Wykaz zmian Sublinker

Aktualna wersja 3.31.2

 • Wersja 3.31.2 z dnia 2024-05-23

  • Nowe funkcje

   • Dodano możliwość tworzenia dokumentów PZ (przyjęcia zewnętrznego) na podstawie zamówienia [3.31.2#f1]
  • Poprawki błędów

   • Poprawiono wysyłanie faktury zaliczkowej końcowej
   • Poprawiono uzupełnianie numeru dokumentu w zamówieniu w polu dodatkowym
   • Poprawiono rozbijanie kompletów w zamówieniu - grupowanie składników
   • Poprawiono aktualizację pola dodatkowego 1 i pola dodatkowego 2 w momencie aktualizacji informacją o brakach towaru
   • Poprawiono pobieranie statusów zamówień w synchronizacji aktualizacji flagi własnej
 • Wersja 3.30.2 z dnia 2024-04-26

  • Nowe funkcje

   • Dodano możliwość pominięcia wyboru stawki VAT zapisanej w cesze w przypadku uzupełnionego numeru NIP [3.30.2#f1]
   • Dodano możliwość realizacji dokumentu ZK na podstawie zamówienia bez dokumentu [3.30.2#f2]
  • Poprawki błędów

   • Poprawiono błąd wyboru stawki VAT z kolumny braku walidacji w VIES
   • Poprawiono rozbijanie sku w przypadku braku wystąpienia znaku + oraz ignorowanego znaku [
   • Poprawiono czyszczenie pola uwagi w zamówieniu w przypadku błędu innego jak brak towaru na magazynie
 • Wersja 3.29.0 z dnia 2024-04-11

  • Nowe funkcje

   • Dodano możliwość wypisania uzupełnionych produktów dokumentami MM w polach dotyczących błędów braków produktów [3.29.0#f1]
   • Dodano możliwość skrócenia wypisanych błędów braków produktów/uzupełnionych produktów dokumentami MM [3.29.0#f2]
   • Dodano możliwość rozbicia produktu z BL na podstawie SKU (znak + rozdziela produkty rozbijane) [3.29.0#f3]
  • Poprawki błędów

   • Poprawiono błąd wykorzystania zamkniętej transakcji SQL
   • Dodano komentarz użytkownika do puli podmiany znaków
   • Poprawiono generowanie obrazu faktury zaliczkowej podczas wysyłania dokumentu
 • Wersja 3.28.2 z dnia 2024-04-04

  • Nowe funkcje

   • Dodano nowy sposób sprawdzania stanów magazynowych na podstawie istniejącego dokumentu ZK [3.28.2#f1]
   • [BETA] Dodano możliwość wystawiania dokumentów MM z wielu magazynów na podstawie brakujących towarów z istniejącego dokumentu ZK [3.28.2#f2]
   • Dodano możliwość dodawania dokumentów ZK/PA/PAi/FS z zerową wartością [3.28.2#f3]
  • Poprawki błędów

   • Poprawiono błąd wyrzucany podczas użycia znaku ';' w haśle do bazy MySQL
   • Poprawiono wybieranie dostawy na podstawie kodu kraju i źródła zamówienia
   • Poprawiono wybieranie rodzaju transakcji vat dla kraju Chorwacja (HR)
   • Poprawiono wstępne sprawdzanie stanów w przypadku istniejącego dokumentu ZK
 • Wersja 3.27.8 z dnia 2024-03-14

  • Nowe funkcje

   • Dodano możliwość dodania wartości pole [invoice_fullname] (imię i nazwisko z danych do faktury) do pola uwag
   • Dodano możliwość aktualizacji lokalizacji do synchronizacji aktualizacji produktów
   • Dodano obsługę źródła zamówienia: Kaufland SK
   • Dodano obsługę źródła zamówienia: Kaufland CZ
   • Dodano obsługę źródła zamówienia: BL Connect
   • Dodano obsługę źródła zamówienia: Otto
   • Dodano możliwość wyszukiwania dokumentów posiadających w polu podtytuł numer zamówienia w synchronizacji wysyłania obrazów dokumentów do zamówienia
   • Dodano aktualizację średniej ceny zakupu podczas dodawania produktu
   • Dodano aktualizację średniej ceny zakupu w aktualizacji istniejących produktów
   • Dodano możliwość ustawienie czasu odpowiedzi zapytania z serwera bazy danych Subiekta, po którym nastąpi błąd
   • Dodano aktualizację średniej ceny zakupu w aktualizacji istniejących produktów w synchronizacji istniejących produktów
  • Poprawki błędów

   • Poprawiono zmianę rachunku bankowego w dokumencie stworzonym na podstawie zamówienia
   • Poprawiono aktualizację lokalizacji produktów w magazynie BaseLinkera
 • Wersja 3.26.3 z dnia 2024-02-08

  • Nowe funkcje

   • Dodano obsługę wielu magazynów w Shoperze [3.26.3#f1]
   • Dodano pole data płatności [payment_date] do aktualizacji pola rozszerzonego w dokumencie [3.26.3#f2]
   • Dodano pole data utworzenia przesyłki [package_create_date] do aktualizacji pola rozszerzonego w dokumencie [3.26.3#f3]
   • Dodano pole data dostarczenia przesyłki [package_delivery_date] do aktualizacji pola rozszerzonego w dokumencie [3.26.3#f4]
   • Dodano możliwość wystawienia dokumentu WZ z kwotą mniejszą lub równą zero [3.26.3#f5]
   • Dodano możliwość przypisania nazwy sposobu wysyłki na podstawie nazwy pierwszej usługi jednorazowej z dokumentu ZK [3.26.3#f6]
   • Dodano źródło zamówienia: XXXLutz
   • Dodano obsługę ustawiania kategorii w dokumentach: ZW(zwrot detaliczny), KFS(korekta faktury)
   • Obsłużono wartość data aktualizacji pól [payment_date], [package_create_date], [package_delivery_date]
   • Dodano możliwość aktualizacji pól dodatkowych w dokumentach przy aktualizacji pola uwag [3.26.3#f10]
  • Poprawki błędów

   • Poprawiono aktualizację lokalizacji podczas dodawania produktów w magazynie BL
   • Poprawiono składanie kompletów w dokumentach ZK w przypadku rezerwacji składników
   • Poprawiono wybieranie dokumentów wypisanych ręcznie
   • Poprawiono czyszczenie pól dodatkowych w zamówieniu po usunięciu dokumentu ZK
   • Poprawiono błąd zatrzymania synchronizacji wysyłania obrazów dokumentów do BaseLinkera
   • Poprawiono usuwanie zaległych tabel synchronizacyjnych podczas kolejnych synchronizacji magazynów
   • Poprawiono błąd podmiany znaków w przypadku pustego ciągu
   • Poprawiono błąd wybierania nazwy transportu usługi jednorazowej
 • Wersja 3.25.0 z dnia 2024-01-11

  • Nowe funkcje

   • Umożliwiono realizację dokumentu ZK w walucie innej niż PLN jako paragon imienny(PAi) w przeliczeniu na PLN [3.25.0#f1]
   • Dodano pole data płatności [payment_date] do aktualizacji pola uwagi w dokumencie [3.25.0#f2]
   • Dodano pole data utworzenia przesyłki [package_create_date] do aktualizacji pola uwagi w dokumencie [3.25.0#f3]
   • Dodano pole data dostarczenia przesyłki [package_delivery_date] do aktualizacji pola uwagi w dokumencie [3.25.0#f4]
   • Dodano pole dodatkowego pola własnego [additinal_field][field_name] do aktualizacji pola numer oryginału w dokumencie ZK [3.25.0#f5]
   • Dodano możliwość pominięcia wystawienia faktury detalicznej podczas realizacji dokumentu ZK jako paragon [3.25.0#f6]
 • Wersja 3.24.1 z dnia 2024-01-08

  • Nowe funkcje

   • [BETA] Dodano możliwość wstawienia odbiorcy z danymi z adresu do wysyłki [3.24.1#f1]
   • Rozszerzono wybór źródła zamówienia w przypadku uzupełniania pola uwag w dokumencie o dowolne źródło zamówienia oraz '*' jako dowolny id źródła zamówienia [3.24.1#f2]
   • Rozszerzono wybór dodatkowego warunku w przypadku uzupełniania pola uwag w dokumencie o warunek kraju wysyłki innego niż kraj wystawienia faktury [3.24.1#f3]
   • Dodano opcję zakończenia składania kompletów podczas dodawania dokumentu ZK tylko w przypadku braku składników [3.24.1#f4]
   • Dodano opcję sprawdzania składników kompletów do określonego poziomu [3.24.1#f5]
   • Dodano opcję pomijania zrealizowanych dokumentów podczas tworzenia zamówień w BL [3.24.1#f6]
   • Dodano obsługę źródła zamówienia: Emag Bułgaria
   • Dodano obsługę źródła zamówienia: Emag Węgry
   • Dodano obsługę źródła zamówienia: Pigu
   • Dodano obsługę źródła zamówienia: InPost Fresh
  • Poprawki błędów

