentu ZK
 • 2.24.0

  • Opublikowany: 2021-06-17
  •  
  • Nowe funkcjonalności [3]
   • - Dodano możliwość ustawienia statycznej płatności na zwrocie do pragonu i korekcie faktury wystawionej przez Sublinker
   • - Dodano możliwość ustawienia płatności na zwrocie do pragonu i korekcie faktury zgodnie z dokumentem źródłowym. W przypadku kilku płatności zostanie ustawiona pierwsza napotkana przez program
   • - Dodano możliwość wyboru danych klienta do faktury z zamówienia Baselinkera w przypadku kilku rekordów w bazie danych GUS
 • 2.23.5

  • Opublikowany: 2021-06-15
  •  
  • Nowe funkcjonalności [3]
   • - Dodano możliwość wpisania brakujących produktów do komentarza sprzedającego/pola uwagi w zamówieniu Baselinkera. Możliwe ucięcie tekstu ze względu na ograniczenie do 200 zanków
   • - Dodano możliwość wyboru, czy zapisać dokument handlowy bez produktów w zamówieniu. Domyślnie nie można zapisać dokumentów bez produktów
   • - Dodamo możliwość aktualizacji statycznych pól własnych rozszerzonych przy dodawaniu dokumentów PA/PAi/FS/FSd
  •  
  • Poprawki błędów [2]
   • - Poprawiono komunikat w przepisaniu pól własnych w przypadku zaksięgowanych dokumentów
   • - Poprawiono błąd nadawania rabatów do całości dokumentu w przypadku zaokrąglania wartości dokumentu
 • 2.23.4

  • Opublikowany: 2021-06-10
  •  
  • Nowe funkcjonalności [1]
   • - Dodano możliwość wybrania stawki VAT produktu z cech towaru z Subiekta. Nazwa cechy towaru musi mieć prefix VAT_ w nazwie, np. VAT_01, VAT_02. Wartością musi być [kody kraju][symbol stawki z Subiekta] oddzielone średnikami[;], np. DE19;FR19;IT8. W przypadku braku dopasowania program będzie stosował stawki według ustawień programu
  •  
  • Poprawki błędów [1]
   • - Poprawiono modyfikację pozycji dokumentu - zaokrąglanie wartości w przypadku wystąpienia rabatu w zamówieniu. Możliwa zmiana pozycji jeżeli brak produktów z ilością 1
 • 2.23.3

  • Opublikowany: 2021-05-27
  •  
  • Nowe funkcjonalności [5]
   • - Dodano możliwość przypisywania pól własnych do dokumentu ZK w zależności od źródła zamówienia
   • - Dodano możliwość wyboru adresu płatnika jako danych do faktury oraz adresu obiorcy jako adresu dostawy podczas tworzenia zamówienia w Baselinkerze na podstawie dokumentu ZK
   • - Rozbudowano informację o braku towaru w zamówieniu w przypadku wysłania informacji na adres email
   • - Dodano możliwość zapisania sklepowego numeru zamówienia lub loginu z zamówienia z Baselinkera w nazwie klienta jednorazowego. W przypadku braku nazwy program przypisze nazwę domyślną
   • - Dodano możliwość wysyłania ukrytych kopii maili w parametryzowanych ustawieniach wysyłania maili
  •  
  • Poprawki błędów [4]
   • - Poprawiono błąd aktualizacji dodaktowych pól w zamówieniu podczas usuwania dokumentu ZK na podstawie zamówienia z Baselinkera
   • - Poprawiono błąd aktualizacji stawek vat w narzędziu do aktualizacji produktów
   • - Poprawiono błąd aktualizacji istniejącego dokumentu ZK, w którym program nie brał rezerwacji z dokumentu pod uwagę wyliczając stan magazynowy
   • - Poprawiono błąd wysyłania dokumentów mailem
 • 2.23.0

  • Opublikowany: 2021-05-18
  •  
  • Nowe funkcjonalności [5]
   • - Dodano możliwość uruchamiania programu z odrębnymi ustawieniami dla każdej instancji aplikacji
   • - Dodano możliwość wysyłania korekt faktur z określonego statusu w snychronizacji wysyłania dokumentów
   • - Dodano widok wysyłania korekt faktur z możliwością zapisu listy do pliku w formacie csv
   • - Dodano możliwość aktualizacji atrybutu w karcie produktu w zamówieniu stanem magazynowym - stanem wirtualnym w przypadku kompletu
   • - Dodano możliwość zmiany kontrahenta na statycznego podczas realizacji zamówienia z dokumentu ZK
 • 2.22.0

  • Opublikowany: 2021-05-06
  •  
  • Nowe funkcjonalności [5]
   • - Dodano możliwość aktualizacji pozycji w istniejącym dokumencie ZK na podstawie zamówienia z Baselinkera. Aktualizacja obejmuje zmianę pozycji, waluty, kosztów dostawy oraz płatności
   • - Dodano możliwość aktualizacji pola uwagi w istniejącym dokumencie ZK na podstawie zamówienia z Baselinkera
   • - Dodano możliwość zablokowania dodawania produktów do magazynu Baselinkera w przypadku, gdy API Baselinkera zwróci pustą listę produktów (jeżeli wiemy o produktach istniejących - zapobieganie dodawania dubli)
   • - Dodano możliwość wystawienia dokumentu handlowego PA/FS statycznemu kontrahentowi w zależności od statusu
   • - Dodano możliwość sprawdzenia stanu magazynowego towarów na dokumencie ZK po wykonanym połączeniu z zamówieniem z Baselinkera
  •  
  • Poprawki błędów [2]
   • - Poprawiono obsługę błedów oderwania się Sfery od Subiekta. W przypadku wykrycia błędu nastąpi próba ponownego połączenia z programem magazynowym
   • - Poprawiono sortowanie pobranych płatności według daty płatności
 • 2.21.6

  • Opublikowany: 2021-04-22
  •  
  • Nowe funkcjonalności [2]
   • - Dodano możliwość wstawiania kosztów wysyłki w dokumentcie WZ
   • - W przypadku odłożenia lub wycofania stanów magazynowych w dokumencie WZ program nie sprawdza stanów magazynowych
  •  
  • Poprawki błędów [3]
   • - Poprawiono sprwadzanie numeru NIP podanego na zamówieniu
   • - Poprawiono wyłączanie syncrhonizacji tworzeniza zamówień w Baselinkerze na podstawie dokumnetów ZK w przypadku wystąpienia błędu
   • - Poprawiono wysyłanie obrazu faktur do Baselinkera po realizacji z dokumentu ZK
 • 2.21.5

  • Opublikowany: 2021-04-15
  •  
  • Nowe funkcjonalności [4]
   • - Dodano możliwość wycofania skutku magazynowego w przypadku wystawienia dokumentu WZ
   • - Dodano możliwość wstawiania usług do dokumentu WZ
   • - Dodano możliwość wstawienia Symboli z pozycji dokumentu do statycznego rozszerzonego pola własnego w dokumencie ZK
   • - Dodano możliwość blokowania wystawiania paragonów w walucie innej niż PLN (domyślnie włączone - zalecane ustawienie)
  •  
  • Poprawki błędów [4]
   • - Poprawiono wystawianie WZ z datą płatności na datę pierwszej płatności
   • - Poprawiono realizację dokumentów w przypadku wybrania tego samego statusu do realizacji dokumentu ZK i wystawiania dokumentu handlowego
   • - Poprawiono ustawianie daty sprzedaży/daty zakończenia dostawy datą płatności na dokumentach handlowych
   • - Poprawiono konwersję daty pobranej z Baselinkera
 • 2.21.4

  • Opublikowany: 2021-04-09
  •  
  •  
  • Poprawki błędów [1]
   • - Poprawiono błąd wystawiania kilku dokumentów do tego samego zamówienia
 • 2.21.3

  • Opublikowany: 2021-04-08
  •  
  • Nowe funkcjonalności [2]
   • - Dodano możliwość automatycznego uruchomienia synchronizacji dodawania zamówień w Baselinkerze
   • - Dodano możliwość dodania kontrahenta w przypadku braku nipu oraz odnalezienia kontrahneta po emailu lub symbolu
  •  
  • Poprawki błędów [3]
   • - Poprawiono brak przetwarzania zamówień w przypadku tworzenia usług jednorazowych
   • - Poprawiono ustawianie domyślnej stawki vat w pozycji na dokumentach w przypadku ustawienia rodzaju transakcji SPTK
   • - Poprawiono błąd w rzutowaniu wartości z dokumentu ZK przy tworzeniu zamówień w Baselinkerze
 • 2.21.0

  • Opublikowany: 2021-04-01
  •  
  • Nowe funkcjonalności [7]
   • - Dodano możliwość aktualizacji rozbitego składnika w zamówieniu w Baselinkerze o wagę produktu z Baselinkera
   • - Dodano aktualizację telefonu adresu dostawy w przypadku oznaczania adresu dostawy w dokumencie ZK
   • - Dodano możliwość wyboru aktualizacji pola własnego 1 lub pola własnego 2 numerem dokumentu ZK przy tworzeniu zamówienia w Baselinkerze
   • - Dodano możliwość rzutowania płatności z dokumentu ZK Subiekta na nazwę płatności, sposób wysyłki, czy pobraniowa oraz czy zapłacona w zamówieniu Baselinkera podczas tworzenia zamówienia w Baselinkerze
   • - Dodano możliwość wybrania adresu wysyłki zaznaczonego na dokumencie ZK przy tworzeniu zamówienia w Baselinkerze
   • - Dodano możliwość wystawienia dokumentu WZ z datą płatności zamówienia z Baselinkera
   • - Dodano możliwość ustawienia rodzaju transakcji na dokumencie oddzielnie klientowi bez wypełnionego numeru NIP
 • 2.20.0

  • Opublikowany: 2021-03-15
  •  
  • Nowe funkcjonalności [6]
   • - Dodano możliwość usunięcia danych licencyjnych z aktywnej konfiguracji
   • - Dodano możliwość wystawiania kontrahentowi bez NIP dokumentu w stawce domyślnej mimo oznaczenia innej stawki na podstawie kodu kraju
   • - Dodano możliwość pomijania sprawdzania wartości zamówienia z realizowanym dokumentem ZK jeżeli w dokumencie ZK dodanych jest co najmniej X produktów
   • - Dodano możliwość przypisania zewnętrznego identyfikatora płatności przy tworzeniu dokumentu ZK w statycznych polach własnych
   • - Dodano możliwość przypisania zewnętrznego numeru zamówienia przy tworzeniu dokumentu ZK w statycznych polach własnych
   • - Dodano możliwość oznaczenia podstawowego adresu dostawy w dokumencie ZK
  •  
  • Poprawki błędów [3]
   • - Poprawiono błąd mogący uszkodzić wszystkie pliki ustawień programu
   • - Poprawiono błąd aktualizacji pola dodatkowego przy tworzeniu dokumentów WZ
   • - Poprawiono błąd aktualizacji danych kontrahenta w przypadku nowego wyszukiwania
 • 2.19.2

  • Opublikowany: 2021-02-26
  •  
  •  
  • Poprawki błędów [1]
   • - Poprawiono błąd aktualizacji pola dodatkowego nr 2 w zamówieniu
 • 2.19.1

  • Opublikowany: 2021-02-25
  •  
  • Nowe funkcjonalności [4]
   • - Dodano możliwość wymuszenia zaokrąglania wartości produktów na dokumencie do dwóch miejsc po przecinku. Zaokrąglanie działa automatycznie w przypadku wybrania opcji rozbicia kompletów na składniki
   • - Dodano możliwość przypisania kodu rodzaju transakcji do faktury na podstawie kodu kraju lub nazwy państwa
   • - Dodano możliwość aktywowania realizacji dokumentów ZK w określonych ramach czasowych podczas synchronizacji zamówień
   • - Dodano możliwość aktualizacji pól dodatkowych w zamówieniu numerem zwrotu do paragonu lub/i numerem korekty
  •  
  • Poprawki błędów [1]
   • - Poprawiono błąd aktualizacji cen w integracji Prestashop
 • 2.19.0

  • Opublikowany: 2021-02-18
  •  
  • Nowe funkcjonalności [4]
   • - [Beta] Dodano możliwość wysłania naklejki w pdf jako obraz faktury do Baselinkera. Zapis naklejki następuje przez drukarkę Microsoft Print to PDF, która MUSI być zainstalowana w systemie. Funkcja będzie działać tylko na Windowsie 10
   • - Dodano możliwość określenia symboli kosztów wysyłki w synchronizacji tworzenia zamówień w Baselinkerze
   • - Dodano możliwość wyboru, czy usługa jednorazowa ma być traktowana jako produkt, czy koszt wysyłki w synchronizacji tworzenia zamówień w Baselinkerze
   • - Zmieniono narzędzie do aktualizacji produktów w magazynie Baselinkera. Dodano aktualizację stawek VAT
  •  
  • Poprawki błędów [2]
   • - Poprawiono błąd w dodawaniu zamówienia do Baselinkera
   • - Integracja Prestashop: Usunięto z aktualizacji cen produktów, produkty które posiadają aktywne ceny specjalne
 • 2.18.2

  • Opublikowany: 2021-02-11
  •  
  • Nowe funkcjonalności [6]
   • - Dodano możliwość tworzenia zamówień w Baselinkerze na podstawie dokumentów ZK
   • - Dodano możliwość wyłączenia pokazywania okna z odliczaniem czasu w przypadku mechanizmu blokowania wywołań API
   • - Dodano możliwość dopasowania produktów z magazynu Baselinkera do składników rozłożonych kompletów w zamówieniu w Baselinkerze. Synchronizacja odbywa się tylko po polu głównym
   • - Dodano możliwość przepisania numeru aukcji do składników rozłożonych kompletów w zamówieniu w Baselinkerze
   • - Dodano możliwość przypisania numeru zamówienia utworzonego w sklepie w statycznych polach własnych przy tworzeniu dokumentu ZK
   • - Dodano możliwość aktualizacji cen w Prestashop na podstawie wyliczeń cen brutto
  •  
  • Poprawki błędów [2]
   • - Poprawiono błąd przy wybieraniu płatności kredytowej
   • - Poprawiono błąd odliczania bezczynności w synchronizacji tworzenia zamówień w Baselinkerze oraz synchronizacji zmiany statusów na podstawie flag własnych
 • 2.17.6

  • Opublikowany: 2021-01-28
  •  
  •  
  • Poprawki błędów [1]
   • - Poprawiono usuwanie w ustawieniach tworzenia dokumentówe ZK ustawień statycznych pól własnych
 • 2.17.6