   • Poprawiono rozbijanie kompletów w zamówieniu w BaseLinkerze w przypadku, gdy składnikiem kompletu był komplet bez składników
   • Poprawiono czyszczenie pól dodatkowych w zamówieniu po usunięciu dokumentu ZK
 • Wersja 3.23.3 z dnia 2023-11-30

  • Nowe funkcje

   • Dodano możliwość wyboru wzorców wydruku dokumentów PA/PAi/FS na podstawie wartości pola dodatkowego zamówienia [3.23.3#f1]
   • Dodano możliwość określenia kolejności typu wyboru rozszerzenia dokumentu [3.23.3#f2]
   • Dodano możliwość dodania rozszerzenia dokumentu na podstawie kodu kraju oraz wyniku walidacji VIES [3.23.3#f3]
   • Dodano możliwość przepisania dowolnego numeru przesyłki do statycznego pola własnego dokumentu [3.23.3#f4]
   • Dodano nowy słownik podmiany znaków: czeski [3.23.3#f5]
   • Dodano nowy słownik podmiany znaków: rumuński [3.23.3#f6]
   • Dodano źródło zamówienia: Wszystko.pl
   • Dodano źródło zamówienia: Hood
  • Poprawki błędów

   • Poprawiono ponowne podłączenie do Sfery po błędzie odłączenia
   • Poprawiono mechanizm usuwania starych baz danych przy synchronizacji Prestashop MySQL
   • Poprawiono sprawdzanie VAT VIES w przypadku kraju Grecja
   • Zaktualizowano tekst komunikatu w przypadku aktywnego mechanizmu zapobiegającego przed zablokowaniem API
   • Dodano zwrócenie błędu w przypadku, gdy w wartość zamówienia jest mniejsza lub równa zero
 • Wersja 3.22.7 z dnia 2023-11-09

  • Nowe funkcje

   • Dodano możliwość zapisu sprawdzania numeru NIP w VIES w bazie danych [3.22.7#f1]
   • Dodano możliwość zapisu konkretnej ceny netto i brutto do pliku CSV w synchronizacji magazynów [3.22.7#f2]
   • Dodano możliwość przepisania nazwy firmy w przypadku pustego imienia i nazwiska podczas realizacji dokumentu ZK [3.22.7#f3]
   • Dodano możliwość wystawienia faktury detalicznej klientowi detalicznemu w przypadku wystawiania faktur uproszczonych do 450PLN
   • Dodano możliwość traktowania usług jednorazowych jak koszt transportu podczas wystawiania zwrotu do paragonu (dokument ZW) [3.22.7#f5]
   • Dodano możliwość przepisania dowolnego numeru przesyłki w polu uwagi [3.22.7#f6]
  • Poprawki błędów

   • Poprawiono działanie synchronizacji flaga własna -> status
   • Poprawiono aktualizowanie pola uwagi dokumentów w statusie
   • Poprawiono obsługę błędów wyrzucanych przez serwis sprawdzania VIES
   • Poprawiono aktualizację cen w Subiekcie. Można już wpisać więcej jak jedną cenę do aktualizacji
   • Poprawiono zaznaczanie wszystkich dostępnych korekt faktur do wysłania
   • Poprawiono wyświetlanie wszystkich wystawionych faktur do wysłania
   • Poprawiono przeniesienie zamówienia do statusu po wykryciu wystawionych dokumentów KFS/ZW
   • Poprawiono wybieranie paragonów do wysłania w widoku wysyłania paragonów
 • Wersja 3.21.6 z dnia 2023-09-21

  • Nowe funkcje

   • Dodano możliwość realizacji dokumentów WZ jako PA/PAi/FS [3.21.6#f1]
   • Dodano możliwość pominięcia fiskalizacji faktur, do których nie ma wystawionego paragonu oraz kontrahent nie podał numeru nip oraz wysyłka jest poza terytorium Polski [3.21.6#f2]
   • Dodano źródło zamówienia: Black Red White
   • Dodano możliwość sprawdzania nipu kontrahenta spoza UE [3.21.6#f4]
   • Dodano pole order_id do przypisania statycznego pola własnego dokumentu
   • Dodano możliwość ucięcia ceny rozbitych składników kompletów do 2 miejsca po przecinku
  • Poprawki błędów

   • Dodano pole nazwy wysyłki do podmiany znaków
   • Poprawiono ustawienie spakowanych zamówień podczas odtwarzania oryginalnych produktów w zamówieniu
   • Poprawiono ustawienie rodzaju transakcji vat kontrahentowi spoza UE, ale z wysyłką do kraju UE
   • Poprawiono błąd braku sprawdzania kontrahenta w VIES z kraju Słowenia
   • Poprawiono zaokrąglanie cen produktów w przypadku rozbicia kompletu na składniki
   • Poprawiono ustawianie parametru oczekiwania na zakończenie zapytań SQL w bazie danych przy synchronizacji produktów
   • Dodano wyrzucenie błędu w przypadku rozbicia kompletu na składniki oraz jeżeli jakikolwiek komplet w Subiekcie nie zawiera ustawionego składnika
   • Poprawiono aktualizację cen specjalnych w synchronizacji Presty po MySQL. Cena specjalna w sklepie równa zero również będzie synchronizowana
   • Poprawiono wyliczanie cen rozbitych składników kompletów aby nie były ujemne
 • Wersja 3.20.2 z dnia 2023-08-10

  • Nowe funkcje

   • Uaktualniono biblioteki Sfery z Subiekta 1.76 HF2
   • Dodano możliwość wyboru produktów z widoku wyboru wielokrotności na podstawie nazwy produktu [3.20.2#f2]
   • Dodano możliwość uzupełnienia numeru PESEL wartością z pola dodatkowego zamówienia [3.20.2#f3]
   • Dodano możliwość stworzenia zamówienia na podstawie dokumentu ZK w statusie przejściowym [3.20.2#f4]
   • Dodano możliwość zapisania wybranych korekt na dysku [3.20.2#f5]
   • Dodano źródło zamówienia: Morele
  • Poprawki błędów

   • Poprawiono aktualizację pola uwagi w przypadku braku wartości pola dodatkowego w tworzonych dokumentach
   • Poprawiono aktualizację kodu rodzaju transakcji w ustawieniach programu
   • Poprawiono wczytywanie i zaznaczanie faktur do wysłania w widoku wysyłania faktur
   • Poprawiono wczytywanie i zaznaczanie faktur do zapisywania w narzędziu hurtowego zapisu faktur na dysku
   • Poprawiono wczytywanie i zaznaczanie paragonów do wysłania w widoku wysyłania paragonów
   • Poprawiono wczytywanie i zaznaczanie korekt do wysłania w widoku wysyłania korekt
   • Poprawiono ustawiania zamówienia jako spakowane przy odtwarzaniu oryginalnych produktów
 • Wersja 3.19.0 z dnia 2023-06-30

  • Nowe funkcje

   • Dodano dwa skróty kodów (EU, EX-EU) możliwych do dodania do kodów krajów w opcjach przypisania rodzaju transakcji [3.19.0#f1]
   • Dodano możliwość zaznaczenia i przeniesienia zaznaczonych zamówień do wybranego statusu w widoku analizy sprzedaży [3.19.0#f2]
 • Wersja 3.18.1 z dnia 2023-06-26

  • Nowe funkcje

   • Dodano możliwość przeniesienia nazwy opiekuna do pola własnego zamówienia podczas tworzenia zamówień w BaseLinkerze na podstawie dokumentów ZK [3.18.1#f1]
   • Dodano możliwość ustawienia kodu rodzaju transakcji klientowi bez nip w zamówieniu [3.18.1#f2]
  • Poprawki błędów

   • Poprawiono aktualizację stanów magazynowych w BaseLinkerze w przypadku braku stanu w Subiekcie
   • Poprawiono literówki w interfejsie użytkownika
 • Wersja 3.17.0 z dnia 2023-06-15

  • Nowe funkcje

   • Dodano możliwość ustawienia ceny na dokumencie ZK z kartoteki towaru na podstawie nazwy statusu i nazwy ceny [3.17.0#f1]
   • Dodano możliwość pominięcia wstawienia kosztu transportu na dokumencie ZK jeżeli wybrany zostanie kontrahent statyczny [3.17.0#f2]
   • Dodano możliwość oznaczania zamówienia w BaseLinkerze jako spakowane podczas odtwarzania kompletów w zamówieniu [3.17.0#f3]
   • Dodano możliwość rozmontowania kompletu podczas usuwania dokumentu ZK jeżeli wystąpił błąd podczas usuwania powiązanych dokumentów PW/RW [3.17.0#f4]
  • Poprawki błędów

   • Poprawiono wyliczanie ceny w rozbijanych składnikach w przypadku realizacji dokumentu ZK
   • Poprawiono przenoszenie zamówienia po aktualizacji w synchronizacji aktualizacji zamówień w BaseLinkerze
   • Jeżeli podczas usuwania powiązanego dokumentu PW z dokumentem ZK nie można usunąć dokumentu to dokument RW również nie będzie usunięty
   • Poprawiono błąd powodujący brak wydruku faktury podczas fiskalizacji
   • Poprawiono wybieranie wartości pól dodatkowych z zamówienia z BaseLinkera w przypadku braku wypełnienia wartości
   • Poprawiono ustawianie rodzaju kodu transakcji na dokumencie
 • Wersja 3.16.1 z dnia 2023-06-05

  • Nowe funkcje

   • Dodano możliwość wyboru pola dodatkowego zamówień w synchronizacji aktualizacji zamówień [3.16.1#f1]
  • Poprawki błędów

   • Poprawiono wyliczanie ceny w rozbijanych składnikach w przypadku realizacji dokumentu ZK
   • Poprawiono przenoszenie zamówienia po aktualizacji w synchronizacji aktualizacji zamówień w BaseLinkerze
 • Wersja 3.15.0 z dnia 2023-05-29

  • Nowe funkcje

   • Dodano możliwość wyboru konta bankowego do dokumentu na podstawie dodatkowego parametru: waluta [3.15.0#f1]
   • Dodano możliwość dodawania adresu dostawy jako dodatkowy adres dostawy [3.15.0#f2]
  • Poprawki błędów

   • Poprawiono aktualizację cen wariantów w magazynie BaseLinkera
 • Wersja 3.14.2 z dnia 2023-05-23

  • Nowe funkcje

   • Dodano możliwość przepisania symbolu z towaru Subiekta do rozłożonego produktu w zamówieniu w BaseLinkerze podczas rozkładania kompletów na składniki [3.14.2#f1]
   • Dodano możliwość rozkładania kompletu na składniki w zamówieniu w BaseLinkerze podczas realizacji dokumentu ZK -> PA/PAi/FS/FSd [3.14.2#f2]
   • Dodano kolumnę cena kartotekowa do zapisanego pliku xls, xlsx z widoku analizy sprzedaży i dostępności towaru [3.14.2#f3]
  • Poprawki błędów

   • Poprawiono pobieranie produktów z magazynu BaseLinkera
   • Poprawiono wystawianie paragonu z pominięciem faktury klientowi bez nip
   • Poprawiono łączenie zamówień z dokumentami ZK podczas dodawania dokumentów ZK na podstawie zamówienia z BaseLinkera
   • Poprawiono dodawanie cen specyficznych w integracji magazynu Prestashop MySQL
   • Poprawiono błąd rozkładania produktów w zamówieniu w BaseLinkerze kiedy wystawiana była faktura do paragonu
   • Poprawiono błąd wstawiania kursu walut przy realizacji dokumentu ZK -> FS w przypadku daty zakończenia dostawy innej niż data wystawienia
 • Wersja 3.13.0 z dnia 2023-04-27

  • Nowe funkcje

   • Dodano możliwość określenia, czy wystawić dokument ZW, KFS lub ZW i KFS jeżeli wystawiono paragon i fakturę detaliczną do paragonu [3.13.0#f1]
   • Dodano możliwość aktualizacji pola dodatkowego zamówienia nazwą opiekuna po stworzeniu dokumentu ZK [3.13.0#f2]
   • Dodano możliwość wysyłania dokumentów WZ wystawionych automatycznie do faktur po wystawianiu dokumentu FS/FSd [3.13.0#f3]
   • Rozdzielono ustawienie wystawiania faktur i faktur detalicznych klientowi z pustym nipem
  • Poprawki błędów

   • Poprawiono wysyłanie dokumentów WZ wystawionych automatycznie do paragonów i faktur w synchronizacji wysyłania dokumentów do BaseLinkera
   • Poprawiono pobieranie produktów z magazynu BaseLinkera, w których dodano pole dodatkowe typu plik
 • Wersja 3.12.0 z dnia 2023-04-20

  • Nowe funkcje

   • Dodano możliwość dodania brakujących cen specjalnych podczas aktualizacji cen specjalnych w synchronizacji PrestaShop MySQL [3.12.0#f1]
   • Dodano możliwość wycofania rezerwacji z dokumentów ZK na podstawie zamówień z dodatkowych statusów [3.12.0#f2]
   • Dodano możliwość wykluczenia aktualizacji cen produktów z określonymi cechami jeżeli magazynem źródłowym jest magazyn Subiekt GT [3.12.0#f3]
   • Dodano pole [order_package_count] określające ile paczek zostało wygenerowanych w zamówieniu [3.12.0#f4]
 • Wersja 3.11.0 z dnia 2023-04-13

  • Nowe funkcje

   • Dodano możliwość wyboru wzorca wydruku dokumentów PA/PAi na podstawie nazwy statusu, kraju i źródła zamówienia oraz kategorii dokumentu [3.11.0#f1]
   • Dodano możliwość wyboru rodzaju transakcji VAT na podstawie nazwy statusu [3.11.0#f2]
   • Dodano możliwość wyboru stawki VAT transportu na podstawie nazwy statusu [3.11.0#f3]
   • Zmieniono wybór stawek VAT do produktów w taki sposób aby można było wybrać stawki VAT na podstawie nazwy statusu -> na podstawie kraju i źródła zamówienia -> na podstawie stawki z produktu z BaseLinkera [3.11.0#f4]
 • Wersja 3.10.0 z dnia 2023-03-30

  • Nowe funkcje

   • Dodano możliwość aktualizacji stanów i cen produktów wybranych z Subiekta na podstawie dodatkowych kodów kreskowych [3.10.0#f1]
   • Dodano możliwość wysłania obrazu dokumentu ZK do pola dodatkowego zamówienia [3.10.0#f2]
   • Dodano możliwość wysłania obrazu dokumentu WZ do pola dodatkowego zamówienia [3.10.0#f3]
   • Dodano możliwość wysłania obrazu dokumentu PA/PAi do pola dodatkowego zamówienia [3.10.0#f4]
   • Dodano możliwość wysłania obrazu dokumentu FS/FSd do pola dodatkowego zamówienia [3.10.0#f5]
   • Dodano możliwość wysłania obrazu dokumentu ZK do pola dodatkowego zamówienia w synchronizacji wysyłania dokumentów [3.10.0#f6]
   • Dodano możliwość wysłania obrazu dokumentu WZ do pola dodatkowego zamówienia w synchronizacji wysyłania dokumentów [3.10.0#f7]
   • Dodano możliwość wysłania obrazu dokumentu PA/PAi do pola dodatkowego zamówienia w synchronizacji wysyłania dokumentów [3.10.0#f8]
   • Dodano możliwość wysłania obrazu dokumentu FS/FSd do pola dodatkowego zamówienia w synchronizacji wysyłania dokumentów [3.10.0#f9]
   • Dodano kolumnę cena kartotekowa do widoku analizy sprzedaży i dostępności towaru [3.10.0#f10]
 • Wersja 3.9.2 z dnia 2023-03-23

  • Nowe funkcje

   • Dodano możliwość aktualizacji pola dodatkowego produktu najstarszym terminem ważności z dostawy w narzędziu do aktualizacji produktów w magazynie BaseLinkera [3.9.2#f1]
   • Dodano nową synchronizację - aktualizacja produktów w katalogu BaseLinkera. Obecnie obsługiwana jest tylko aktualizacja terminu ważności dostawy do pola dodatkowego produktu [3.9.2#f2]
   • Dodano odrębny typ błędu: Błąd walidacji VIES
   • Dodano możliwość zminimalizowania okna aplikacji po uruchomieniu programu
  • Poprawki błędów