  • Opublikowany: 2021-01-28
  •  
  • Nowe funkcjonalności [3]
   • - Dodano proporcjonalne wyliczanie stawek VAT transportu w zależności od wartości pozycji na dokumencie. Na dokumencie pojawi się tyle pozycji kosztów transportu ile jest stawek VAT w zamówieniu
   • - Dodano możliwość ustawienia flag własnych dokumentu na podstawie źródła zamówienia oraz typu dokumentu
   • - Dodano możliwość ustawienia numeru zamówienia ze sklepu jako numer oryginału w dokumentcie ZK
  •  
  • Poprawki błędów [2]
   • - Poprawiono aktualizację cen w Subiekcie GT
   • - Poprawiono literówki w programie
 • 2.17.5

  • Opublikowany: 2021-01-21
  •  
  • Nowe funkcjonalności [1]
   • - Dodano możliwość powiększenia stanu magazynowego pobieranego z Subiekta o ustaloną liczbę jeżeli stan jest większy od innej ustalonej liczby. Powiększenie stanu dotyczt wszystkich pobieranych towarów
  •  
  • Poprawki błędów [4]
   • - Poprawiono automatyczne grupowanie towarów przy wyłączonej opcji grupowania
   • - Przystosowano dynamiczne wyliczanie stawek VAT w zależności od wartości pozycji na dokumencie. Dodano możliwość dodatkowego rzutowania usług transportowych z odpowiednimi stawkami VAT. Dzięki temu drukarka fiskalna będzie mogła zafiskalizować odpowiednie koszty transportu z odpowiadającymi im stawkami VAT
   • - Poprawione wstępne sprawdzanie stanu magazynowego towarów w zamówieniu w przypadku zaznaczonych opcji wycofania lub odłożenia skutku magazynowego w przypadku braku towaru
   • - Poprawione wysyłanie obrazów paragonów do Baselinkera w przypadku, gdy klient nie podał numeru nip lub nie była zaznaczona opcja wystawiania faktury klientowi bez numeru nip
 • 2.17.4

  • Opublikowany: 2021-01-15
  •  
  •  
  • Poprawki błędów [1]
   • - Poprawiono wyliczanie cen w przypadku rozbijania kompletów na składniki oraz używania widoku wielokrotności sprzedanych produktów/towarów
 • 2.17.3

  • Opublikowany: 2021-01-14
  •  
  • Nowe funkcjonalności [2]
   • - Dodamo możliwość wybrania stawki VAT transportu na podstawie najwyższej wartości netto produktów. W przypadku takiej samej wartości netto produktów wybrana jest stawka o niższej wartości
   • - Dodamo możliwość aktualizacji istniejącego dokumentu ZK zamówieniem: akltualizacja pól własnych rozszerzonych
  •  
  • Poprawki błędów [2]
   • - Dodano sprawdzanie dostępności składników towarów podczas rozbijania kompletu
   • - Poprawiono mechanizm zapobiegający blokowaniu API Baselinkera
 • 2.17.2

  • Opublikowany: 2021-01-08
  •  
  • Nowe funkcjonalności [1]
   • - Zmieniono aktualizację stanów magazynowych integracji Sky-Shop. W przypadku braku podanego magazynu następuje aktualizacja całego magazynu
  •  
  • Poprawki błędów [1]
   • - Zmieniono wielkość aktualizacji paczki w integracji Sky-Shop, która powodowała błędy synchronizacji
 • 2.17.1

  • Opublikowany: 2021-01-07
  •  
  • Nowe funkcjonalności [14]
   • - Dodano integrację synchronizacji magazynów ze sklepem Sky-Shop opartego na API sklepu
   • - Dodano waurnki dynamiczne do numeru oryginału dokumentu ZK: jeżeli klient chce fakturę, jeżeli klient nie chce faktury
   • - Dodano możliwość modyfikacji zamówienia w Baselinkerze. Przy tworzeniu dokumentu PA/PAi/FS/FSd podmiana produktów (kompletów) składnikami z programu magazynowego
   • - Dodano możliwość wyboru wyliczania ceny składników w modyfikacji zamówienia w Baselinkerze
   • - Dodano możliwość aktualizacji zamówień w Baselinkerze: Aktualizacja numeru przesyłki wybranym polem rozszerzonym dokumentu z programu magazynowego
   • - Dodano możliwość wyboru ustawienia symbolu drugorzędnego (email,login) w przypadku braku symbolu przy tworzeniu kontrahenta
   • - Dodano możliwość aktualizacji statycznych pól własnych w dokumencie ZK wybranymi wartościami z zamówienia podczas dodawania dokumentu
   • - Dodano możliwość wymuszenia stworzenia kontrahenta jednorazowego w przypadku firmy(klient chce fakturę i podał numer nip)
   • - Dodano możliwość minimalizacji programu Sublinker do ikon powaidomień. Program nie będzie widoczny na pasku programów. Przywrócenie programu będzie możliwe po dwukrotnym kliknięciu na ikonie programu w ikonach powiadomień systemu)
   • - Dodano możliwość przypisania grupy kontrahenta w zależności od źródła zamówienia lub nazwy statusu
   • - Dodano możliwość aktualizacji pola dodatkowego nr 1 i 2 numerami dokumentów przesunięcia międzymagazynowego
   • - Dodano możliwość zmiany wartości dokumentu w przypadku rozbijania kompletów na składniki poprzez aktualizację ceny towaru lub usługi, której ilość wynosi 1 lub rozbicie pozycji ze zmienioną ceną
   • - Dodano nowe pole sortowania zamówień - symbol sku pierwszego produktu w zamówieniu
   • - Dodano możliwość usuwania stworzonych dokumentów RW/PW stworzonych przy składaniu kompletów w dokumencie ZK. Usuwanie jest dodane przy usuwaniu dokumentu ZK
  •  
  • Poprawki błędów [6]
   • - Poprawiono pobieranie kursów walut według ustawień odpowiednich typów dokumentów programu magazynowego
   • - Poprawiono aktualizację zamówienia w Baselinkerze składnikami kompletów
   • - Poprawiono tworzenie kontrahenta jednorazowego, który nie podał numeru nip
   • - Poprawiono składanie kompletów w przypadku, gdy składnikiem jest usługa
   • - Poprawiono błąd anulujący synchronizację stanów magazynowych w przypadku braku połaczenia z internetem
   • - Poprawiono dodawanie produktu do magazynu Baselinkera bez parametrów
 • 2.16.1

  • Opublikowany: 2020-11-30
  •  
  •  
  • Poprawki błędów [2]
   • - Poprawiono błąd synchronizacji na platformie Presta w przypadku innego prefiksu tabel jak ps_
   • - Zmieniono wyliczanie cen rozbitych składników w zmodyfikowanym zamówieniu
 • 2.16.0

  • Opublikowany: 2020-11-26
  •  
  • Nowe funkcjonalności [5]
   • - Dodano możliwość modyfikacji zamówienia w Baselinkerze. Przy tworzeniu dokumentu ZK podmiana produktów (kompletów) składnikami z programu magazynowego
   • - Dodano możliwość odtworzenia oryginalnych produktów w zamówieniu podczas realizacji dokumentu ZK lub na podstawie zamówienia w statusie
   • - Dodano aktualizację stanów i cen wariantów na platformie PrestaShop
   • - Dodano możliwość wykluczenia rezerwacji towarów przy tworzeniu dokumentów ZK w zamówieniach w określonych statusach
   • - Dodano możliwość dodania statusów, w których będą wystawiane pragony i faktury detaliczne do paragonów klientom, którzy chcą fakturę i podali numer nip
 • 2.15.1

  • Opublikowany: 2020-11-13
  •  
  •  
  • Poprawki błędów [1]
   • - Poprawiony błąd przeniesienia zamówienia w przypadku już istniejącego dokumentu MM
 • 2.15.0

  • Opublikowany: 2020-11-12
  •  
  • Nowe funkcjonalności [3]
   • - Dodano możliwość pominięcia oznaczania dokumentów transakcjami VAT klientów bez podanego nipu
   • - Dodano możliwość wymuszenia porównywania produktów/towarów w kodowaniu UTF8 w bazie MySQL
   • - Dodano możliwość ignorowania braku stawki VAT podczas dodawania towaru do Subiekta (Dodany będzie towar z domyślną stawką VAT)
 • 2.14.6

  • Opublikowany: 2020-11-05
  •  
  •  
  • Poprawki błędów [2]
   • - Dodano możliwość pobierania wszystkich płatności z zamówienia, w tym płatności dodane ręcznie
   • - Dodano możliwość pomijania ustawienia daty sprzedaży w dokumentach PA/PAi
 • 2.14.5

  • Opublikowany: 2020-10-29
  •  
  • Nowe funkcjonalności [1]
   • - Dodano możliwość ustawienia daty sprzedaży/zakończenia dostawy datą płatności z zamówienia
  •  
  • Poprawki błędów [2]
   • - Poprawiono aktualizację kontrahenta w przypadku realizacji dokumentu ZK
   • - Poprawiono błąd blokujący wystawianie zwrotów detalicznych i korekt faktur
 • 2.14.4

  • Opublikowany: 2020-10-22
  •  
  •  
  • Poprawki błędów [2]
   • - Zastosowano nową bibliotekę do komunikacji z zewnętrznymi serwerami
   • - Poprawiono aktualizację pola uwagi w dokumencie WZ
 • 2.14.3

  • Opublikowany: 2020-10-16
  •  
  •  
  • Poprawki błędów [3]
   • - Poprawiono realizowanie dokumentów FS oraz WZ
   • - Poprawiono rezerwację składników kompletu w przypadku tworzenia dokumentu ZK
   • - Poprawione literówki
 • 2.14.2

  • Opublikowany: 2020-10-15
  •  
  • Nowe funkcjonalności [2]
   • - Dodano możliwość aktualizacji pola uwagi w dokumencie warunkiem, czy klient nie chce faktury
   • - Dodano możliwość ignorowania błędów braku towaru na magazynie w przypadku sprwadzaniu stanów przy tworzeniu dokumentu ZK
  •  
  • Poprawki błędów [5]
   • - Dodano jawne przypisanie numeru oryginału z dokumentu ZK do realizowanego dokumentu
   • - Zmieniono kolejność wysłania obrazu faktury do Baselinkera. Obecnie wysłanie obrazu faktury jest po wystawieniu, a następnie realizowane jest przeniesienie zamówienia do innego statusu
   • - Poprawiono błąd wycieku pamięci, który powodował przydzialanie zbyt dużej ilośći pamięci RAM aplikacji co kończyło się niespodziewanym zamknięciem aplikacji
   • - Poprawiono błąd zatrzymywania i anulowania synchronizacji wysyłania dokumentów
   • - Poprawiono błąd wysyłania dokumentu PA/PAi jeżeli ustawiony był inny wzorzec wydruku w ustawieniach drukowania faktur
 • 2.14.1

  • Opublikowany: 2020-10-08
  •  
  •  
  • Poprawki błędów [2]
   • - Poprawiono błąd zamknięcia aplikacji w przypadku znalezienia cyklicznej zależności w składnikach kompletów
   • - Poprawiono błąd odłaczenia aplikacji od sfery w przypadku oznaczania dokumentów JPK VAT kodami GTU
 • 2.14.0

  • Opublikowany: 2020-10-08
  •  
  • Nowe funkcjonalności [5]
   • - Dodano możliwość wstawienia wartości id źródła zamówienia do pola podtytuł dokumentu
   • - Dodano możliwość wstawienia oznaczeń kodów JPK VAT do uwag dokumentu
   • - Dodano możliwość ustawienia kolejności wyszukiwania kontrahenta po ustalonych polach
   • - Dodano możliwość przypisania do transakcji vat wartośći * odpowiadającej dowolnej wartości
   • - Dodano informację o połączeniu z podmiotem programu magazynowego na pasku okna głównego programu
 • 2.13.1

  • Opublikowany: 2020-10-06
  •  
  •  
  • Poprawki błędów [2]
   • - Poprawiono zliczanie wysyłanych wiadmości email w synchronizacji wysyłania wiadomości
   • - Poprawiono wstawianie towaru do dokumentu w jednostce sprzedaży innej niż sztuka
 • 2.13.0

  • Opublikowany: 2020-10-01
  •  
  • Nowe funkcjonalności [4]
   • - Dodano możliwość oznaczania dokumentów dla JPK VAT. Oznaczenia wybiera się w zależności od statusu zamówienia. Wymagana wersja Subiekta GT 1.64 HF2
   • - Dodano możliwość czyszczenia pól dodatkowych przy usuwaniu dokumentów ZK
   • - Dodano możliwość wysłania obrazu paragonu do Baselinkera. Wymagane jest wcześniejsze wystawienie faktury w Baselinkerze
   • - Dodano możliwość dodania produktu w magazynie Baselinkera z zerową ceną nabycia
  •  
  • Poprawki błędów [8]
   • - Poprawiono aktualizację wirutalnych stanów w atrybutach produktów
   • - Synchronizacja zamówień może odbyć się w przypadku braku produktów w zamówieniu
   • - Poprawiony błąd w synchronizacji IdoSell w przypadku braku produktów do aktualizacji
   • - Poprawiony błąd w wstawianiu liczby towarów w dokumencie ZK w przypadku braku towaru i sprawdzaniu dostępności
   • - Poprawiony błąd w wstawianiu zwrotów i korekt jeżeli koszt wysyłki był większy od zera
   • - Poprawiono odliczanie czasu bezczynności w synchronizacji [zamówienie -> flaga własna]
   • - Poprawiono łączenie istenijących dokumentów ZK z zamówieniami z Baselinkera w przypadku braku towaru na magazynie i włączonym sprawdzaniu stanu
   • - Poprawiono widok ustawień magazynu Baselinkera
 • 2.12.0

  • Opublikowany: 2020-09-17
  •  
  • Nowe funkcjonalności [4]
   • - Dodano możliwość aktualizacji pola atrybut produktów na karcie zamówienia w Baselinkerze na początku synchronizacji tylko w wyzaczonych statusach
   • - Dodano możliwość aktualizacji flag własnych w dokumencie na podstawie zamówienia z określonego statusu
   • - Dodano możliwość aktualizacji opisu produktu polem opis z kartoteki towaru Subiekta
   • - Dodano możliwość aktualizacji nazwy towaru z dołączonym opisem na końcu nazwy z kartoteki towaru Subiekta
  •  
  • Poprawki błędów [2]
   • - Aktualizacja interfejsu użytkownika: usunięcie zbędnych opcji, zmiana widoku narzędzia aktualizacji produktów w Baselinkerze
   • - Poprawiono zapytania do API integracji Shoper. Uwzględniono limity API
 • 2.11.2

  • Opublikowany: 2020-09-11
  •  
  • Nowe funkcjonalności [1]
   • - Zmieniono proces aktualizacji. Aktualizacja uruchamia Sublinkera po pomyślnym zainstalowaniu nowej wersji
  •  
  • Poprawki błędów [2]
   • - Poprawiono pobieranie zduplikowanych produktów z Baselinkera
   • - Poprawiono przenoszenie zamówień po wysłaniu dokumentu w synchronizacji wysyłania dokumentów
 • 2.11.1

  • Opublikowany: 2020-09-10
  •  
  • Nowe funkcjonalności [10]
   • - Dodano możliwość wysyłania powiadomień email o błędach krytycznych programu
   • - Dodano możliwość wysyłania powiadomień email o błędach wykrytych podczas synchronizacji zamówień
   • - Dodano możliwość automatycznego włączenia synchronizacji wysyłania dokumentów
   • - Dodano obsługę aktualizacji stanów magazynowych wariantów integracji Shoper
   • - Dodano hash(SHA256) klucza api do mechanizmu blokującego. Mechanizm rozpoznaje unikalne klucze w zależności od konfiguracji
   • - Dodano możliwość wybrania symboli magazynu do synchronizacji w magazynie Subiekta GT
   • - Dodano możliwość przypisania grupy nowemu kontrahentowi
   • - Dodano możliwość zwiększenia stanu magazynowego towaru Subiekta wartością z wybranego pola własnego
   • - Dodano możliwość ustawienia loginu użytkownika jako numer oryginału w dokumentcie ZK
   • - Dodano możliwość ustawienia nazwy pliku w przypadku zapisania faktury na dysku
  •  
  • Poprawki błędów [3]
   • - Poprawiono widoczność synchronizacji wysyłania dokumentów
   • - Poprawiono błąd powodujący zamknięcie aplikacji podczas synchronizacji wysyłania dokumentów mailem
   • - Poprawiono błąd nadpisywania sesji w integracji skelpu Shoper
 • 2.10.2

  • Opublikowany: 2020-08-20
  •  
  •  
  • Poprawki błędów [1]
   • - Poprawiono pobieranie produktów z magazynu Baselinkera
 • 2.10.1

  • Opublikowany: 2020-08-13
  •  
  • Nowe funkcjonalności [1]
   • - Dodano wysyłanie dokumentów emailem jako oddzielną synchronizację. Poprzedni model synchronizacji pozostał bez zmian. Nowa synchronizacja nie jest częścią synchronizacji zamówień, czyli nie spowalnia procesu przetwarzania zamówień
  •  
  • Poprawki błędów [1]
   • - Poprawiono błąd w synchronizacji flag włąsnych dokumentów ze statusami w przypadku nie wprowadzenia ustawień flag
 • 2.9.1

  • Opublikowany: 2020-07-30
  •  
  • Nowe funkcjonalności [5]
   • - Dodano możliwość synchronizacji ilości zwróconych towarów w dokumentach zwrotów detalicznych oraz korekt faktur
   • - Dodano możliwość zapisania zwrotów detalicznych i korekt faktur na dysku
   • - Dodano możliwość wyboru aktualizacji stanu magazynowego z rezerwacją lub bez w atrybucie prduktu w zamówieniu
   • - Dodano możliwość otwierania programu bez pokazywania okna Subiekta
   • - Dodano zapisywanie kopii zapasowych ustawień (7 zapisów wstecz)
  •  
  • Poprawki błędów [5]
   • - Poprawiono wystawianie zwrotów detalicznych oraz korekt faktur w przypadku braków jednego z dokumentu w przypadku wystawionego paragonu i faktury detalicznej do paragonu
   • - Poprawiono wyświetlanie stanu magazynowego w atrybucie produktu w zamówieniu
   • - Poprawiono zapytania w synchronizacji magazynu Prestashop, które zawierały wpisane nazwy prefiksów
   • - Obsłużono zamknięcie Sfery z możliwością ponownego podłączenia Sfery bez konieczności zamykania programu
   • - Poprawiono zwalnianie wszystkich obiektów COMowych Sfery
 • 2.8.0

  • Opublikowany: 2020-07-23
  •  
  • Nowe funkcjonalności [1]
   • - Dodano możliwość synchronizacji statusów zamówień z Baselinkera z flagami własnymi dokumentów z programu magazynowego
  •  
  • Poprawki błędów [2]
   • - Przystosowano synchronizację z Prestashop Mysql do wersji 1.6.x
   • - Poprawiono wykrywanie odłaczonej Sfery od programu
 • 2.7.0

  • Opublikowany: 2020-07-16
  •  
  • Nowe funkcjonalności [3]
   • - Dodano możliwość zmiany skutku magazynowego w przypadku braku towaru na magazynie
   • - Dodano możliwość przypisania atrybutu produktu z zamówienia do opisu pozycji towaru na dokumencie
   • - Dodano nową synchronizację ze sklepem Prestashop. Synchronizacja działa bezpośrednio na bazie danych Mysql. W chwili obecnej brak dodawania towarów, które zostanie dodane w późniejszym terminie
  •  
  • Poprawki błędów [2]
   • - Poprawiono zapisywanie ustawień do pliku w przypadku błędu aplikacji
   • - Poprawiono sprawdzanie numeru NIP klienta w przypadku wystawiania faktury do paragonu
 • 2.6.4

  • Opublikowany: 2020-07-09
  •  
  • Nowe funkcjonalności [1]
   • - Dodano możliwość warunkowego wstawienia tekstu w zależności od źródła zamówienia
  •  
  • Poprawki błędów [1]
   • - Poprawiono wpisy w pliku log, które lepiej odzwierciedlą wyłapywanie błedów. Dodano wymuszenie czyszczenia pamięci w programie
 • 2.6.3

  • Opublikowany: 2020-07-02
  •  
  •  
  • Poprawki błędów [4]
   • - Poprawiono błąd ustawienia innej daty płatności przelewem w dokumencie ZK
   • - Poprawiono ustawienie znacznika dokumentu fiskalnego dla podatnika VAT
   • - Poprawiono dodawanie produktu z synchronizacją po symbolu i wypełnionym kodem EAN
   • - Poprawiono wstępne sprawdzanie dostepności towaru w przypadku ręcznej podmiany towaru po stworzeniu dokumentu ZK
 • 2.6.2

  • Opublikowany: 2020-06-25
  •  
  • Nowe funkcjonalności [5]
   • - Dodano możliwość aktualizacji pola własnego zamówienia typem błędu z Sublinkera
   • - Dodano typ błedu obsługujący wszystkie błędy z Sublinkera
   • - Dodano możliwość wysyłania emaili w zależności od źródła zamówienia
   • - Dodano możliwość filtrowania wielu numerów zamówienia w filtrze wysyłania faktur. Znakiem oddzielającym jest przecinek
   • - Dodano możliwość filtrowania wielu numerów zamówienia w filtrze wysyłania paragonów. Znakiem oddzielającym jest przecinek
 • 2.6.1

  • Opublikowany: 2020-06-18
  •  
  • Nowe funkcjonalności [4]
   • - Dodano możliwość wstawienia kosztu wysyłki z zerową ceną
   • - Dodano możliwość ustawienia nazwy usługi jednorazowej kosztów wysyłki
   • - Dodano możliwość wystawiania dokumentów z inną data płatności w przypadku płatnością przelewem bankowym
   • - Dodano możliwość aktualizacji pól własnych numerem dokumentu WZ
  •  
  • Poprawki błędów [9]
   • - Poprawiony błąd aktualizacji parametrów produktów w magazynie Baselinkera
   • - Zmodyfikowany mechanizm blokowania API BL w momencie zmiany daty systemowej komputera
   • - Poprawione wystawianie towaru w innej jednostce miary
   • - Poprawione wystawianie dokumentów z inną data sprzedaży
   • - Poprawiona aktualizacja magazynu Baselinkera w przypadku traktowania kategorii jako magazynu
   • - Dodano do ustawień możliwości wyboru aktualizacji danych kontrahenta przy realizacji dokumentów ZK
   • - Poprawione wystawianie dokumentów kontrahentowi zagranicznemu w przypadku pobierania danych z bazy GUS
   • - Poprawione przypisywanie numeru telefonu kontrahentowi w przypadku, gdy numer nie istnieje w karcie. Telefon jest podmieniany na pierwszej pozycji
   • - Poprawione wybieranie istniejących kontrahentów z kartoteki
 • 2.6.0

  • Opublikowany: 2020-05-28
  •  
  • Nowe funkcjonalności [6]
   • - Dodano możliwość wczytania pozycji rabatowych z pliku. Każda linia to nazwa pozycji rabatowych
   • - Dodano możliwość wystawiania faktur uproszczonych jako paragon z numerem nip w przypadku zamówien do 450zł
   • - Dodano możliwość wyłączenia błędów w oknie z błedami z wstępnego sprawdzania dostępności towarów
   • - Dodano możliwość ustawiania nicku z zamówienia z Baselinkera jako symbol nowego kontrahenta
   • - Dodano możliwość przypisania osoby wystawiającej dokument w zależności od statusu zamówienia
   • - Dodano możliwość łączenia istniejących dokumentów ZK z zamówieniami z BL w zależnośic od źródła zamówienia na podstawie zewnętrznego numeru zamówienia i numeru oryginału w dokumencie ZK
  •  
  • Poprawki błędów [2]
   • - Poprawiony błąd realizacji ZK jako fakturę, który powodował wygenerowanie dodatkowo paragonu klientowi z nipem
   • - Rozszeżone długości pola w ustawieniach kategorii dokumentu na podstawie nazwy statusu oraz nazwy płatności
 • 2.5.5

  • Opublikowany: 2020-05-14
  •  
  •  
  • Poprawki błędów [2]
   • - Poprawione pobieranie zamówień z API Baselinkera wprzypadku, gdy zamówienia były przenoszone ręcznie
   • - Poprawiony błąd uniemozliwiający aktualizacje produktów w magazynie Baselinkera z menu narzędzia
 • 2.5.4

  • Opublikowany: 2020-05-11
  •  
  •  
  • Poprawki błędów [4]
   • - Poprawione zapisywanie i otwieranie właściwego pliku log
   • - Poprawiony błąd powodujący zawieszanie aplikacji
   • - Poprawiona aktualizacja cen w magazynie Baselinker w przypadku ceny równej zero
   • - Poprawiona aktualizacja magazynu w przypadku zbyt dużego pola synchronizacji
 • 2.5.3

  • Opublikowany: 2020-05-09
  •  
  •  
  • Poprawki błędów [1]
   • - Poprawiony błąd powodujący nie uruchomianie synchronizacji zamówień
 • 2.5.2

  • Opublikowany: 2020-05-08
  •  
  •  
  • Poprawki błędów [2]
   • - Dodano do zapisu w pliku log informacje o odpowiedzi z API Baselinkera
   • - Poprawione przełaczanie pomiedzy ustawieniami
 • 2.5.1

  • Opublikowany: 2020-05-08
  •  
  •  
  • Poprawki błędów [8]
   • - Poprawione wyliczanie liczby sprzedanych towarów w widoku analizy sprzedaży i dostępności towaru. Program będzie pomijać zamówienia zrealizowane oraz wystawione dokumenty ZK
   • - Poprawione wyliczanie wstępnego sprawdzania, czy można zrealizować zamówienie. Jeżeli wystawiony jest dokument handlowy program pomija zamówienie. Jeżeli wystawiony jest dokument ZK program bierze pod uwagę zarezerwowaną liczbę z zamówienia
   • - Poprawiona rezerwacja składników w przypadku większej liczby kompletów. W przypadku, gdy liczba kompletów jest większa lub równa liczbie z zamówienia program ominie składanie kompletów
   • - Poprawiona aktualizacja magazynu w przypadku synchronizacji po kodzie EAN
   • - Poprawiony komunikat w przypadku pustych danych zwróconych z API Baselinkera
   • - Poprawiono błąd spowodowany brakiem ceny w towarze w Subiekcie GT
   • - Poprawiono aktualizację zdjęć w magazynie Baselinkera. Dodano zwracany przez API komunikat do pliku log
   • - Poprawiono aktualizację atrybutów produktu w zamówieniu w przypadku, gdy aktualizowany ma być również stan
 • 2.5.0

  • Opublikowany: 2020-04-30
  •  
  • Nowe funkcjonalności [5]
   • - Dodano możliwość przepisania wartości magazynowej dokumentu RW na pozycję dokumentu PW podczas składania kompletów
   • - Dodano możliwość przypisania stałego kontrahenta do tworzenia dokumentów ZK w zależności od statusu
   • - Dodano możliwość przypisania stałego kontrahenta do tworzenia dokumentów WZ w zależności od statusu
   • - Dodano możliwość automatycznego uzupełniania słownikowych pól własnych dokumentów: ZK
   • - Dodano możliwość przypisania kategorii dokumentu na podstawie nazwy statusu
  •  
  • Poprawki błędów [2]
   • - Poprawione wybieranie zamówień z poszczególnych statusów do przetwarzania w zależonści od ustawień programu
   • - Poprawione aktualizowanie atrybutów w karcie produktu w zamówieniu
 • 2.4.0

  • Opublikowany: 2020-04-23
  •  
  • Nowe funkcjonalności [8]
   • - Dodano możliwość wstępnego sprawdzenia, czy można zrealizować zamówienie. Jeżeli zamówienie da się zralizować to można je przenieść do określonego statusu. W przypadku błedu pokazany jest standardowy błąd w Sublinkerze z mozliwością przeniesienia zamówienia do okreslonego statusu
   • - Dodano możliwość aktualizacji wagi produktu w zamówieniu na podstawie wagi z programu magazynowego
   • - Dodano aktualizację kontrahenta podczas realizacji zamówienia z dokumentu ZK
   • - Dodano możliwość zmiany serwera pocztowego wysyłania wiadomości email z innego statusu na podstawie nazwy statusu
   • - Dodano możliwość wyboru statusów w widoklu raportu kompletów w zamówieniach
   • - Dodano możliwość wyboru magazynu w widoku analizy sprzedaży i dostępności towaru
   • - Dodano możliwość rezerwacji składników kompletu przez składanie kompletu podczas tworzenia dokumentu ZK. Wymagane włączenie składania kopmpletów w dokumentach oraz sprawdzanie stanów podczas wystawiania dokumentu ZK
   • - Dodano możliwość pokazania odrębnego błedu braków składników podczas składania kompletów. Wymagane włączenie składania kopmpletów w dokumentach oraz sprawdzanie stanów podczas wystawiania dokumentu ZK
  •  
  • Poprawki błędów [6]
   • - Poprawiono rozmieszczenia elementów interfejsu użytkownika
   • - Poprawione komunikaty w pliku log
   • - Poprawione zliczanie wywołań API w Baselinkerze
   • - Poprawione ustawianie stawki vat w koszcie wysyłki
   • - Poprawione pobieranie zamówień z Baselinkera
   • - Poprawione wybieranie konfiguracji wysyłania email na podsstawie statusu z Baselinkera
 • 2.3.2

  • Opublikowany: 2020-04-08
  •  
  •  
  • Poprawki błędów [3]
   • - Poprawione wysyłanie paragonów z określonego statusu
   • - Poprawione pobieranie produktów w widoku analizy sprzedaży i dostępności produktów
   • - Poprawione pobieranie zamówień z sekcji tworzenia dokumentów ZK
 • 2.3.1