   • Poprawiono aktualizację pola dodatkowego zamówienia ustawioną wartością w przypadku, gdy kontrahent istniał w bazie danych Subiekta
   • Poprawiono zapis ustawień przypisania ceny produktów do dokumentu WZ z określonego statusu
 • Wersja 3.8.2 z dnia 2023-03-20

  • Nowe funkcje

   • Dodano możliwość wyboru płatności w Subiekcie na podstawie nazwy kuriera z zamówienia oraz czy przesyłka jest pobraniowa [3.8.2#f1]
   • Dodano możliwość wyboru stawki VAT do dokumentu, gdzie kontrahent podał NIP, ale nie przechodzi walidacji VIES [3.8.2#f2]
   • Dodano możliwość wyboru rodzaju transakcji VAT do dokumentu, gdzie kontrahent podał NIP, ale nie przechodzi walidacji VIES [3.8.2#f3]
   • Dodano możliwość wysłania obrazu naklejek do pola dodatkowego zamówienia [3.8.2#f4]
   • Dodano pole [delivery_point_id] do aktualizacji pola uwagi w dokumencie
   • Dodano parametr CommandTimeout do połączenia bazy MySQL w integracji Prestashop
  • Poprawki błędów

   • Poprawiono ustawianie rodzaju transakcji VAT w przypadku klienta, który nie przechodzi walidacji NIP w VIES
   • Poprawiono sprawdzenie stawki VAT i wyrzucenie błędu w przypadku braku stawki VAT podanej w tabeli stawek przypisanych do kraju
   • Poprawiono aktualizację cen w integracji MySQL Prestashop produktów z promocjami
   • Poprawiono wczytywanie ścieżki do ustawień lokalizacji plików log
   • Poprawiono składanie kompletów w przypadku, gdy składnikami są tylko usługi. Od tej pory usługi są dodawana na dokument RW przy składaniu kompletu
 • Wersja 3.7.2 z dnia 2023-03-06

  • Nowe funkcje

   • Dodano możliwość wybrania osoby wystawiającej na podstawie źródła zamówienia [3.7.2#f1]
   • Dodano możliwość zapisania numeru dokumentu do pola dodatkowego zamówienia w BaseLinkerze [3.7.2#f2]
   • Dodano możliwość dopisania numeru zamówienia do końca numeru oryginału z BaseLinkera do dokumentu ZK, na podstawie którego zostało stworzone zamówienie w BaseLinkerze [3.7.2#f3]
   • Dodano możliwość pokazania danych do zamówień, do których został wystawiony dokument końcowy w widoku analizy sprzedaży [3.7.2#f4]
  • Poprawki błędów

   • Poprawiono zapis obrazu paragonu na dysku po dodaniu dokumentu. Dodano trzy próby zapisu przed przejściem do kolejnego etapu procesowania zamówienia
   • Poprawiono wybieranie kombinacji produktów do aktualizacji cen i stanów w integracji Prestashop MySQL w przypadku zaznaczonej opcji aktualizacji produktów z id_shop = 0
   • Poprawiono filtry z przedziału dat
 • Wersja 3.6.3 z dnia 2023-02-17

  • Nowe funkcje

   • Dodano możliwość ustawienia znaku * jako wieloznacznika w ustawieniu nazwy rabatu [3.6.3#f1]
   • Dodano wartość kategoria do eksportu do pliku CSV w synchronizacji magazynów [3.6.3#f2]
   • Dodano wartość atrybuty do eksportu do pliku CSV w synchronizacji magazynów [3.6.3#f3]
   • Dodano możliwość przypisania wartości z dowolnego pola dodatkowego z zamówienia do pola własnego dokumentu [3.6.3#f4]
   • Dodano możliwość aktualizacji cen specjalnych w integracji Prestashop MySQL na podstawie parametrów: id_group (wymagany), id_country (puste oznacza wszystkie), id_currency (puste oznacza wszystkie) [3.6.3#f5]
   • Dodano możliwość aktualizacji dodatkowych poziomów cen w integracji Shoper. Nazwy cen Shoper: podstawowa, hurtowa 1, hurtowa 2 [3.6.3#f6]
   • Dodano możliwość dodatkowo aktualizacji cen i stanów produktów z id_shop = 0 [3.6.3#f7]
  • Poprawki błędów

   • Poprawiono usuwanie adresu dostawy podczas aktualizacji danych kontrahenta w istniejącym dokumencie ZK
   • Poprawiona aktualizacja stanów magazynowych w wariantach w magazynie BaseLinker
   • Wyodrębniono ustawienie usuwania tabel po starych synchronizacjach w integracji Prestashop MySQL
 • Wersja 3.5.3 z dnia 2023-02-02

  • Nowe funkcje

   • Dodano możliwość przypisania informacji o brakach magazynowych do pola dodatkowego o określonej nazwie. Pole dodatkowe musi być typu tekstowego [3.5.3#f1]
   • Dodano możliwość przypisania typu błędu do pola dodatkowego o określonej nazwie. Pole dodatkowe musi być typu tekstowego [3.5.3#f2]
   • Zmieniono sposób wybierania zmiany konta bankowego w dokumentach ze sposobem płatności zapłacono przelewem [3.5.3#f3]
   • Dodano możliwość usunięcia danych oryginalnego zamówienia w przypadku pokazania błędu o istniejących danych skojarzonych z zamówieniem po rozbiciu zestawów w zamówieniu w BaseLinkerze. Dane zostaną utracone bezpowrotnie [3.5.3#f4]
   • Dodano narzędzie do usuwania produktów z określonego katalogu magazynu BaseLinkera na podstawie produktów z Subiekta oznaczonych jako nieaktywnych [3.5.3#f5]
   • Dodano usuwanie starych tabel z poprzednich synchronizacji w integracji PrestaShop MySQL
   • Dodano źródło zamówienia: Home24 DE
   • Dodano źródło zamówienia: Pakamera
  • Poprawki błędów

   • Poprawiono pobieranie stanów magazynowych z magazynu BaseLinkera w przypadku, gdy integracja magazynu BaseLinkera jest magazynem źródłowym
   • Poprawiono przenoszenie zamówień do statusu po wykryciu przeterminowanych płatności
   • Poprawiono aktualizację danych kontrahenta podczas realizacji dokumentów ZK
   • Poprawiono dodawanie i aktualizację wpisów w widoku ustalaniu wielokrotności sprzedanych produktów
   • Poprawiono aktualizację danych kontrahenta w aktualizowanym dokumencie ZK
 • Wersja 3.4.2 z dnia 2023-01-12

  • Nowe funkcje

   • Dodano źródło zamówienia: Medivo
   • Dodano źródło zamówienia: Weeding Dream
  • Poprawki błędów

   • Poprawiono sprawdzanie VIES NIPu kontrahentów
   • Poprawiono dodawanie wpisów w ustawieniach wyboru wzorca wydruku na podstawie kodu kraju i źródła zamówienia
 • Wersja 3.4.0 z dnia 2023-01-05

  • Nowe funkcje

   • Dodano możliwość zachowania komentarza poprzedniej flagi własnej przy ustawieniu nowej flagi na podstawie zamówienia [3.4.0#f1]
   • Dodano możliwość ustawienia, czy wystawić zwrot do dokumentu wystawionego ręcznie z dokumentu WZ [3.4.0#f2]
   • Dodano możliwość aktualizacji dodatkowych pól własnych numerem dokumentu WZ. Aktualizacja z sekcji tworzenia dokumentu WZ ma większy priorytet nad aktualizacją z sekcji aktualizacji pól dodatkowych zamówienia [3.4.0#f3]
   • Dodano możliwość ustawienia sprawdzania przeterminowanych płatności u kontrahenta przed wystawieniem faktury [3.4.0#f4]
   • Dodano możliwość wystawiania zwrotów do dokumentów WZ jako dokumenty PW. Aplikacja może mieć problemy z takimi zwrotami w przypadku złożenia kompletów do dokumentu WZ [3.4.0#f5]
   • Dodano możliwość sprawdzenia numeru NIP w VIES podczas tworzenia zamówienia w BaseLinkerze na podstawie dokumentu ZK. Wpisanie rezultatu sprawdzenia w polu dodatkowym tekstowym lub checkbox [3.4.0#f6]
   • Zmieniono zachowanie programu przy używaniu stawki VAT przy sprawdzaniu numeru NIP w VIES. Jeżeli kontrahent podał numer NIP i nie przeszedł weryfikacji w VIES wstawiana jest stawka VAT jak kontrahentowi bez NIP
  • Poprawki błędów