  • Opublikowany: 2020-04-04
  •  
  • Nowe funkcjonalności [2]
   • - Dodano możliwość przypisania stawki vat do nazwy statusu. Przypisanie nazwy statusu do stawki vat ma priorytet przed przypisaniem stavki do nazwy kraju/kodu ISO
   • - Dodano dodatkowe sprwadzanie ustawień sklepu IdoSell
  •  
  • Poprawki błędów [2]
   • - Poprawione wysyłanie paragonów w przypadku wystawiania faktur detalicznych do wszystkich paragonów w okreslonych statusach. błąd powodował wysyłanie paragonów i faktur
   • - Poprawione zapisywanie haseł w programie
 • 2.3.0

  • Opublikowany: 2020-04-02
  •  
  • Nowe funkcjonalności [5]
   • - Dodane sprawdzanie w bazie GUS, czy podatnik jest aktywny z przepisaniem danych z zamówienia z Baselinkera
   • - Dodano nowy typ błędu - Podatnik nieaktywny w bazie GUS
   • - Dodano możliwość wyszukiwania kodu SKU produktu w kodach kreskowych towarów podczas przetwarzania zamówień
   • - Dodano możliwość utworzenia dokumentu ZK oraz sprawdzenia stanu magazynowego i wyrzucenia błędu w przypadku braku towaru
   • - Dodano możliwość wystawienia faktury detalicznej do każdego wystawionego paragonu
  •  
  • Poprawki błędów [4]
   • - Poprawione otwieranie programu w przypadku braku ustawień podstawowych
   • - Poprawione zapisywanie ustawień w widoku rozliczania zamówień pobraniowych
   • - Poprawione zapisywanie haseł w ustawieniach
   • - Poprawione wczytywanie produktów z IdoSell
 • 2.2.4

  • Opublikowany: 2020-03-26
  •  
  • Nowe funkcjonalności [1]
   • - Dodano sprwadzanie możliwość omijania wysyłanych obrazów faktur do Baselinkera jeżeli istnieje już wysłany dokument o takiej samej nazwie
  •  
  • Poprawki błędów [3]
   • - Poprawione wczytywanie rozszerzonych pól własnych
   • - Poprawione uaktualnianie produktów w PrestaShop. Znacznik dostępności jest teraz ustawiany na domyślny
   • - Dodano przenoszenie zrealizowanych zamówień na podstawie ZK do innego statusu jeżeli zamówienie już było zrealizowane wcześniej
 • 2.2.3

  • Opublikowany: 2020-03-19
  •  
  •  
  • Poprawki błędów [2]
   • - Poprawiono wybieranie produktów do synchronizacji
   • - Optymalizacja synchronizacji z magazynem Baselinker
 • 2.2.2

  • Opublikowany: 2020-03-18
  •  
  • Nowe funkcjonalności [1]
   • - Zoptymalizowano wybieranie produktów do aktualizacji/dodawania w synchronizacji magazynów
  •  
  • Poprawki błędów [1]
   • - Poprawiono dodawnie produktów do magazynu Baselinkera. Poprawione dodawanie zdjęć oraz opisu
 • 2.2.1

  • Opublikowany: 2020-03-16
  •  
  • Nowe funkcjonalności [1]
   • - Dodano pole z zewnętrznym numerem płatności do aktualizacji uwag dokumentu. Nazwa pola: external_payment_id. Do pobrania pola wymagane jest dodatkowe wywołanie API w Baselinkerze
  •  
  • Poprawki błędów [2]
   • - Poprawiono komunikaty pokazujące liczbę zaktualizowanych produktów w magazynie Baselinkera
   • - Dodano komnikaty o błedach aktualizacji magazynu Baselinkra do pliku log
 • 2.2.0

  • Opublikowany: 2020-03-12
  •  
  • Nowe funkcjonalności [6]
   • - Dodano możliwość synchronizacji produktów po kodzie PLU w Subiekcie oraz kodzie SKU w Baselinkerze
   • - Zmieniono narzędzie do aktualizacji produktów w magazynie Baselinkera. Dodano sekcję wyboru kryteriów towarów
   • - Usunięto stare nieaktualizowane kierunki synchronizacji magazynów
   • - Zoptymalizowano aktualizację stanów magazynowych w magazynie Baselinkera
   • - Zoptymalizowano aktualizację cen w magazynie Baselinkera. Aktualizowane są ceny brutto zgodnie z najnowszymi zmianami w API Baselinkera
   • - Dodano pole z zewnętrznym numerem płatności do aktualizacji pola własnego dokumentu. Nazwa pola: external_payment_id. Do pobrania pola wymagane jest dodatkowe wywołanie API w Baselinkerze
  •  
  • Poprawki błędów [2]
   • - Poprawione zapisywanie ustawień przypisywania rozszerzonych pól własnych w dokumencie PA/PAi/FS
   • - Poprawiony tekst nagłówka okna błędu przy odłączonej sferze od programu
 • 2.1.2

  • Opublikowany: 2020-03-05
  •  
  • Nowe funkcjonalności [2]
   • - Dodano wczytanie programu magazynowego po zamianie ustawień w Sublinkerze
   • - Dodano możliwość wpisania uwagi sprzedającego do uwag na dokumencie
  •  
  • Poprawki błędów [2]
   • - Poprawiono błąd wybierania kodu państwa w starszych wersjach Subiekta GT
   • - Poprawiono błąd przełączania się pomiędzy ustawieniami
 • 2.1.1

  • Opublikowany: 2020-02-27
  •  
  • Nowe funkcjonalności [1]
   • - Dodano ustawienie kategorii w integracji OpenCart
  •  
  • Poprawki błędów [1]
   • - Poprawiono wybieranie nazwy wysyłek w ustawieniach transportu
 • 2.1.0

  • Opublikowany: 2020-02-20
  •  
  • Nowe funkcjonalności [11]
   • - Dodano możliwość wysłania obrazu faktury do Baselinkera. W Baselinkerze musi istnieć faktura do zamówienia
   • - Dodano możliwość wysłania obrazu faktury do Baselinkera z określonych statusów. W Baselinkerze muszą istnieć faktury do zamówień
   • - Dodano możliwość zapisania listy brakujących towarów w magazynie bezpośrednio z okna błędów
   • - Dodano możliwość otwarcia pliku log z menu narzędzia
   • - Dodano możliwość otwarcia folderu zawierającego pliki log z menu narzędzia
   • - Dodano możliwość uruchomienia wielu instancji programu Sublinker na jednym komputerze
   • - Dodano możliwość przypisania stawki vat przez kod ISO państwa
   • - Dodano możliwość przypisania rodzaju transakcji przez kod ISO państwa
   • - Dodano możliwość przypisania danych z faktury kontrahentowi jednorazowemu
   • - Nowe produkty w integracji IdoSell nie są już widoczne w wyszukiwarce
   • - Dodano mechanizm kopiujący brakujące biblioteki wymagane przez Sferę. Przy kopiowaniu wymagane jest uprawnienie administratora
  •  
  • Poprawki błędów [7]
   • - Zmienione grupowanie towarów w oknie błędów w sekcji braku towarów na magazynie. Nowe grupowanie po symbolu
   • - Poprawiono przypisywanie państwa kontrahentowi na podstawie kodu ISO państwa
   • - Poprawiono usuwanie ikony programu ze strefy powiadomień
   • - Poprawione zaczytywanie nazw wysyłki
   • - Poprawiony błąd podczas dodawania produktów do integracji OpenCart
   • - Poprawione teksty w synchronizacji magazynów
   • - Poprawiona aktualizacja stanu magazynowego w integracji IdoSell
 • 2.0.0

  • Opublikowany: 2020-01-30
  •  
  • Nowe funkcjonalności [9]
   • - Zmiana mechanizmu generowania pliku konfiguracyjnego. Nie wymaga już podawania klucza API do BL
   • - Zmiana miejsca zapisywania ustawień programu. Program zapisuje konfigurację do pliku do ścieżki: 'c:/ProgramData/Infologic/Sublinker/'
   • - Dodano parametryzację ustawień w zależności od nipu oraz klucza API Baselinkera. Program nadal działa tylko na jednym kluczu
   • - Dodano możliwość kopiowania ustawień do parametryzacji z nowym kluczem
   • - Dodano daty zakończenia okresu testowego oraz koniec subskrypcji abonamentu. Są teraz widoczne na pasku obok tytułu programu
   • - Dodano możliwość wyboru aktualizacji ceny kartotekowej ceną netto w Subiekcie GT
   • - Dodano możliwość wyboru, czy dodany do magazynu produkt ma być widoczny w sklepie
   • - Dodano możliwość aktualizacji produktu ceną brutto w magazynie Baselinkera
   • - Dodano możliwość wykonywania skryptów SQL po dodaniu/aktualizacji w integracji OpenCart
  •  
  • Poprawki błędów [4]
   • - Poprawiono wyświetlanie haseł
   • - Przeniesiono ustawienia do bardziej pasujących sekcji
   • - Sprecyzowano ustawienie tworzenia dokumentów kontrahenta z pustym nipem na FS
   • - Oznaczenie dwóch kierunków synchronizacji magazynu jako przestarzałe, w których mogą występować błędy [przestarzałe - mogą występować błędy]
 • 1.29.2

  • Opublikowany: 2020-01-23
  •  
  •  
  • Poprawki błędów [1]
   • - Poprawiono błąd tworzenia tylko dokumentu PW podczas składania kompletu w przypadku błędu Sfery
 • 1.29.1

  • Opublikowany: 2020-01-21
  •  
  • Nowe funkcjonalności [4]
   • - Poprawiono optymalizację uruchamiania programu
   • - Dodano nowy parametr do pola wysłania wiadomości email [order_page] - Adres do strony z informacjami o zamówieniu
   • - Dodano mechanizm blokujący wystawienie faktury detalicznej do paragonu bez NIPU w przypadku firmy
   • - Dodano integrację synchronizacji magazynów ze sklepem OpenCart opartego na połączeniu z bazą danych MySQL
  •  
  • Poprawki błędów [1]
   • - Poprawiono wyliczanie ceny przy rozbijaniu kompletów na składniki
 • 1.29.0

  • Opublikowany: 2020-01-09
  •  
  • Nowe funkcjonalności [5]
   • - Poprawiono optymalizację zarządzania połączeniem z bazą danych
   • - Dodano możliwość warunkowego wstawienia tekstu w zależności od kodu kraju z danych na fakturze
   • - Dodano możliwość wyboru, czy grupować towary na dokumencie w przypadku rozbijania kompletów na składniki
   • - Dodano ignorowanie błędu w przypadku, gdy kontrahent chce fakturę i nie podał nipu. Program Wystawi paragon bez wyrzucenia błędu o niepoprawnych danych
   • - Poprawione tworzenie tabeli do widoku ustalenia wielokrotności sprzedanych towarów
 • 1.28.1

  • Opublikowany: 2019-11-29
  •  
  •  
  • Poprawki błędów [1]
   • - Poprawiony błąd synchronizacji magazynu BL
 • 1.28.0

  • Opublikowany: 2019-11-21
  •  
  • Nowe funkcjonalności [3]
   • - Dodano mechanizm blokowania przetwarzania zamówienia jednocześnie tylko na jednym stanowisku. Zapobiegnie to dodawaniu kilku dokumentów do jednego zamówienia
   • - Dodano możliwość łączenia towarów z każdego źródła zamówienia w widoku ustalania wielokrotności sprzedanych produktów
   • - Dodano możliwość ustawienia wywołania błędu dla źródła zamówienia jeżeli nie znajduje się w tabeli widoku wielokrotności sprzedanych produktów
  •  
  • Poprawki błędów [3]
   • - Poprawione zawieszanie się aplikacji po wejściu w ustawienia programu
   • - Poprawione zawieszanie się aplikacji po uruchomieniu synchronizacji
   • - Poprawione składanie kompletów w przypadku, gdy komplet nie miał zdefiniowanych składników
 • 1.27.0

  • Opublikowany: 2019-11-14
  •  
  • Nowe funkcjonalności [3]
   • - Dodano możliwość ignorowania dodawania towarów z określonym symbolem/SKU do dokumentów
   • - Dodano możliwość wyszukiwania w synchronizacji po kodzie EAN w dodatkowych kodach kreskowych
   • - Dodano możliwość nadpisania pozwolenia na kredyt kupiecki kontrahentowi w przypadku, gdy na dokumencie typem płatności jest kredyt kupiecki
  •  
  • Poprawki błędów [4]
   • - Poprawione tworzenie produktów w synchronizacji według kodu EAN
   • - Poprawione pobieranie produktów z magazynu BL w przypadku bardzo dużej liczby produktów
   • - Poprawione usuwanie kresek z numeru nip w aktualizacji pola uwagi
   • - Poprawione dodawanie dokumentu ZK po pomyślnym dodaniu brakującego towaru
 • 1.26.2

  • Opublikowany: 2019-10-30
  •  
  • Nowe funkcjonalności [1]
   • - Dodano możliwość aktualizacji adresu dostawy danymi z punktu odbioru (jeżeli są wypełnione)
  •  
  • Poprawki błędów [2]
   • - Poprawione montowanie dokumentów w rozdzieleniu na dokumenty ZK
   • - Poprawione wystawianie dokumentów na podstawie ustawień dokumentów MM
 • 1.26.1

  • Opublikowany: 2019-10-24
  •  
  • Nowe funkcjonalności [2]
   • - Dodano możliwość aktualizacji stanów magazynowych powiększony o zamówienia od dostawcy z Subiekta GT
   • - Dodano możliwość realizacji dokumentu z ZK zaliczkowego
  •  
  • Poprawki błędów [4]
   • - Poprawiono wybieranie zamówień do tworzenia dokumentów MM
   • - Poprawiono wystawianie dokumentu MM w walucie
   • - Poprawiono aktualizację średniej ceny zakupu produktu w integracji IdoSell
   • - Poprawiono przypisywanie wartości składników z dokumentu RW do kompletu z dokumentu PW
 • 1.26.0

  • Opublikowany: 2019-10-17
  •  
  • Nowe funkcjonalności [14]
   • - Poprawiono wydajność działania synchronizacji integracji z IdoSell
   • - Dodano możliwość aktualizacji średniej ceny zakupu produktu do integracji z IdoSell
   • - Dodano możliwość wstawienie wartości dokumentu RW do pozycji dokumentu PW
   • - Dodano możliwość drukowania tylko faktur detalicznych
   • - Dodano możliwość wystawiania dokumentu ZK z kontrahentem o wybranym symbolu
   • - Dodano możliwość wystawiania dokumentu WZ z kontrahentem o wybranym symbolu
   • - Dodano możliwość pobierania danych kontrahenta z adresu dostawy w przypadku braku informacji w sekcji dane do faktury
   • - Dodano możliwość ustawienia rodzaju transakcji VAT na dokumencie w zależności od kraju
   • - Dodano możliwość manipulacji SKU pobranego produktu dodając prefiks w zależności od typu magazynu oraz identyfikatora magazynu, z którego pochodzi produkt
   • - Dodano możliwość dodawania dokumentu WZ z datą przeniesienia do statusu
   • - Dodano możliwość drukowania paragonu bez fiskalizacji
   • - Dodano źródło zamówienia: Amazon
   • - Dodano pole dynamiczne koszt wysyłki brutto do aktualizacji pola uwagi
   • - Dodano możliwość dodawania produktów z zamówienia jako usługa jednorazowa z określonych statusów
  •  
  • Poprawki błędów [5]
   • - Poprawiono przypisywanie państwa przy tworzeniu kontrahenta jednorazowego
   • - Poprawiono przypisywanie stawki vat w dokumencie WZ
   • - Poprawiono sprawdzanie danych kontrahenta w przypadku wystawiania dokumentu PA
   • - Poprawiono błędy w składaniu kompletów
   • - Poprawiono komunikat błędu w przypadku braku poprawnej odpowiedzi przy zaczytywaniu listy produktów w synchronizacji magazynu wewnętrznego Baselinkera
 • 1.25.0