   • Poprawiono dodawanie dokumentów z brakami spowodowanymi rezerwacją
   • Poprawiono obsługę rabatów. Jeżeli wartość rabatu przekroczy wartość zamówienia Sublinker ustawi cenę każdego z produktów na jeden grosz
 • Wersja 3.3.2 z dnia 2022-12-08

  • Nowe funkcje

   • Zmiany w kolejności sekcji ustawienia dokumentów. Przeniesienie realizacji dokumentów w górę [3.3.2#f1]
   • Dodano możliwość realizacji dokumentu WZ jako FS [3.3.2#f2]
   • Dodano możliwość wyboru symbolu usługi transportu na podstawie nazwy kraju/kodu kraju, źródła zamówienia [3.3.2#f3]
   • Dodano przypisanie lokalizacji z produktu z magazynu BaseLinkera w przypadku tworzenia zamówień w BaseLinkerze na podstawie dokumentów ZK
   • Dodano obsługę nowych pól z zamówienia do wstawiania danych do statycznych pól własnych dokumentów. Nowe pola: uwagi kupującego [3.3.2#f5]
   • Dodano platformę mallsk do obsługi źródeł zamówienia
   • Dodano platformę mallhu do obsługi źródeł zamówienia
  • Poprawki błędów

   • Poprawiono wyliczanie rabatów na dokumentach w przypadku gdy na zamówieniu jest więcej jak jedna pozycja rabatowa
   • Poprawiono spowolnione wystawianie dokumentów
   • Poprawiono dodawanie wpisów do wielokrotności produktów
   • Poprawiono wystawianie zwrotów dokumentu na całość w przypadku ręcznej zmiany zwrotu i ponownej synchronizacji
   • Poprawiono ustawianie ceny magazynowej na dokumencie PW w przypadku montowania kompletu
   • Poprawiono aktualizację cen w magazynie BaseLinkera w przypadku kilku produktów o takim samym EANie i synchronizacji po EANie
 • Wersja 3.2.1 z dnia 2022-11-24

  • Nowe funkcje

   • Dodano obsługę źródła zamówienia: Zalando
   • Dodano obsługę nowych pól z zamówienia do wstawiania danych do statycznych pól własnych dokumentów. Nowe pola: pole dodatkowe 1, pole dodatkowe 2, uwagi
  • Poprawki błędów

   • Dodano przepisanie adresu dostawy podczas realizacji dokumentu ZK jako FS
   • Poprawiono wybieranie ustawienia rodzaju transakcji VAT. Kolejność wyboru: źródło zamówienia i id źródła zamówienia -> źródło zamówienia i puste id źródła zamówienia -> dowolne źródło zamówienia i id źródła zamówienia -> dowolne źródło zamówienia i puste id źródła zamówienia
 • Wersja 3.2.0 z dnia 2022-11-17

  • Nowe funkcje

   • Dodano możliwość ustawienia flagi własnej tworzonego dokumentu na podstawie kodu kraju dostawy [3.2.0#f1]
   • Dodano możliwość ustawienia kolejności na podstawie, której można ustawić flagę własną tworzonego dokumentu [3.2.0#f2]
   • Dodano możliwość aktualizacji danych kontrahenta podczas aktualizacji istniejącego dokumentu ZK [3.2.0#f3]
  • Poprawki błędów

   • Poprawiono informację przy błędzie dodawania produktów w IdoSell
   • Poprawiono błąd tworzenia tabeli z informacją o przenoszonych zamówieniach na podstawie flag własnych
 • Wersja 3.1.2 z dnia 2022-11-10

  • Nowe funkcje

   • Dodano platformę Cdiscount do obsługi źródeł zamówienia
  • Poprawki błędów

   • Zmieniono platformę kaufland w źródłach zamówienia
   • Poprawiono aktualizację cen w synchronizacji Prestashop
 • Wersja 3.1.1 z dnia 2022-11-03

  • Nowe funkcje

   • Dodano możliwość sprawdzenia wartości dokumentów RW i PW podczas składania kompletów. W przypadku rozbieżności wyrzucany jest błąd
   • Dodano platformę Mall do obsługi źródeł zamówienia
  • Poprawki błędów

   • Usunięcie narzędzia aktualizacji produktów w starym magazynie BaseLinkera
 • Wersja 3.1.0 z dnia 2022-10-27

  • Nowe funkcje

   • Dodano możliwość uzupełnienia numeru telefonu z zamówienia w polu własnym rozszerzonym dokumentu [3.1.0#f1]
  • Poprawki błędów

   • Poprawiono aktualizację w integracji IdoSell
   • Poprawiono dodanie numeru zamówienia do dokumentu ZK podczas dodawania zamówienia w BaseLinkerze na podstawie dokumentu ZK
   • Poprawiono możliwość aktualizacji dowolnej ceny produktu w magazynie BaseLinkera na podstawie jednej ceny z Subiekta
 • Wersja 3.0.4 z dnia 2022-10-20

  • Nowe funkcje

   • Usunięto integrację ze starym magazynem BaseLinkera. Automatyczne przeniesienie ustawień do integracji z nowym magazynem BaseLinkera [3.0.4#f1]
   • Dokonano modyfikacji w pobieraniu towarów z Subiekta GT [3.0.4#f2]
   • Dodano możliwość aktualizacji wielu magazynów w integracji IdoSell [3.0.4#f3]
   • Dodano możliwość przypisania grupy towarowej lub flagi towaru w przypadku dodania towaru jeżeli wystąpił brak powiązania [3.0.4#f4]
  • Poprawki błędów

   • Poprawiono dodawanie produktów na dokumencie. Pomijanie towarów powiązanych
   • Poprawiono pobieranie stanów magazynowych z Subiekta
   • Poprawiono aktualizację cen w magazynie BaseLinkera
   • Poprawiono aktualizację cen w synchronizacji API Prestashop
 • Wersja 2.43.2 z dnia 2022-09-21

  • Poprawki błędów

   • Poprawiono aktualizację stanów magazynowych w nowym magazynie BaseLinkera w przypadku aktualizacji magazynu w BaseLinkerze z kilku magazynów z Subiekta
 • Wersja 2.43.1 z dnia 2022-09-08

  • Nowe funkcje

   • Dodano możliwość uzupełnienia lokalizacji z towaru z Subiekta podczas rozbijania kompletu w zamówieniu w BaseLinkerze
  • Poprawki błędów

   • Poprawiono ustawianie państwa konsumpcji w przypadku kraju faktury spoza Unii Europejskiej jeżeli kraj wysyłki znajduje się w UE
   • Poprawiono tworzenie dokumentu ZK w przypadku sprawdzania stanu przed stworzeniem dokumentu. Błąd występował jeżeli zamówienie było przeniesione do innego statusu oraz dokument ZK był tworzony na określonym magazynie
 • Wersja 2.43.0 z dnia 2022-08-25

  • Nowe funkcje

   • Dodano możliwość uzupełniania pól własnych przy dodawaniu dokumentów WZ [2.43.0#f1]
   • Dodano parametry: źródło zamówienia oraz id źródła zamówienia do ustawień wyboru rodzaju transakcji vat [2.43.0#f2]
   • Dodano możliwość wyboru dowolnego sposobu wysyłki oraz dowolnej nazwy płatności w widoku przypisania wartości do pól własnych dokumentów [2.43.0#f3]
 • Wersja 2.42.1 z dnia 2022-08-18

  • Poprawki błędów

   • Poprawiono pobieranie stanów produktów z Subiekta jeżeli rezerwacja powodowała ujemny stan magazynowy
   • Poprawiono przenoszenie zamówień do ustalonego statusu w przypadku wystąpienia błędu
 • Wersja 2.42.0 z dnia 2022-08-11

  • Nowe funkcje

   • Dodano możliwość aktualizacji pola dodatkowego w zamówieniu w przypadku, gdy klient istnieje już w bazie [2.42.0#f1]
   • Dodano możliwość aktualizacji pola lokalizacja w produktach w zamówieniu [2.42.0#f2]
   • Dodano możliwość wpisania osoby wystawiającej dokument z pola dodatkowego zamówienia [2.42.0#f3]
  • Poprawki błędów

   • Poprawiono aktualizację produktów w nowym magazynie BaseLinkera - EAN
 • Wersja 2.41.2 z dnia 2022-08-08

  • Poprawki błędów

   • Poprawiono aktualizację produktów w nowym magazynie BaseLinkera w przypadku, gdy magazyny miały zablokowaną edycję stanów magazynowych
 • Wersja 2.41.1 z dnia 2022-07-25

  • Poprawki błędów

   • Usunięte blokowanie aplikacji w przypadku problemu z połączeniem z serwerem podczas aktywnej synchronizacji
 • Wersja 2.41.0 z dnia 2022-07-21

  • Nowe funkcje

   • Dodano możliwość zamiany znaków nieobsługiwanych przez Subiekta na dowolne znaki obsługiwane przez Subiekta. Zamiana dotyczy danych do wysyłki, danych do faktury, loginu użytkownika oraz komentarza kupującego [2.41.0#f1]
  • Poprawki błędów

   • Poprawiono realizację dokumentu ZK stworzonego ręcznie na podstawie zamówienia z BaseLinkera
 • Wersja 2.40.2 z dnia 2022-06-23

  • Nowe funkcje

   • Dodano możliwość wyłączenia ustawiania płatności na podstawie zamówienia w realizowanym dokumencie na podstawie zamówienia z określonego statusu (przepisanie płatności z dokumentu ZK)
  • Poprawki błędów

   • Poprawiono pobieranie pól dodatkowych z zamówienia
   • Poprawiono sprawdzanie danych w zamówieniu podczas tworzenia dokumentów WZ
   • Poprawiono wyliczanie wartości rozbitych produktów na składniki jeżeli w zamówieniu znajdował się inny produkt nie należący do kompletu
 • Wersja 2.40.1 z dnia 2022-06-09

  • Nowe funkcje

   • Dodano możliwość wstawienia identyfikatora płatności w polu podtytuł dokumentu
   • Dodano możliwość filtrowania korekt po numerze nip w widoku wysyłania korekt
  • Poprawki błędów

   • Poprawiono pobieranie rozszerzonych pól własnych słownikowych/SQL
   • Poprawione filtrowanie korekt po numerze faktury oraz numerze korekty faktury
 • Wersja 2.40.0 z dnia 2022-06-02

  • Nowe funkcje

   • Dodano obsługę rozszerzonych pól własnych towarów i usług w dodawaniu produktów oraz aktualizacji istniejących produktów. Zmiana obejmuje pola opisy, lokalizacja oraz pola dodatkowe
   • Dodano możliwość przepisania sposobu wysyłki w tworzonym zamówieniu w Baselinkerze z pola własnego dokumentu ZK. Wybór sposobu wysyłki ma pierwszeństwo przed wyborem ze sposobu płatności
   • Dodano obsługę źródła zamówienia: Kaufland
  • Poprawki błędów

   • Poprawiono tworzenie kontrahenta jako osoby w przypadku długiej nazwy. Obcięcie następuje przy 40 znakach
 • Wersja 2.39.0 z dnia 2022-05-19

  • Nowe funkcje

   • Dodano aktualizację lokalizacji składników podczas rozbijania kompletu w zamówieniu w Baselinkerze
   • Dodano możliwość aktualizacji pól dodatkowych w zamówieniu w Baselinkerze wartościami pól własnych rozszerzonych istniejących dokumentów w synchronizacji aktualizacji zamówień w Baselinkerze
   • Dodano możliwość przeniesienia wartości dodatkowego pola własnego z zamówienia do pola uwagi dokumentu w programie magazynowym
   • Dodano możliwość wyłączenia wyszukiwania kontrahenta po adresie email w przypadku, gdy nip kontrahenta jest wypełniony
   • Dodano możliwość przeniesienia zamówienia do ustalonego statusu po wykryciu rozbieżności w tworzonej korekcie faktury na podstawie zamówienia
   • Dodano możliwość przeniesienia zamówienia do ustalonego statusu po wykryciu rozbieżności w tworzonym zwrocie do paragonu na podstawie zamówienia. Zwroty tworzone są tylko zmianą ilości na dokumencie
  • Poprawki błędów

   • Poprawiono realizację dokumentów ZK w przypadku wstawiania statycznych kontrahentów
 • Wersja 2.38.3 z dnia 2022-05-11

  • Nowe funkcje

   • Dodano możliwość sprawdzenia stanu magazynowego przed aktualizacją istniejącego dokumentu ZK
  • Poprawki błędów

   • Poprawiono błąd synchronizacji magazynów związany z biblioteką HTTP
   • Zaktualizowano bibliotekę do zapisu dokumentów xlsx oraz xls
   • Poprawiono aktualizację istniejącego ZK w przypadku ustawienia przeniesienia zamówienia do innego statusu po aktualizacji dokumentu
   • Poprawiono pobieranie stanów magazynowych wariantów w przypadku pustej listy pól dodatkowych
   • Zmieniono sumowanie stanów magazynowych z Subiekta z wartością z pola własnego
 • Wersja 2.38.0 z dnia 2022-05-05

  • Nowe funkcje

   • Dodano możliwość wyboru kategorii dokumentu na podstawie kodu kraju. Można wybrać kod kraju dostawy lub kod kraju do faktury [2.38.0#f1]
   • Dodano możliwość sortowania zamówień po lokalizacji pierwszego produktu w zamówieniu [2.38.0#f2]
   • Zmieniono sposób wysyłania klucza API do Baselinkera. Według informacji na stronie poprzedni sposób wysyłania przestanie działać 05.05.2022 [2.38.0#f3]
  • Poprawki błędów

   • Poprawiono pobieranie zamówień z określonego statusu
 • Wersja 2.37.1 z dnia 2022-04-21

  • Poprawki błędów

   • Usuwanie nieprawidłowych znaków unicode [u0001] z danych zamówienia: danych do faktury, danych do wysyłki, email, telefon
   • Zmiana logowania zdarzeń w pliku log
 • Wersja 2.37.0 z dnia 2022-04-04

  • Nowe funkcje

   • Dodano możliwość zmiany statusu na podstawie flag przypisanych do rozrachunków
 • Wersja 2.36.1 z dnia 2022-03-17

  • Poprawki błędów

   • Poprawiono aktualizację cen wariantów w nowym magazynie Baselinkera
   • Poprawiono wprowadzenie kontrahenta jeżeli symbol kontrahenta miał więcej jak 20 znaków. Program skraca symbol do 20 znaków
 • Wersja 2.36.0 z dnia 2022-03-17

  • Nowe funkcje

   • Dodano możliwość włączenia wyjątków wybierania rodzaju transakcji VAT w przypadku, gdy kraj dostawy jest różny od kraju do dokumentu. W przypadku dodania wyjątku kraju do dokumentu spowoduje wybór rodzaju transakcji VAT na podstawie danych z faktury zamiast danych do wysyłki [2.36.0#f1]
  • Poprawki błędów

   • Poprawiono wybieranie stawek vat na podstawie stawek z zamówienia z Baselinkera
   • Poprawiono ustawianie osoby wystawiającej dokument na korektach i zwrotach w zależności od statusu zamówienia
 • Wersja 2.35.3 z dnia 2022-02-24

  • Poprawki błędów

   • Poprawiono pobieranie zamówień gdzie data stworzenia zamówienia jest pomiędzy 1970 i obecnym rokiem
   • Poprawiono raportowanie błędów brakujących produktów w polu uwagi zamówienia oraz w oknie błędów programu
   • Poprawiono otwieranie Sfery w przypadku odłączania od programu podczas wysyłania faktur emailem
   • Poprawiono wybieranie podstawowego telefonu kontrahenta podczas tworzenia zamówienia w Baselinkerze na podstawie dokumentów ZK
 • Wersja 2.35.2 z dnia 2022-02-08

  • Poprawki błędów

   • Poprawiono wybieranie kontrahentów po symbolu
 • Wersja 2.35.1 z dnia 2022-02-02

  • Nowe funkcje

   • Dodano możliwość ignorowania ustawiania oznaczenia kontrahenta jako podatnika zarejestrowanego w UE w przypadku braku NIPu
   • Dodano możliwość wpisania numeru przesyłki do pola podtytuł dokumentu
   • Poprawiony wybieranie symbolu kontrahenta w przypadku pustego loginu i oznaczenia dodawania prefiksu źródła zamówienia
 • Wersja 2.35.0 z dnia 2022-01-27

  • Nowe funkcje

   • Dodano możliwość dodania prefiksu do symbolu ([źródło zamówienia]_) w przypadku wybrania loginu jako symbol przy tworzeniu kontrahentów
  • Poprawki błędów

   • Poprawiono przenoszenie zamówień do statusu w przypadku, gdy dokument ZK nie istniał w systemie oraz podane były takie same statusy do realizacji oraz wystawiania dokumentów końcowych
 • Wersja 2.34.4 z dnia 2022-01-20