  • Opublikowany: 2019-10-03
  •  
  • Nowe funkcjonalności [7]
   • - Dodano możliwość ustawienia stawki VAT z tabeli do usługi kosztów wysyłki
   • - Dodano możliwość aktualizacji statycznym stanem produktu w przypadku stanu mniejszego lub równego zero w magazynie Baselinkera
   • - Dodano możliwość aktualizacji pola dodatkowego 2 w zamówieniach Baselinkera
   • - Dodano możliwość przeniesienia zamówienia pomiędzy statusami po wysłaniu dokumentu
   • - Dodano możliwość aktualizacji pola uwagi w dokumencie warunkiem, czy klient chce fakturę
   • - Dodano nowe pola do aktualizacji pola uwagi
   • - Dodano możliwość warunkowego wstawiania wartości w polu uwagi
  •  
  • Poprawki błędów [7]
   • - Poprawiono błąd wykluczenia prawidłowego magazynu z synchronizacji zamówień
   • - Poprawiono błąd ucinania adresu email w kontrahencie jednorazowym
   • - Poprawiono błąd podczas wysyłania wiadomości email - brak informacji o wysłaniu dokumentu
   • - Poprawiono błąd podczas składania kompletu w dokumencie ZK
   • - Poprawiono aktualizację stanów produktów w Baselinkerze w przypadku synchronizacji więcej jak jednego produktu
   • - Poprawiono wymóg wypełnionego pola kategorii w synchronizacji magazynu Baselinkera
   • - Sprawdzanie danych kontrahenta w GUSie bez przedrostka PL
 • 1.24.2

  • Opublikowany: 2019-09-05
  •  
  • Nowe funkcjonalności [2]
   • - Dodano możliwość wstawienia numeru NIP z zamówienia do dokumentu PA
   • - Dodano możliwość pokazywania okna z błędami mimo ustawionego przeniesienia zamówień do ustalonego statusu z błędami
  •  
  • Poprawki błędów [3]
   • - Poprawiono błąd w przypadku zastosowania znaku ' w symbolu usługi dostawy
   • - Poprawiono błąd oznaczania istniejącego kontrahenta jako odbiorca detaliczny w przypadku firmy
   • - Poprawiono wzrost wykorzystania procesora przez bezczynność Sublinkera
 • 1.24.1

  • Opublikowany: 2019-08-30
  •  
  •  
  • Poprawki błędów [1]
   • - Poprawiono błąd powielania dokumentów wydania magazynowego WZ
 • 1.24.0

  • Opublikowany: 2019-08-29
  •  
  • Nowe funkcjonalności [9]
   • - Dodano możliwość wprowadzenia wartości '*' zastępującej dowolną nazwę w ustawieniach płatności
   • - Dodano możliwość wprowadzenia wartości '*' zastępującej dowolną nazwę w ustawieniach transportu
   • - Dodano możliwość aktualizacji atrybutu produktu w zamówieniu Baselinkera wartością wybranego pola własnego oraz stanem magazynowym
   • - Dodano możliwość zapisania faktur i paragonów w widoku wysyłanych faktur i paragonów. Po kliknięciu prawym przyciskiem myszy i wybraniu zapisania dokumentów.
   • - Dodano możliwość wysłania maili do ukrytych odbiorców. Możliwość ustawienia kilku odbiorców oddzielonych przecinkami
   • - Dodano możliwość przypisania drukarki fiskalnej do statusu Baselinkera
   • - Dodano możliwość sortowania wyników w widoku analizy sprzedaży
   • - Dodano możliwość wyłączenia szyfrowania hasła w ustawieniach konta email korzystając z zewnętrznej biblioteki
   • - Dodano możliwość wstawienia wartości pola dodatkowego 1 oraz pola dodatkowego 2 z zamówienia do pola uwagi dokumentu
  •  
  • Poprawki błędów [5]
   • - Poprawiono rozliczanie zamówień pobraniowych: dodany rachunek bankowy
   • - Błędy przy rozliczaniu zamówień pobraniowych nie przerywają procesu rozliczania
   • - Poprawiono przetwarzanie zamówień w przypadku istniejącego dokumentu MM (przesunięcia międzymagazynowego)
   • - Poprawiono wystawianie dokumentu MM z innego magazynu niż domyślny
   • - Poprawione literówki
 • 1.23.2

  • Opublikowany: 2019-07-26
  •  
  •  
  • Poprawki błędów [2]
   • - Poprawiono dodawanie brakującego towaru do Subiekta z właściwą stawką VAT
   • - Poprawiono dodawanie brakującego towaru do Subiekta jako usługa jednorazowa do ZK z właściwą stawką VAT
 • 1.23.0

  • Opublikowany: 2019-07-25
  •  
  • Nowe funkcjonalności [5]
   • - Dodano możliwość przeciążenia synchronizacji towarów dla każdej integracji z osobna w przypadku, gdy magazynem głównym jest magazyn Subiekt GT
   • - Dodano możliwość wysyłania wiadomości email z portu 465 przy użyciu SSL za pomocą zewnętrznej biblioteki
   • - Dodano możliwość dodawania niezsynchronizowanych produktów do magazynu podczas przetwarzania zamówień
   • - Dodano możliwość wystawiania dokumentów MM (przesunięcie międzymagazynowe) na podstawie zamówień z Baselinkera
   • - Aktualizacja źródeł zamówienia: dodano źródło zamówienia 'Emag Rumunia'
  •  
  • Poprawki błędów [5]
   • - Poprawiono aktualizację stanów magazynowych z rezerwacją w przypadku braku towaru na stanie
   • - Poprawiono wstawianie usługi jednorazowej w dokumencie ZK w przypadku braku synchronizacji produktu
   • - Poprawiono dodawanie kodu EAN do produktu w integracji IdoSell
   • - Poprawiono aktualizację produktów w menu narzędzia
   • - Poprawiony błąd fiskalizacji faktur w przypadku wybrania innej drukarki niż przy fiskalizacji paragonów
 • 1.22.1

  • Opublikowany: 2019-07-10
  •  
  •  
  • Poprawki błędów [2]
   • - Poprawione ustawianie drukarki fiskalnej w ustawieniach dokumentów PA/PAi
   • - Dodano informację o pobieranych produktach z integracji IdoSell
 • 1.22.0

  • Opublikowany: 2019-07-04
  •  
  • Nowe funkcjonalności [8]
   • - Dodano możliwość automatycznego składania kompletów podczas dodawania dokumentu ZK
   • - Dodano znacznik, który zapobiega aktualizacji danych istniejącego kontrahenta
   • - Dodano możliwość wyboru skutku magazynowego dla dokumentów handlowych: PA/PAi/FS/WZ
   • - Dodano możliwość wyboru dodawania pól własnych parametrów towarów przed cechami
   • - Dodano wpisania numerów aukcji do pola uwagi dokumentów
   • - Dodano nazwy brakujących towarów w oknie błędów podczas realizacji ZK
   • - Dodano możliwość fiskalizacji dokumentu FS w przypadku braku nipu i paragonu
   • - Zmiana układu ustawień zamówień: przeniesienie ustawień do odpowiednich kategorii
  •  
  • Poprawki błędów [7]
   • - Poprawione pobieranie towarów do widoku analizy sprzedaży i dostępności towarów
   • - Poprawione pobieranie rachunków bankowych podmiotu
   • - Poprawione ustawianie flag własnych w dokumentach, w których nie można było znaleźć ustawień
   • - Poprawiona aktualizacja stanów magazynowych produktów o ujemnym stanie magazynowym w BL
   • - Poprawione formatowanie kwoty w wysyłanych wiadomościach email do formatu X.XX
   • - Poprawiony błąd inicjalizacji listy atrybutów w integracji z platformą Shoper
   • - Zmieniono panel filtra na zawijający się w widokach wysyłania faktur i paragonów
 • 1.21.0

  • Opublikowany: 2019-06-13
  •  
  • Nowe funkcjonalności [6]
   • - Dodano nowy typ błędów, który występuje podczas rozbieżności ceny w zamówieniu BL a dokumencie ZK
   • - Zmieniono usuwanie ZK z jednego statusu na listę określonych statusów
   • - Aktualizacja pola uwagi w istniejących dokumentach dla zamówień z BL z określonych statusów
   • - Dodano do widoku wysłanych paragonów filtr wyszukujący czy została wystawiona faktura detaliczna do paragonu
   • - Dodano możliwość ustawienia flag własnych dokumentu na podstawie statusu oraz typu dokumentu
   • - zmiana interfejsu użytkownika w ustawieniach programu - przeniesienie typu tworzonych dokumentów
  •  
  • Poprawki błędów [4]
   • - Poprawione przenoszenie zamówień pomiędzy statusami po stworzeniu dokumentu ZK
   • - Poprawiony błąd przy sprawdzaniu zamówienia w momencie rozbijania kompletu na składniki
   • - Poprawione pobieranie zamówień z zaznaczonym pobieraniem zamówień niepotwierdzonych
   • - Przeniesione logowanie dodawania towaru w odpowiednie miejsce
 • 1.20.1

  • Opublikowany: 2019-06-04
  •  
  • Nowe funkcjonalności [5]
   • - Dodano możliwość usunięcia ZK z określonego statusu
   • - Dodano możliwość sprawdzenia kwoty dokumentu ZK z kwotą zamówienia z BL przy realizacji ZK
   • - Dodano możliwość wystawienia faktury detalicznej do automatycznie wystawionego paragonu na podstawie zamówienia z Baselinkera
   • - Dodano możliwość przypisania płatności na podstawie nazwy płatności oraz źródła zamówienia
   • - Dodano możliwość wybrania terminu płatności kredytu kupieckiego z karty kontrahenta
  •  
  • Poprawki błędów [2]
   • - Wyszukiwanie kontrahentów nie bierze pod uwagę kontrahentów nieaktywnych
   • - Uwzględnienie zmiany stawki VAT w przypadku dodania pozycji do ZK jako usługi jednorazowej
 • 1.19.0

  • Opublikowany: 2019-05-22
  •  
  • Nowe funkcjonalności [6]
   • - Dodano przenoszenie zamówień po przetworzeniu zwrotów
   • - Dodano możliwość pobierania zamówień niepotwierdzonych
   • - Dodano możliwość eksportu magazynu do pliku CSV
   • - Dodano możliwość obsługi pozycji rabatowych
   • - Dodano możliwość wyszukiwania kontrahenta najpierw po nipie
   • - Dodano możliwość dodania pola telefon do pola uwagi
  •  
  • Poprawki błędów [9]
   • - Poprawiony błąd nadpisujący pole dodatkowe 2
   • - Dodane obsługiwanie kodowania html w ulicy kontrahenta
   • - Poprawione wystawianie faktury detalicznej na prawidłowym magazynie
   • - Poprawione poprawne pobieranie produktów w widoku połączonych i niepołączonych towarów
   • - Umożliwiono wprowadzenie pustej listy statusów, z których mają być pobierane zamówienia
   • - Zablokowano możliwość wysyłania innych niż faktura sprzedaży, faktura detaliczna, paragon oraz paragon imienny
   • - Usunięto ograniczenie długości pola do uaktualnienia pola dodatkowego 1
   • - Poprawianie dodawania telefonu kontrahenta. Dodany telefon jest teraz ustawiony jako podstawowy
   • - Poprawianie pobieranie zamówień
 • 1.18.2

  • Opublikowany: 2019-04-25
  •  
  •  
  • Poprawki błędów [4]
   • - Poprawiony błąd w dodawaniu ZK w przypadku usług jednorazowych
   • - Poprawione przenoszenie zamówień do ustalonych statusów w przypadku błędów
   • - Poprawione ustawianie państwa z zamówienia w danych kontrahenta
   • - Poprawione rozbijanie kompletów na składniki, które powodowały sklejanie takich samych produktów
 • 1.18.0

  • Opublikowany: 2019-04-18
  •  
  • Nowe funkcjonalności [5]
   • - Dodano możliwość rozbicia kompletu na składniki przy wystawianiu dokumentu. Ceny ustalane są na podstawie cen kartotekowych towarów
   • - Dodano możliwość wybierania symbolu towaru z listy po wciśnięciu przycisku Insert w widoku ustalania wielokrotności sprzedanych produktów
   • - Dodano możliwość filtrowania po nazwie i symbolu w widoku ustalania wielokrotności sprzedanych produktów
   • - Reorganizacja narzędzia do pobierania nieprzypisanych aukcji w widoku ustalania wielokrotności sprzedanych produktów
   • - Dodano nowy typ błędu - brak ustawionej ceny. Wymagana jest przy rozbiciu kompletu na składniki
  •  
  • Poprawki błędów [4]
   • - Poprawiono aktualizowanie cen w Subiekcie
   • - Poprawiono wyliczanie cen przy przeliczniku mniejszym od 1
   • - Poprawiono wybieranie dokumentów do wysłania (FS/PA/PAi) w statusie
   • - Poprawiono zerowanie stanu wirtualnego w przypadku zmniejszenia składnika do zadanej wartości
 • 1.17.1

  • Opublikowany: 2019-04-10
  •  
  • Nowe funkcjonalności [2]
   • - Dodanie do mapowania płatności pobierania terminu płatności dla kredytu kupieckiego ze słownika terminów płatności
   • - Zmieniono wielokrotność na liczbę zmiennoprzecinkową w widoku wielokrotności
  •  
  • Poprawki błędów [3]
   • - Dodano obsługę kodowania html w nazwie kontrahenta
   • - Usunięte nieużywane kontrolki z ustawień zamówień
   • - Usunięty błąd uniemożliwiający synchronizację sklepu Shoper w przypadku braku nazwy produktu
 • 1.17.0