  • Nowe funkcje

   • Dodano platformę Shopee do obsługi źródeł zamówienia
  • Poprawki błędów

   • Poprawiono przenoszenie kwoty wartości magazynowej z dokumentu RW na pozycje dokumentu PW podczas składania kompletów
 • Wersja 2.34.3 z dnia 2022-01-13

  • Poprawki błędów

   • Poprawiono błąd wysyłania dokumentów emailem według harmonogramu, który jest ustawiony na codziennie
   • Poprawiono błąd podwójnej zmiany statusu po połączeniu zamówienia z dokumentem ZK
 • Wersja 2.34.2 z dnia 2022-01-10

  • Poprawki błędów

   • Poprawiono błąd wysyłania dokumentów emailem w synchronizacji wysyłania dokumentów
 • Wersja 2.34.0 z dnia 2022-01-07

  • Nowe funkcje

   • Dodano możliwość włączenia czasu wysyłania dokumentów do Baselinkera w określonym czasie w synchronizacji wysyłania dokumentów [2.34.0#f1]
   • Dodano możliwość włączenia czasu wysyłania dokumentów emailem w określonym czasie w synchronizacji wysyłania dokumentów [2.34.0#f2]
   • Dodano możliwość wpisania do pola uwag wartości Tak/Nie w przypadku, gdy zamówienie jest opłacone. Dodano nowe pole [is_paid] [2.34.0#f3]
   • Dodano możliwość wpisania do pola uwag wartości na podstawie warunku, czy klient chce przesyłkę pobraniową. Dodano nowe pole warunkowe [want_cod] [2.34.0#f4]
   • Dodano możliwość włączenia wyjątków wybierania stawki VAT w przypadku, gdy kraj dostawy jest różny od kraju do faktury. W przypadku dodania wyjątku kraju do faktury spowoduje wybór stawki VAT z danych faktury zamiast danych do wysyłki [2.34.0#f5]
   • Dodano możliwość ustawienia dodatkowego filtru na źródło zamówienia przy wyborze ustawień aktualizacji pola uwagi. Można dodać dodatkowy filtr na kraje wysyłki. Wartości można oddzielić średnikami, np. DE;GB;IT [2.34.0#f6]
   • Dodano możliwość ustawienia określonego stałego stanu magazynowego jeżeli stan produktu jest równy lub większy od X [BETA] [2.34.0#f7]
   • Dodano możliwość tworzenia faktury w Baselinkerze podczas wysyłania obrazu dokumentu do Baselinkera jeżeli faktura w Baselinkerze nie istnieje [2.34.0#f8]
   • Zmiana w interfejsie użytkownika: przeniesienie ustawień zapisu dokumentów na magazynie do oddzielnej sekcji [2.34.0#f9]
   • Dodano możliwość zapisywania dokumentów na magazynie w zależności od nazwy państwa/kodu ISO, źródła zamówienia oraz id źródła zamówienia. W przypadku pustej nazwy państwa/kodu ISO przyporządkowany zostanie dowolny kraj. W przypadku pustego id źródła zamówienia przyporządkowane zostanie dowolne zamówienie z danym źródłem zamówienia [2.34.0#f10]
   • Dodano możliwość wyboru kolejności ustawienia wyboru wzorca wydruków faktury oraz włączenie i wyłączenie opcji wyboru [2.34.0#f11]
   • Dodano możliwość wyboru wzorca wydruków faktury w zależności od nazwy państwa/kodu ISO, źródła zamówienia oraz id źródła zamówienia. W przypadku pustej nazwy państwa/kodu ISO przyporządkowany zostanie dowolny kraj. W przypadku pustego id źródła zamówienia przyporządkowane zostanie dowolne zamówienie z danym źródłem zamówienia [2.34.0#f12]
   • Dodano możliwość wyboru wzorca wydruków faktury w zależności nazwy kategorii dokumentu [2.34.0#f13]
   • Dodano nowe oznaczenia JPK dla JPK VAT (Od wersji Subiekta 1.69) [2.34.0#f14]
  • Poprawki błędów

   • Poprawiono błąd pobierania informacji o towarach i kompletach jeżeli w Subiekcie brak było ceny o określonej nazwie
   • Poprawiono błąd aktualizacji kategorii w istniejących produktach w nowym magazynie Baselinkera w przypadku braku kategorii w magazynie Baselinkera
   • Poprawiono błąd wywołania podwójnego przeniesienia zamówienia do statusu
   • Poprawiono błąd aktualizacji produktów w nowym magazynie Baselinkera w przypadku wystąpienia produktu o takim samym kluczu
 • Wersja 2.33.0 z dnia 2021-12-02

  • Nowe funkcje

   • Dodano możliwość dołączenia wyliczonej proporcjonalnej kwoty za koszt transportu w odpowiedniej stawce VAT do proporcjonalnie do pozycji z odpowiadającą stawką VAT
  • Poprawki błędów

   • Poprawiono błąd aktualizacji parametrów w istniejących produktach w magazynie Baselinkera w przypadku wykluczenia cech z określonym prefiksem
   • Poprawiono wysyłanie dokumentów FSd na podstawie paragonów po stworzeniu w przypadku, gdy dokument został utworzony w ustalonym statusie
   • Poprawiono błąd braku aktualizacji nowego magazynu Baselinkera w przypadku wyłączonej aktualizacji ręcznej stanów magazynowych
   • Poprawiono błąd wstawiania zerowego kosztu transportu wyliczonego proporcjonalnie w przypadku usuniętego zaznaczenia wstawiania transportu z zerowym kosztem
   • Poprawiono błąd obsłużenia wyjątku w przypadku zapisu obrazu faktury
   • Poprawiono błąd wczytywania pozycji w narzędziu hurtowego zapisu faktur na dysku
 • Wersja 2.32.5 z dnia 2021-11-25

  • Poprawki błędów

   • Poprawiono błąd braku przeniesienia zamówienia do ustalonego statusu w przypadku, gdy dokument istnieje w programie magazynowym
   • Poprawiono aktualizację produktów w nowym magazynie Baselinkera przy pomocy narzędzia do aktualizacji
   • Poprawiono przenoszenie zamówień do ustalonych statusów w przypadku, gdy istnieje wystawiony dokument ZK
   • Poprawiono dodawanie towarów jeżeli nowy magazyn Baselinkera ustawiono jako główny magazyn
 • Wersja 2.32.3 z dnia 2021-11-18

  • Nowe funkcje

   • Dodano możliwość oznaczania kontrahenta jako czynny podatnik VAT na podstawie kodu kraju PL oraz wypełnionego numeru nip
   • Dodano możliwość zignorowania znalezionej pozycji rabatowej. Program nie wstawi pozycji na dokumencie
  • Poprawki błędów

   • Usunięto aktualizację grupy istniejącemu kontrahentowi
   • Poprawiono aktualizację cen w nowym magazynie Baselinkera
   • Poprawiono błąd pomijania rabatów w przypadku ignorowania produktów o cenie mniejszej niż ustalonej w sekcji ignorowania SKU/symboli
 • Wersja 2.32.2 z dnia 2021-11-09

  • Poprawki błędów

   • Poprawiony błąd przenoszenia zamówienia po stworzeniu dokumentu ZK w przypadku błędu braku towaru
 • Wersja 2.32.1 z dnia 2021-11-05

  • Nowe funkcje

   • Dodano możliwość wykluczenia aktualizacji telefonu i adresu email w kartotece istniejącego kontrahenta. Wykluczenie może być zastosowane dla wszystkich kontrahentów lub kontrahentów z określoną grupą [2.32.1#f1]
   • Dodano możliwość aktualizacji lokalizacji produktów w ustalonych magazynach w narzędziu do aktualizacji istniejących produktów (nowy magazyn) [2.32.1#f2]
   • Dodano możliwość podania znaku gwiazdki (*) jako wieloznacznik w przypadku pobierania zamówień. Dotyczy tworzenia oraz realizacji dokumentów PA/FS/WZ [2.32.1#f3]
   • Dodano możliwość wyboru ustawienia trzeciorzędnego (email,login,nip) w przypadku braku symbolu przy tworzeniu kontrahenta [2.32.1#f4]
   • Dodano możliwość dopisania numerów dokumentów wystawionych na podstawie dokumentu ZK do pól własnych podczas tworzenia zamówienia na podstawie dokumentu ZK [2.32.1#f5]
   • Zmieniono zachowanie programu w przypadku zwracanej pustej odpowiedzi z API Baselinkera. Program w przypadku pustej odpowiedzi wykona trzykrotną próbę identycznego zapytania co 1/4 sekundy. Dopiero po trzeciej nieudanej próbie program wyrzuci błąd
   • Dodano platformę Decathlon do obsługi źródeł zamówienia
  • Poprawki błędów