  • Opublikowany: 2019-03-27
  •  
  • Nowe funkcjonalności [6]
   • - Sprawdzanie danych kontrahenta przed uaktualnieniem danych w bazie Subiekta
   • - Dodano możliwość ustawienia wzorca wydruku w dokumencie faktury w zależności od nazwy statusu z Baselinkera
   • - Dodano możliwość ustawienia sztywnych stawek VAT w zależności od kraju kupującego
   • - Dodano możliwość ustawiania rozszerzenia dokumentów w zależności od nazwy statusu z Baselinkera, typu dokumentu oraz czy nip jest uzupełniony
   • - Dodano możliwość aktualizacji pola dodatkowego 1 w zamówieniach z Baselinkera z określonych statusów numerami dokumentów handlowych z Subiekta
   • - Dodano możliwość zmiany szerokości lewego panelu w ustawieniach
  •  
  • Poprawki błędów [2]
   • - Aktualizacja cen w synchronizacji magazynów Baselinkera z traktowaniem kategorii jako magazynu została poprawiona
   • - Usunięto błąd dodawania pustych dokumentów PW/RW w przypadku zaznaczonej opcji automatycznego składania kompletów
 • 1.16.4

  • Opublikowany: 2019-03-20
  •  
  • Nowe funkcjonalności [2]
   • - Rozszerzono możliwość składania bardziej złożonych kompletów
   • - Tworzenie jednego dokumentu PW oraz jednego dokumentu RW w przypadku składania kompletu
  •  
  • Poprawki błędów [2]
   • - Poprawiony błąd przechwytywania przerywania synchronizacji zamówień
   • - Poprawiony błąd sprawdzania kompletów
 • 1.16.3

  • Opublikowany: 2019-03-12
  •  
  • Nowe funkcjonalności [1]
   • - Dodano możliwość drukowania zwrotów i korekt faktur po wystawieniu
  •  
  • Poprawki błędów [3]
   • - Poprawiono osobę wystawiającą zwrot lub korektę faktury
   • - Poprawiono przepisywanie danych kontrahenta z zamówienia z Baselinkera
   • - Poprawione sortowanie pobranych statusów z Baselinkera
 • 1.16.2

  • Opublikowany: 2019-03-08
  •  
  • Nowe funkcjonalności [1]
   • - Dodana możliwość przypisania wzorca wydruku faktury do statusu z Baselinkera
  •  
  • Poprawki błędów [1]
   • - Poprawiony błąd powodujący losowe zatrzymanie synchronizacji magazynów oraz zamówień
 • 1.16.1

  • Opublikowany: 2019-03-06
  •  
  •  
  • Poprawki błędów [1]
   • - Usunięty błąd uniemożliwiający włączenie synchronizacji zamówień
 • 1.16.0

  • Opublikowany: 2019-03-06
  •  
  • Nowe funkcjonalności [6]
   • - Rozszerzono mechanizm zapobiegający blokowaniu API Baselinkera na komputery korzystające z tej samej bazy Subiekta GT
   • - Dodano możliwość dodawania faktur z określonych statusów przy wybranym innym typie tworzenia dokumentów
   • - Dodano możliwość realizowania faktur z dokumentów ZK z określonych statusów przy wybranym innym typie tworzenia dokumentów
   • - Dodano możliwość wybrania zapisu magazynów dla dokumentów WZ z poszczególnych statusów z Baselinkera
   • - Dodana możliwość wybrania imienia i nazwiska jako nazwa firmy w przypadku braku nazwy firmy w formularzu zamówienia w Baselinkerze
   • - Poprawiony układ ustawień
  •  
  • Poprawki błędów [4]
   • - Przeniesiono zwroty do obsługi wszystkich dokumentów - korekt faktur oraz zwrotów paragonów
   • - Poprawione sprawdzanie towarów przy tworzeniu ZK z określonych statusów przy wybranym innym typie tworzenia dokumentów
   • - Poprawione dodawanie produktu do magazynu BL w przypadku pustej nazwy grupy
   • - Przeniesienie wysyłania paragonów do odrębnej metody
 • 1.15.0

  • Opublikowany: 2019-02-20
  •  
  • Nowe funkcjonalności [8]
   • - Dodano możliwość realizowania ZK jako WZ z określonych statusów
   • - Dodano możliwość wysyłania paragonów przez email z określonych statusów
   • - Dodano możliwość dodawania ustalonych cech kontrahenta przy tworzeniu kontrahenta
   • - Dodano możliwość synchronizacji po SKU w BL i wybranym polu własnym towaru Subiekt GT
   • - Dodano możliwość ustawiania kategorii dokumentu na podstawie nazwy płatności z Baselinkera
   • - Poprawiony układ ustawień
   • - Dodano pole nazwa statusu do pola uwagi w dokumencie
   • - Dodano możliwość kompresowania zdjęć przy aktualizacji towarów/produktów w Baselinkerze
  •  
  • Poprawki błędów [2]
   • - Poprawiono błąd dodawania faktury detalicznej na podstawie paragonu w określonym magazynie
   • - Poprawiono błąd podczas zapisywania obrazu faktury na dysku
 • 1.14.0

  • Opublikowany: 2019-02-12
  •  
  • Nowe funkcjonalności [4]
   • - Dodano możliwość pobrania danych kontrahenta na podstawie NIPu z bazy danych GUS. Wymaga wcześniejszego wysłania zgody na powierzenie przetwarzania danych osobowych
   • - Dodano aktualizację kategorii na dokumencie WZ
   • - Dodano możliwość wyboru zewnętrznego połączenia z bazą danych w celu przyśpieszenia działania programu. Wymaga poprawnie uzupełnionych parametrów połączeniowych z programem magazynowym
   • - Dodano możliwość dodawania produktu do Baselinkera do odpowiedniej kategorii na podstawie grupy w Subiekcie
 • 1.13.0

  • Opublikowany: 2019-01-29
  •  
  • Nowe funkcjonalności [5]
   • - Dodano synchronizację kategorii produktu w magazynie BL z symbolem magazynu z Subiekta GT. Opcja dostępna tylko w obsłudze wielu magazynów
   • - Dodano możliwość aktualizacja pola dodatkowego 1 w zamówieniu BL o numer zamówienia
   • - Dodano możliwość wyszukiwania istniejącego kontrahenta w Subiekcie GT tylko po adresie email
   • - Dodano możliwość automatycznego uzupełniania słownikowych pól własnych dokumentów: FS, FSd, PA, PAi
   • - Dodano możliwość wyłączenia przerywania synchronizacji magazynu w przypadku błędów krytycznych w komunikacji BL <-> Subiekt GT
  •  
  • Poprawki błędów [2]
   • - Poprawiano aktualizację stanów magazynowych w integracji PrestaShop
   • - Poprawiano wstawianie liczby produktów do dokumentu z widoku wielokrotności
 • 1.12.0.1

  • Opublikowany: 2019-01-18
  •  
  •  
  • Poprawki błędów [1]
   • - Poprawione rozliczanie zamówień pobraniowych w przypadku, gdy w zamówieniu znajdowała się więcej jak jedna sztuka produktu
 • 1.12.0

  • Opublikowany: 2019-01-16
  •  
  • Nowe funkcjonalności [7]
   • - Dodany moduł uaktualniania pól własnych dokumentów danymi z zamówienia
   • - Dodano możliwość wyłączenia przerwania synchronizacji błędami krytycznymi
   • - Dodano możliwość dodawania dokumentów ze stawką VAT z zamówienia
   • - Dodano możliwość dodawania dokumentów z datą wystawienia/sprzedaży z zamówienia
   • - Dodano możliwość wzięcia pod uwagę zamówionych towarów z zamówień do dostawcy w widoku analiz sprzedaży
   • - Dodano moduł rozliczania zamówień pobraniowych na podstawie zamówień z Baselinkera
   • - Dodano możliwość synchronizacji produktów/towarów po symbolu u dostawcy w Subiekcie GT
  •  
  • Poprawki błędów [4]
   • - Poprawione odliczanie przerwy synchronizacji wielu magazynów
   • - Poprawione pobieranie nazwy kontrahenta z ostatniej dostawy w widoku analiz sprzedaży
   • - Poprawiony błąd synchronizacji ze sklepem PrestaShop
   • - Poprawiony blokowanie wywołań do API BL
 • 1.11.9

  • Opublikowany: 2019-01-04
  •  
  • Nowe funkcjonalności [7]
   • - Zmiany optymalizacyjne programu
   • - Dodany mechanizm zabezpieczający przed zablokowaniem API BL. W przypadku już zablokowanego API wyświetla komunikat z informacją o czasie do odblokowania API
   • - Dodane odrębne ustawienia do tworzenia dokumentów WZ
   • - Dodane nowy typ błędów występujący w przypadku tworzenia dokumentów WZ
   • - Dodane nowy typ błędów występujący w przypadku breaku stawki VAT przy tworzeniu dokumentów WZ
   • - Dodane kolumny: pole własne 1 oraz nazwa sprzedawcy z ostatniej dostawy towaru w widoku analizy sprzedaży
   • - Dodano wstępną integrację z Magento
  •  
  • Poprawki błędów [6]
   • - Poprawiony błąd ignorujący niepołączone towary przy zaznaczonej opcji wstawiania usługi jednorazowej do dokumentu ZK
   • - Poprawiony błąd, który powodował dodawanie produktów do Shopera przy odznaczonej opcji dodawania produktów
   • - Poprawiony błąd stanów wirtualnych w synchronizacji wielu magazynów
   • - Poprawiony błąd wczytywania zapisanych magazynów Subiekta do wykluczenia w synchronizacji wielu magazynów
   • - Poprawiony błąd uaktualnienia nazwy pełnej kontrahenta w przypadku osoby
   • - Poprawiony błąd przy wybieraniu nazwy kontrahenta
 • 1.11.8.2

  • Opublikowany: 2018-11-29
  •  
  • Nowe funkcjonalności [3]
   • - Dodano pola SKU i EAN do okna błędów w typie braku towaru na magazynie
   • - Dodany nowy typ błędu w oknie błędów synchronizacji: 'Inny błąd podczas przetwarzania zamówienia'
   • - Dodany nowy typ błędu do ustawień przenoszenia zamówień z określonym błędem: 'Inny błąd podczas przetwarzania zamówienia'
  •  
  • Poprawki błędów [1]
   • - Poprawiono błąd omijający zerowe towary do dokumentów w przypadku jednego towaru spełniającego kryteria
 • 1.11.8.1

  • Opublikowany: 2018-11-29
  •  
  • Nowe funkcjonalności [2]
   • - Zmiana podejścia do zbierania błędów - tylko krytyczne błędy przerywają synchronizację
   • - Dodano informację szczegółową o błędzie w błędach realizacji zamówień od klienta
  •  
  • Poprawki błędów [1]
   • - Poprawiono błąd dodający zerowe towary do dokumentów w przypadku jednego towaru spełniającego kryteria
 • 1.11.8

  • Opublikowany: 2018-11-28
  •  
  • Nowe funkcjonalności [4]
   • - Dodano wstępną integrację z IdoSell Shop (dawniej IAI)
   • - Dodano możliwość nie blokowania synchronizacji zamówień w przypadku wyświetlenia okna z błędami
   • - Dodano możliwość oczekiwania na zwolnienie obiektu w przypadku fiskalizacji paragonów w Subiekcie GT
   • - Dodano możliwość pomijania realizacji zamówień od klienta na podstawie nazw sposobów dostawy z Baselinkera
  •  
  • Poprawki błędów [1]
   • - Poprawione sprawdzanie i wybieranie towarów w synchronizacji zamówień
 • 1.11.7

  • Opublikowany: 2018-11-26
  •  
  • Nowe funkcjonalności [1]
   • - Dodana możliwość sprawdzenia stanu magazynowego towaru przed stworzeniem ZK
  •  
  • Poprawki błędów [3]
   • - Poprawione przenoszenie zamówień z określonymi błędami
   • - Poprawione drukowanie paragonów
   • - Poprawione dodawanie kontrahenta
 • 1.11.6

  • Opublikowany: 2018-11-19
  •  
  •  
  • Poprawki błędów [1]
   • - Poprawiona aktualizacja pola dodatkowego numer 1 w przypadku dużej liczby zamówień
 • 1.11.5

  • Opublikowany: 2018-11-16
  •  
  • Nowe funkcjonalności [12]
   • - Dodana opcja wyłączenia wystawiania paragonów klientom bez nipu, którzy chcą fakturę. Dotyczy firm, które chcą fiskalizować faktury vat. Klientom, którzy nie chcą faktury wystawiane będą paragony
   • - Usunięcie aktualizacji w Baselinkerze pola dodatkowego 2
   • - Dodano możliwość drukowania ZK tylko w określonych statusach. Zamówienie będzie drukowane przy każdym pobraniu zamówienia z statusu
   • - Dodane dodatkowe sprawdzanie w widoku analizy sprzedaży - po EANie lub SKU
   • - Dodana możliwość określenia źródłowego statusu, z którego ma być przeniesione zamówienie o zadanym typie błędu
   • - Dodano nowe pole sortowania zamówień - atrybut pierwszego produktu w zamówieniu
   • - Dodano możliwość przeniesienia zamówienia po stworzeniu dokumentu w rozbiciu na ZK oraz pozostałe dokumenty
   • - Dodano możliwość wyszukiwania wariantów w zamówieniu po atrybucie produktu z dodatkowym prefiksem i sufiksem: [PREFIKS][SKU lub EAN][SUFIKS][PARAMETR produktu w zamówieniu]
   • - Dodano możliwość wysyłania wiadomości email w zależności od statusu zamówienia w Baselinkerze
   • - Dodano kontrolę nad aktualizacją zamówień. Program nie pozwoli przekroczyć 100 odwołań do aktualizacji zamówień w API Baselinkera w przeciągu 60 sekund
   • - Dodano możliwość wpisania pustej nazwy sposobu płatności w ustawieniach
   • - Dodano możliwość wpisania pustej nazwy sposobu dostawy w ustawieniach
  •  
  • Poprawki błędów [4]
   • - Zmiana przy automatycznym generowaniu symbolu Kontrahenta
   • - Poprawiony błąd w widoku raportu kompletów
   • - Poprawione ustawianie płatności oraz waluty
   • - Poprawione ustawianie danych adresowych kontrahenta
 • 1.11.4

  • Opublikowany: 2018-11-02
  •  
  • Nowe funkcjonalności [1]
   • - Dodana możliwość wyszukiwania istniejącego kontrahenta po adresie email
  •  
  • Poprawki błędów [2]
   • - Poprawiony błąd w zamówieniu od klienta w polu numer oryginalny
   • - Poprawiony błąd w składaniu kompletów w przypadku wystarczającej liczby kompletów na stanie
 • 1.11.3

  • Opublikowany: 2018-10-30
  •  
  •  
  • Poprawki błędów [2]
   • - Poprawiony błąd w sprawdzaniu danych do wystawiania paragonów
   • - Poprawione składanie kompletów w przypadku, gdy w dokumencie istniała usługa
 • 1.11.2

  • Opublikowany: 2018-10-25
  •  
  • Nowe funkcjonalności [2]
   • - Dodano możliwość automatycznego drukowania ZK po wystawieniu dokumentu
   • - Dodano obejście dodawania/aktualizacji zdjęć w Baselinkerze
  •  
  • Poprawki błędów [4]
   • - Poprawione podświetlanie przycisków w widoku towarów niepołączonych
   • - Poprawiono błąd wyskakujący w przypadku braku produktów w zamówieniu
   • - Poprawiono wyszukiwanie towarów do dodania do dokumentów w synchronizacji zamówień
   • - Poprawiono zapisywanie cech z Subiekta GT w synchronizacji magazynów
 • 1.11.1

  • Opublikowany: 2018-10-23
  •  
  • Nowe funkcjonalności [3]
   • - Dodano możliwość wyszukiwania zamówień po drugorzędnym atrybucie w przypadku gdy nie znaleziono towaru po głównym atrybucie. Gdy wybrano komunikację po SKU szukanie odbywa się po EANie. Gdy Wybrano komunikację pod EAN szukanie odbywa się pod SKU
   • - Dodana możliwość aktualizacji nazw produktów w magazynie Baselinkera przy pomocy narzędzia do aktualizacji
   • - Dodano wybieranie domyślnej jednostki miary w przypadku, gdy w ustawieniach Subiekta GT wybrano 'j.m. sprzedaży inna niż podstawowa'
  •  
  • Poprawki błędów [6]
   • - Poprawiono błąd z wypełnianiem pełnej nazwy firmy, który obcinał nazwę do 50 znaków
   • - Poprawiono komunikację z integracją synchronizacji magazynu z PrestaShop
   • - Poprawiono synchronizację z magazynem Baselinker: Aktualizacja stanów magazynowych w pakietach
   • - Poprawiono synchronizację z magazynem Baselinker: Aktualizacja cen w pakietach
   • - Poprawione aktualizowanie podglądu pola dodatkowego nr 1
   • - Poprawione literówki
 • 1.11.0

  • Opublikowany: 2018-10-18
  •  
  • Nowe funkcjonalności [6]
   • - Dodana możliwość synchronizacji wielu magazynów. Obecnie obsługiwane magazyny: Subiekt GT, Baselinker, Shoper, PrestaShop
   • - Dodana możliwość usunięcia kresek z nipu przy zapisie kontrahenta
   • - Dodana możliwość aktualizacji wag w magazynie Baselinkera przy pomocy narzędzia do aktualizacji
   • - Dodano wiadomość rozszerzającą błąd danych kontrahenta w oknie błędów synchronizacji zamówień
   • - Dodano pobieranie istniejących usług do towarów w przypadku realizacji zamówień
   • - Dodano możliwość ustawiania kategorii w dokumencie w zależności od źródła zamówienia
  •  
  • Poprawki błędów [2]
   • - Poprawiono błąd, w którym program nie wyrzucał błędu o braku towaru
   • - Poprawiono błąd, w którym program nie pobierał zamówień
 • 1.10.12

  • Opublikowany: 2018-09-28
  •  
  • Nowe funkcjonalności [2]
   • - Dodana możliwość pominięcia rezerwacji przy synchronizacji stanów magazynowych
   • - Rozdzielone znaczniki automatycznego składania kompletów oraz stanów wirtualnych w synchronizacji zamówień
  •  
  • Poprawki błędów [1]
   • - Poprawiona realizacja zamówień od klienta w przypadku, gdy zamówienie od klienta zostało już wystawione
 • 1.10.11

  • Opublikowany: 2018-09-28
  •  
  • Nowe funkcjonalności [7]
   • - Dodane znaczniki do wyboru towarów do aktualizacji: pozycja do serwisu aukcyjnego, pozycja do sprzedaży mobilnej
   • - Dodane przenoszenie pól własnych towarów jako parametry przy dodawaniu nowego produktu
   • - Dodane przenoszenie cech towarów jako parametry przy dodawaniu nowego produktu
   • - Dodana aktualizacja produktów: parametry z pól własnych towarów
   • - Dodana aktualizacja produktów: parametry z cech towarów
   • - Dodana możliwość zachowania znaczników HTML w aktualizacji opisu na podstawie pełnej charakterystyki
   • - Dodana pole komentarz od kupującego do wyboru w polu uwagi dokumentu
  •  
  • Poprawki błędów [4]
   • - Poprawione wybieranie towarów ze znacznikami do serwisu aukcyjnego, sprzedaży mobilnej oraz sklepu internetowego
   • - Poprawione realizowanie zamówień od klienta - czasami program próbował zapisać dokument w złym magazynie
   • - Poprawiony błąd w wysyłaniu faktur z określonego statusu jeżeli nie był zaznaczony zwrot detaliczny
   • - Poprawiony błąd w składaniu kompletów
 • 1.10.10

  • Opublikowany: 2018-09-26
  •  
  •  
  • Poprawki błędów [2]
   • - Poprawione pobieranie liczby towarów zakupionych w przypadku używania widoku wielokrotności towarów
   • - Poprawiony błąd przy realizacji zamówienia w przypadku nie omijania rezerwacji stanów magazynowych
 • 1.10.9

  • Opublikowany: 2018-09-24
  •  
  •  
  • Poprawki błędów [3]
   • - Zablokowana możliwość wysłania paragonu w przypadku wystawienia zwrotu
   • - Poprawiony błąd w pobieraniu stanów magazynowych
   • - Poprawiony błąd w składaniu kompletów w przypadku dokumentów końcowych
 • 1.10.8

  • Opublikowany: 2018-09-22
  •  
  • Nowe funkcjonalności [3]
   • - Dodana możliwość parametryzacji pola uwagi w zależności od źródła zamówienia
   • - Dodany nowy typ błędu: Błędy przy realizacji zamówień od klienta
   • - Dodana możliwość przeniesienia błędów przy realizacji zamówienia do wyznaczonego statusu w Baselinkerze
  •  
  • Poprawki błędów [3]
   • - Poprawione dodawanie zamówień jako zamówienia od klienta (ZK)
   • - Poprawione dodawanie produktów do BL w przypadku błędu. Proces jest kontynuowany
   • - Poprawione składanie kompletów w przypadku realizacji zamówień od klienta
 • 1.10.7

  • Opublikowany: 2018-09-19
  •  
  •  
  • Poprawki błędów [2]
   • - Poprawione dodawanie usługi jednorazowej w przypadku braku synchronizacji w zamówieniach od klienta
   • - Poprawiona aktualizacja pola dodatkowego 1
 • 1.10.6

  • Opublikowany: 2018-09-18
  •  
  • Nowe funkcjonalności [3]
   • - Dodano możliwość niezależnego dodawania zamówień z Baselinkera jako zamówienia od klienta na podstawie statusu w Baselinkerze
   • - Dodano znacznik, który ustawia czy stany magazynowe mają być rezerwowane w zamówieniach od klienta
   • - Dodano możliwość ustawienia kategorii dokumentu w Subiekcie
  •  
  • Poprawki błędów [2]
   • - Dodano możliwość realizowania zamówień od klienta jako paragon imienny
   • - Poprawiony błąd powodujący wstawienie podwójnego kosztu wysyłki w FV w realizacji zamówienia od klienta
 • 1.10.5.1

  • Opublikowany: 2018-09-14
  •  
  • Nowe funkcjonalności [1]
   • - Dodane dwa pola do aktualizacji Uwag w dokumencie: Numer nadawczy przesyłki (jeśli nadano przesyłkę), Nazwa kuriera (jeśli nadano przesyłkę)
  •  
  • Poprawki błędów [3]
   • - Poprawione wczytywanie aukcji w widoku wielokrotności
   • - Poprawione teksty w ustawieniach
   • - Poprawione wczytywanie zamówień przy włączonej wielokrotności towarów
 • 1.10.3

  • Opublikowany: 2018-09-06
  •  
  •  
  • Poprawki błędów [2]
   • - Poprawiono wybieranie kompletów z Subiekta mogące zawiesić synchronizację. Dzięki poprawce wybieranie towarów trwa szybciej
   • - Poprawiono wybieranie towarów powodujących błąd z nieistniejącym polem
 • 1.10.2

  • Opublikowany: 2018-09-05
  •  
  • Nowe funkcjonalności [3]
   • - Dodano znacznik aktualizacji zdjęć przy dodawaniu towar/produktu podczas synchronizacji
   • - Zmiana w przypisywaniu parametrów do pola 'uwagi' na dokumencie. Dodano parametry 'Wewnętrzny identyfikator konta', 'Odbiór w punkcie - nazwa punktu odbioru', 'Odbiór w punkcie - adres punktu odbioru', 'Odbiór w punkcie - kod pocztowy punktu odbioru', 'Odbiór w punkcie - miasto punktu odbioru'
   • - Dodano możliwość automatycznego składania kompletów ze składników w przypadku braku kompletów na stanie
 • 1.10.1

  • Opublikowany: 2018-08-28
  •  
  • Nowe funkcjonalności [1]
   • - Dodano możliwość wysyłania paragonów emailem
  •  
  • Poprawki błędów [5]
   • - Poprawiono błąd przy dodawaniu towaru w Subiekcie, gdy pole opis w Baselinkerze było dłuższe niż pole uwagi w Subiekcie
   • - Usunięto wpis w ustawieniach uniemożliwiający zapis ustawień, gdy jest brak z połączeniem programu magazynowego
   • - Poprawiony błąd sprawdzania stanów magazynowych przy wyborze zapisu dokumentów w wybranym magazynie
   • - Poprawiony błąd ustawiający złą jednostkę miary w dokumencie przy wystawianiu dokumentów
   • - Poprawiony moduł wielokrotności sprzedanych produktów: usprawnienia w widoku oraz dodanie synchronizacji Symbolu
 • 1.10.0

  • Opublikowany: 2018-08-20
  •  
  • Nowe funkcjonalności [3]
   • - Przeniesiono lokalizację identyfikatorów z towaru do osobnej lokalizacji
   • - Aktualizacja widoku towarów połączonych
   • - Aktualizacja widoku towarów niepołączonych
 • 1.9.6

  • Opublikowany: 2018-08-20
  •  
  • Nowe funkcjonalności [3]
   • - Dodano możliwość przeniesienia zamówienia w Baselinkerze do innego statusu po poprawnym wystawieniu dokumentu w programie magazynowym
   • - Możliwe otwarcie programu bez otwierania Subiekta. Włączenie funkcjonalności programu po połączeniu z Subiektem w ustawieniach
   • - Dodano możliwość przeniesienia pola uwagi do dokumentu wydania zewnętrznego po dodaniu dokumentu handlowego
  •  
  • Poprawki błędów [2]
   • - Poprawiono błąd przy wystawianiu dokumentów z opcją ignorowania rezerwacji, gdy na dokumencie miały być dwie takie same pozycje
   • - Poprawiono błąd aktualizacji pola dodatkowego 1 w Baselinkerze przy wystawianiu paragonu i faktury
 • 1.9.5

  • Opublikowany: 2018-08-14
  •  
  •  
  • Poprawki błędów [1]
   • - Usunięcie błędu uniemożliwiającego synchronizację zamówień i stanów przy istniejących kompletach
 • 1.9.4

  • Opublikowany: 2018-08-14
  •  
  • Nowe funkcjonalności [6]
   • - Zmiana podejścia do aktualizacji programu. Odejście od podmiany plików na faktyczną aktualizację przez zainstalowanie nowej wersji programu
   • - Dodano możliwość wyboru aktualizowania pola opis na podstawie pola 'Uwagi' lub 'Pełna charakterystyka' przy dodawaniu produktu
   • - Dodano możliwość aktualizowania pola opis na podstawie pola 'Uwagi' lub 'Pełna charakterystyka' w menu 'Narzędzia' -> 'Aktualizacja produktów/towarów'
   • - Dodano możliwość pomijania stanów zarezerwowanych przy wystawianiu dokumentów handlowych
   • - Dodano możliwość realizowania istniejących zamówień w Subiekcie na podstawie zamówień z Baselinkera
   • - Dodano do widoku 'Ustalanie wielokrotności sprzedanych produktów' możliwość zaczytywania aukcji z ustalonych przez użytkownika statusów
  •  
  • Poprawki błędów [1]
   • - Poprawione literówki
 • 1.9.3

  • Opublikowany: 2018-08-02
  •  
  •  
  • Poprawki błędów [1]
   • - Poprawiono dodawanie płatności do dokumentu. Przy zapłacono przelewem ręczna zmiana na kredyt kupiecki uniemożliwiała zmianę terminu płatności
 • 1.9.2

  • Opublikowany: 2018-07-31
  •  
  • Nowe funkcjonalności [1]
   • - Dodano możliwość łączenia produktów z Baselinkera oraz towarów z Subiekta w widoku 'Towary niepołączone'
  •  
  • Poprawki błędów [3]
   • - Poprawiono wstawianie stawki vat przy tworzeniu towaru w Subiekcie
   • - Poprawiono wstawianie nazwy kontrahenta przy paragonie i paragonie imiennym
   • - Poprawiono zmiany rachunku bankowego. Poprawka polega na zamianie loginu użytkownika na identyfikator wewnętrzny konta. Zmiana wymusza unikalne przyporządkowanie źródła zamówienia do konta bankowego
 • 1.9.1

  • Opublikowany: 2018-07-26
  •  
  • Nowe funkcjonalności [3]
   • - Dodano możliwość generowania korekty faktur oraz zwrotów detalicznych na podstawie zamówień znajdujących się w określonych przez użytkownika statusach w Baselinkerze
   • - Dodano możliwość wysłania faktury po dodaniu faktury
   • - Dodano możliwość wysłania faktur na podstawie zamówień znajdujących się w określonych przez użytkownika statusach w Baselinkerze
  •  
  • Poprawki błędów [3]
   • - Dodano checkbox do nagłówka tabeli wysyłania maili, który powoduje zaznaczenie wszystkich maili
   • - Przy dodawaniu zamówień z Baselinkera synchronizacja produktów po kodzie EAN w kierunku Subiekta może zwracać więcej jak jeden towar. Wybierany towar jest pierwszy z brzegu, który spełnia kryteria ilościowe
   • - Przy synchronizacji stanów po kodzie EAN w kierunku Baselinkera wybierany jest stan z wszystkich produktów z dopasowanym kodem EAN
 • 1.9.0

  • Opublikowany: 2018-07-24
  •  
  • Nowe funkcjonalności [11]
   • - Dodano możliwość aktualizacji pola 'pola dodatkowego 1' zamówienia z Baselinkera po wystawieniu dokumentów. Parametry, które nie pojawią się w opisie zostaną usunięte
   • - Dodano możliwość wystawiania dokumentów - faktur VAT z pominięciem wystawiania paragonów
   • - Dodano możliwość automatycznego nadawania symbolu kontrahentowi według ustawień z Subiekta
   • - Dodano możliwość raportowania sprzedaży oraz liczby towarów do zamówienia w nowej zakładce 'Analiza sprzedaży i dostępności towaru'. Zamówienia można pobierać z Baselinkera wpisując nazwy statusów oddzielonych przecinkiem
   • - Dodano możliwość oznaczania kontrahenta bez nipu jako 'odbiorca detaliczny'
   • - Dodano możliwość zapisania kontrahenta bez nipu jako 'osoba'
   • - Dodano możliwość konfiguracji pola 'podtytuł' w wystawianych dokumentach
   • - Dodano możliwość konfiguracji pola 'numer oryginału' w zamówieniach od klienta
   • - Dodano możliwość konfiguracji widoku (ukrywanie zakładek)
   • - Dodano moduł mnożenia sprzedanych sztuk towaru przez przelicznik dla aukcji allegro, np. aukcja o numerze 1234 z przelicznikiem 3. W wyniku sprzedaży 2 sztuk przedmiotu na aukcji o numerze 1234 zostanie wstawionych do dokumentu 6 sztuk produktu
   • - Dodano możliwość zapisywania dokumentów w magazynie w zależności od statusu w Baselinkerze
  •  
  • Poprawki błędów [3]
   • - Poprawiono generowanie listy niskich stanów magazynowych przy wyborze pliku z rozszerzeniem XLSX
   • - Poprawiono wstawianie zewnętrznego numeru zamówienia w pole uwagi
   • - Zmieniono sposób wystawiania dokumentów. Zapobiega to tworzeniu 'pustych' kontrahentów
 • 1.8.2

  • Opublikowany: 2018-07-12
  •  
  •  
  • Poprawki błędów [4]
   • - Dodano zapisywanie adresu email w danych kontrahenta przy aktualizacji danych
   • - Poprawiono wyświetlanie faktur w masowym zapisywaniu faktur na dysk (pusta lista)
   • - Poprawiono pobieranie zamówień jeżeli nazwy statusów były identyczne
   • - Poprawiono wstawianie danych kontrahenta detalicznego
 • 1.8.1

  • Opublikowany: 2018-07-03
  •  
  • Nowe funkcjonalności [2]
   • - Dodano możliwość zmiany rachunku bankowego w rozliczeniu na podstawie parametrów zamówienia (typ konta, login konta, nazwa płatności) przy płatności 'Zapłacono przelewem'
   • - Dodano możliwość wyłączenia aktualizacji kodu EAN podczas dodawania nowego towaru/produktu
  •  
  • Poprawki błędów [2]
   • - Poprawiono tekst z okna ustawień dotyczącego błędów przesyłek aby lepiej odzwierciedlić, którego ustawienia dotyczy
   • - Poprawiono wybieranie nazwy kontrahenta jeśli kontrahent detaliczny chce fakturę. Program wybierze imię i nazwisko, a następnie nazwę firmy gdy imię i nazwisko jest puste
 • 1.7.3

  • Opublikowany: 2018-06-20
  •  
  • Nowe funkcjonalności [3]
   • - Zmienione podejście do tworzenia symboli kontrahentów w Subiekcie, gdy klient chce fakturę:
   • - - w przypadku firmy symbol - nip
   • - - w przypadku kontrahenta detalicznego email jako symbol
  •  
  • Poprawki błędów [2]
   • - Poprawione dodawanie zamówień, gdy kontrahent ma pusty nip
   • - Poprawiony błąd, gdy zakup występował z jednego konta na różnych kontrahentów
 • 1.7.2

  • Opublikowany: 2018-06-18
  •  
  • Nowe funkcjonalności [2]
   • - Dodano możliwość wystawiania dokumentów z płatnością opartą na nazwie płatności oraz nazwie transportu z Baselinkera
   • - Usprawniono komunikat przy błędnych ustawieniach programu Sublinker
  •  
  • Poprawki błędów [2]
   • - Poprawiony błąd przy dodawaniu kontrahenta bez nipu
   • - Poprawione literówki
 • 1.7.1

  • Opublikowany: 2018-06-13
  •  
  • Nowe funkcjonalności [1]
   • - Usprawnienie wczytywania kontrahentów
  •  
  • Poprawki błędów [2]
   • - Poprawione aktualizowanie produktów - aktualizacja odbywa się w mniejszych paczkach
   • - Poprawione aktualizowanie kontrahentów w Subiekcie
 • 1.7.0

  • Opublikowany: 2018-06-11
  •  
  • Nowe funkcjonalności [4]
   • - Dodano ustawienie pozwalające ustalić co znajdzie się w polu 'Uwagi' dokumentów PA/PAi/FS/FSd/ZK
   • - Podczas dodawania produktów do Baselinkera wypełniane są pola: EAN, nazwa producenta, waga, zdjęcia
   • - Podczas dodawania zamówienia wypełniany/aktualizowany jest telefon kontrahenta
   • - Podczas dodawania zamówienia wypełniany/aktualizowany jest adres dostawy kontrahenta
  •  
  • Poprawki błędów [2]
   • - Poprawione aktualizowanie zdjęć, gdy liczba zdjęć była większa od 16
   • - Wystawianie dokumentów według cen brutto, które naprawia groszowe różnice w wartości dokumentów
 • 1.6.1

  • Opublikowany: 2018-06-05
  •  
  • Nowe funkcjonalności [2]
   • - Dodano możliwość zapisywania faktur do PDF wybierając menu -> narzędzia -> Hurtowe zapisywanie faktur na dysk
   • - Dodano możliwość zerowania stanów wirtualnych kompletów, gdy ilość dowolnego składnika spadnie poniżej zadanej wartości (Zerowany tylko wirtualny stan)
  •  
  • Poprawki błędów [1]
   • - Poprawione dodawanie kontrahenta, gdy nie podał NIPu
 • 1.6.0

  • Opublikowany: 2018-06-05
  •  
  • Nowe funkcjonalności [3]
   • - Dodano możliwość wystawiania faktury detalicznej klientowi z pustym nipem, wcześniej wystawiony zostanie paragon
   • - Dodano możliwość aktualizacji zdjęć w Baselinkerze
   • - Dodano możliwość aktualizacji kategorii w Baselinkerze na podstawie grupy w Subiekcie
  •  
  • Poprawki błędów [2]
   • - Poprawione pobieranie stanów kompletów z magazynu Baselinkera, gdy włączone są stany wirtualne
   • - Poprawione dodawanie produktów do Baselinkera (Prawidłowa stawka VAT oraz kod EAN).
 • 1.5.0

  • Opublikowany: 2018-05-17
  •  
  •  
  • Poprawki błędów [1]
   • - Poprawione pobieranie produktów z magazynu Baselinkera
 • 1.4.0

  • Opublikowany: 2018-05-17
  •  
  • Nowe funkcjonalności [6]
   • - Zmieniony sposób wybierania drukarki fiskalnej do drukowania paragonów
   • - Dodano możliwość synchronizacji towarów z Subiekta o określonych cechach
   • - Dodano nowy sposób płatności - kredyt
   • - Dodano możliwość wybierania towarów do synchronizacji towarów po znaczniku 'Pozycja do sklepu internetowego'
   • - Dodano możliwość synchronizacji produktów po kodzie EAN (Baselinker) <-> towarów Podstawowy kod kreskowy (Subiekt)
   • - W module o brakach magazynowych dodano możliwość pobierania stanu minimalnego z kartoteki towaru
  •  
  • Poprawki błędów [3]
   • - Poprawione literówki
   • - Poprawione zachowanie programu podczas uruchomienia, gdy brakuje ustawień programu
   • - Poprawione opisy niektórych ustawień
 • 1.3.12

  • Opublikowany: 2018-04-18
  •  
  • Nowe funkcjonalności [2]
   • - Dodano informację o brakach stanów magazynowych, tylko z pobranych zamówień do raportu
   • - Dodano możliwość aktualizacji produktów/towarów: Aktualnie można aktualizować pole EAN produktów w Baselinkerze na podstawie wybranego pola własnego z Subiekta
  •  
  • Poprawki błędów [1]
   • - Poprawiono błąd stawek VAT w synchronizacji magazynów
 • 1.3.11

  • Opublikowany: 2018-04-05
  •  
  • Nowe funkcjonalności [1]
   • - Dodano informację o brakach stanów magazynowych, gdy liczba towarów spadnie poniżej określonej wartości
  •  
  • Poprawki błędów [1]
   • - Poprawiony tekst przy braku kompletów w zamówieniach podczas generowania raportu o kompletach
 • 1.3.10

  • Opublikowany: 2018-03-26
  •  
  • Nowe funkcjonalności [7]
   • - Dodano możliwość zapisu faktur do PDF pod wskazanym folderem podczas wystawiania faktur
   • - Dodano możliwość zapisu faktur do PDF pod wskazanym folderem podczas wysyłania faktur emailem
   • - Dodano możliwość wyboru zapisu identyfikatorów produktów w polach własnych o zadanym numerze (domyślnie Pole 1 dla identyfikatorów oraz Pole 2 dla identyfikatorów wariantów)
   • - Dodano sekcję z błędami, gdy jest brak waluty w Subiekcie GT
   • - Dodano sekcję z błędami, gdy jest brak kursu waluty w Subiekcie GT
   • - Dodano możliwość wyboru zapisu dokumentów handlowych w określonym magazynie w Subiekcie GT
   • - Dodano moduł raportów kompletów w zamówieniach - kompletacja w jednym miejscu
  •  
  • Poprawki błędów [5]
   • - Poprawione teksty w ustawieniach
   • - Poprawione wybieranie ceny netto do synchronizacji
   • - Poprawione zatrzymywanie aktualizacji magazynów
   • - Poprawione uwzględnienie stanów razem z rezerwacjami
   • - Poprawiony wybór waluty w zamówieniach
 • 1.3.9

  • Opublikowany: 2018-03-16
  •  
  •  
  • Poprawki błędów [2]
   • - Poprawiono błąd w ustawieniach przy zapisywaniu ustawień
   • - Poprawiono błąd przy dodawaniu kontrahenta jednorazowego w paragonie imiennym (Pai)
 • 1.3.6

  • Opublikowany: 2018-03-15
  •  
  • Nowe funkcjonalności [4]
   • - Dodano możliwość wystawiania zamówień z Baselinkera jako zamówienia od klienta (ZK)
   • - Dodano możliwość wstawiania towarów niepołączonych jako usługa jednorazowa w zamówieniach od klienta (ZK)
   • - Dodano możliwość wycofywania rezerwacji zamówień od klienta o określonym statusie w Baselinkerze
   • - Dodano możliwość tworzenia kontrahenta jednorazowego lub kontrahenta z emailem jako symbol
  •  
  • Poprawki błędów [3]
   • - Poprawiono błąd w ustawieniach powodujący zamykanie aplikacji
   • - Poprawiono wystawianie kontrahentów jednorazowych
   • - Poprawiono tekst w oknie błędów w przypadku braku synchronizacji towarów
 • 1.3.5

  • Opublikowany: 2018-02-26
  •  
  • Nowe funkcjonalności [5]
   • - Dodano możliwość zmian ustawienia programu w programie
   • - Dodano możliwość wyłączenia aktualizacji automatycznych programu
   • - Dodano możliwość wyłączenia synchronizacji zamówień przy starcie programu
   • - Dodano możliwość wyłączenia synchronizacji magazynów przy starcie programu
   • - Dodano możliwość manipulacji SKU produktów w zamówieniach w zależności od konta, z którego była sprzedaż
  •  
  • Poprawki błędów [1]
   • - Poprawiono synchronizację w stronę Subiekta
 • 1.3.4

  • Opublikowany: 2018-02-08
  •  
  • Nowe funkcjonalności [2]
   • - Dodano możliwość zatrzymania i uruchomienia od nowa synchronizacji zamówień
   • - Dodano możliwość zatrzymania i uruchomienia od nowa synchronizacji magazynu
  •  
  • Poprawki błędów [1]
   • - Poprawiono wczytywanie kompletów ze stanem wirtualnym
 • 1.3.3

  • Opublikowany: 2018-02-05
  •  
  •  
  • Poprawki błędów [1]
   • - Poprawiono wczytywanie kompletów ze stanem zerowym
 • 1.3.2

  • Opublikowany: 2018-02-03
  •  
  • Nowe funkcjonalności [3]
   • - Dodane pole SKU w błędach zamówienia, gdy brak produktu w Subiekcie
   • - Dodane zaznaczanie tekstu przy wyborze filtra w widoku produktów niepołączonych
   • - Dodane zaznaczanie tekstu przy wyborze filtra w widoku produktów połączonych
  •  
  • Poprawki błędów [3]
   • - Usunięto zaznaczenie z widoku połączonych produktów przy odświeżaniu danych
   • - Usunięto zaznaczenie z widoku niepołączonych produktów przy odświeżaniu danych
   • - Poprawiono tworzenie produktu w Baselinkerze (SKU)
 • 1.3.1

  • Opublikowany: 2018-01-28
  •  
  • Nowe funkcjonalności [6]
   • - Dodano moduł wysyłania faktur emailem
   • - Dodano możliwość pełnej synchronizacji magazynu Shoper
   • - Dodano możliwość wykluczenia stanów magazynowych określonych magazynów z Subiekta
   • - Dodano możliwość pominięcia przy synchronizacji produktów/towarów z zerowym stanem
   • - Dodano możliwość wyboru, czy zamówienia niepotwierdzone mają być pobrane
   • - Dodano możliwość łączenia produktów przy synchronizacji SKU <-> Symbol w kierunku Subiekta
  •  
  • Poprawki błędów [3]
   • - Poprawiono teksty przy synchronizacji magazynów
   • - Poprawiono wystawianie dokumentów z odroczonym terminem płatności
   • - Poprawiono łączenie produktów
 • 1.3.0

  • Opublikowany: 2018-01-09
  •  
  • Nowe funkcjonalności [9]
   • - Dodano synchronizację magazynu: SKU <-> Symbol
   • - Dodano obsługę zewnętrznego magazynu 'Shoper'
   • - Dodano możliwość sortowania zamówień po pobraniu
   • - Dodano do uwag paragonu i faktury numer zamówienia oraz skąd został zakupiony towar
   • - Dodano możliwość wyboru usługi jako koszt wysyłki
   • - Dodano możliwość wyboru typu płatności
   • - Dodano możliwość wystawiania paragonów imiennych
   • - Dodano możliwość drukowania paragonu po wystawieniu
   • - Dodano możliwość wystawienia faktury detalicznej do paragonu
  •  
  • Poprawki błędów [6]
   • - Poprawiono wczytywanie statusów zamówień z Baselinkera
   • - Poprawiono komunikat błędu przy umyślnym zamknięciu Subiekta
   • - Wymagane uruchomienie programu jako administrator
   • - Poprawiono błąd przy wczytywaniu produktów do okna nie połączonych produktów
   • - Poprawiono błąd przy wczytywaniu produktów do okna połączonych produktów
   • - Poprawiono błąd przy wystawianiu dokumentu, gdy kwota wpłaty była mniejsza od wartości dokumentu
 • 1.2.4

  • Opublikowany: 2018-01-02
  •  
  • Nowe funkcjonalności [1]
   • - Dodano automatyczne drukowanie faktur sprzedaży