   • Okno z błędami zamówień nie przerywa działania synchronizacji. Błędy w oknie są pokazywane dynamicznie w momencie wystąpienia w programie. Usunięto opcję włączania/wyłączania synchronizacji przez okno błędów
   • Okno z błędami zamówień zamykane jest po zatrzymaniu synchronizacji
   • Zmieniono kolejność aktualizacji pól dodatkowych zamówienia numerem dokumentu. Aktualizacja następuje po wystawieniu - dawniej po przetworzeniu wszystkich zamówień
   • Zmieniono kolejność aktualizacji pól dodatkowych oraz pola uwagi zamówienia błędem oraz brakami towarów. Aktualizacja następuje po wystąpieniu błędu - dawniej po przetworzeniu wszystkich zamówień
   • Poprawiono przypisanie wagi do składnika rozbitego kompletu w zamówieniu w Baselinkerze wagą z produktu z Baselinkera z nowego magazynu
 • Wersja 2.31.1 z dnia 2021-10-21

  • Poprawki błędów

   • Poprawiono kolejność ustawiania rozszerzeń dokumentów. Prawidłowa kolejność to na podstawie nazwy statusu, kod kraju
   • Poprawiono przenoszenie zamówienia po stworzeniu dokumentu MM w przypadku, gdy dokument MM już istnieje w programie
   • Poprawiono pobieranie produktów z katalogu nowego magazynu Baselinkera w przypadku, gdy nowy magazyn ustawiony jest jako magazyn główny
   • Poprawiono obsługę błędu zamknięcia Sfery
 • Wersja 2.31.0 z dnia 2021-10-14

  • Nowe funkcje

   • Dodano możliwość przeniesienia uwag z dokumentu do pola uwagi w zamówieniu podczas tworzenia zamówienia na podstawie dokumentu ZK [2.31.0#f1]
   • Dodano możliwość weryfikacji numeru VAT w VIES [2.31.0#f2]
   • Dodano możliwość oznaczania kontrahenta jako podatnika zarejestrowanego w UE po pozytywnej weryfikacji VAT w VIES [2.31.0#f3]
   • Dodano możliwość wyrzucenia błędu weryfikacji numeru VAT w VIES [2.31.0#f4]
   • Dodano możliwość oznaczania wszystkich kontrahentów jako podatników zarejestrowanych w UE. Tylko podatnicy z UE mogą zostać oznaczeni [2.31.0#f5]
   • Dodano możliwość oznaczania kontrahenta bez nip jako podatnika zarejestrowanego w UE [2.31.0#f6]
   • Dodano możliwość dodawania kontrahenta do bazy danych programu w przypadku tworzenia kontrahentów jednorazowych. Wyjątki można ustawić na zasadzie nazw statusów, w których znajduje się zamówienie [2.31.0#f7]
  • Poprawki błędów

   • Poprawiono oznaczenia wycofania skutku magazynowego oraz odłożenia skutku magazynowego w przypadku braku towaru na magazynie
 • Wersja 2.30.2 z dnia 2021-10-07

  • Nowe funkcje

   • Dodano obsługę błędu braku towaru w przypadku realizacji dokumentu ZK. Od wersji 2.30 błąd brak towaru podczas realizacji dokumentu ZK nie jest traktowany jako 'Błąd w realizacji zamówienia od klienta'
   • Dodano możliwość wysłania obrazów dokumentów PA/PAi/FS/FSd/KFS do Baselinkera w synchronizacji wysyłania dokumentów w statusie
   • Dodano możliwość wyboru dokumentów ZK z ostatnich x dni w synchronizacji tworzenia zamówień w Baselinkerze
   • Dodano możliwość aktualizacji pola EAN produktu w zamówieniu w Baselinkerze podczas aktualizacji atrybutów zamówienia
   • Dodano możliwość wystawiania dokumentu WZ z ceną z kartoteki towaru o określonej nazwie z ustalonego statusu
   • Dodano możliwość wystawiania dokumentów z określonym skutkiem magazynowym z określonego statusu
   • Dodano możliwość wywołania skutku magazynowego z określonego statusu w dokumentach (PA/PAi/FS/WZ) wystawionych na podstawie zamówień z Baselinkera
   • Dodano możliwość dodawania kontrahenta do bazy danych programu w przypadku tworzenia kontrahentów jednorazowych. Wyjątki można ustawić na zasadzie źródeł zamówienia
  • Poprawki błędów

   • Poprawiony błąd pobierania produktów w przypadku braku przypisanej domyślnej grupy cenowej do katalogu
   • Poprawiony błąd ustawienia skutku magazynowego w przypadku braku towaru na stanie
   • Poprawiony błąd rozbijania kompletu na składniki w zamówieniu w Baselinkerze
   • Poprawiony błąd tworzenia zamówień w Baselinkerze, który tworzył zamówienia na podstawie innych dokumentów handlowych
   • Poprawiony błąd składania kompletów podczas tworzenia dokumentów
 • Wersja 2.29.0 z dnia 2021-09-30

  • Nowe funkcje

   • Dodano obsługę nowego magazynu Baselinkera [2.29.0#f1]
   • Nowy magazyn Baselinker: Dodano dodawanie produktu Obsługiwane pola - EAN, zdjęcia, producent, gabaryty, waga, parametry, opisy, pola dodatkowe, lokalizacje towarów w magazynie
   • Nowy magazyn Baselinker: Aktualizacja stanów magazynowych - obsługa wielu magazynów. Możliwość przypisania pojedynczego stanu, sumy kilku magazynów lub sumę wszystkich magazynów do konkretnego magazynu w katalogu Baselinkera
   • Nowy magazyn Baselinker: Aktualizacja cen produktów - obsługa wielu cen. Możliwość przypisania konkretnych cen
   • Nowy magazyn Baselinker: Dodano aktualizację istniejących produktów w określonym katalogu magazynu Baselinkera. Narzędzie dostępne jest w menu narzędzia programu Sublinker
   • Uaktualniono pobieranie produktów do synchronizacji zamówień z określonego katalogu nowego magazynu Baselinkera
   • Przystosowano program do zmiany w API stawki VAT z liczby całkowitej na zmiennoprzecinkową
  • Poprawki błędów

   • Poprawiono błąd aktualizacji stanu magazynowego w atrybucie produktu w przypadku wirtualnego stanu kompletu
 • Wersja 2.28.4 z dnia 2021-09-23

  • Nowe funkcje

   • Dodano możliwość wyłączenia sprawdzania danych kontrahenta w bazie GUS w zamówieniu dla określonych statusów
  • Poprawki błędów

   • Poprawiono błąd aktualizacji wag w produkcie w zamówieniu
 • Wersja 2.28.3 z dnia 2021-09-16

  • Poprawki błędów

   • Poprawiono błąd wyłączający usuwanie rezerwacji z dokumentów ZK
   • Poprawiono ustawienie daty terminu zapłaty kredytu kupieckiego w przypadku pozostałych płatności
   • Poprawiono sprawdzanie istnienia drukarki fiskalnej przed drukowaniem paragonu
   • Poprawiono wstrzymanie i anulowanie synchronizacji zamówień na podstawie flag własnych
   • Poprawiono wstrzymanie i anulowanie synchronizacji flag własnych na podstawie statusów
 • Wersja 2.28.2 z dnia 2021-09-09

  • Nowe funkcje

   • Integracja Prestashop MySQL: Dodano możliwość zapisania brakujących produktów do pliku
   • Dodano możliwość ignorowania produktów dodawanych do dokumentu, których cena jest mniejsza lub równa x
   • Dodano możliwość wyłączenia aktualizacji pola uwagi podczas realizacji zamówienia z dokumentu ZK
  • Poprawki błędów

   • Poprawiono ustawienie daty terminu zapłaty kredytu kupieckiego w przypadku płatności zapłacono przelewem
 • Wersja 2.28.1 z dnia 2021-09-01

  • Nowe funkcje

   • Dodano możliwość wyboru przyczyny korekty faktury
   • Dodano możliwość przeniesienia zamówienia po usunięciu rezerwacji do statusu według ustawień automatycznego przenoszenia zamówień pomiędzy statusami
  • Poprawki błędów

   • Poprawiono błąd realizacji zamówień w przypadku wypełnionego atrybutu produktu w zamówieniu
   • Poprawiono błąd przypisania danych kontrahenta przy tworzeniu kontrahenta jednorazowego
 • Wersja 2.28.0 z dnia 2021-08-24

  • Nowe funkcje

   • Dodano zautomatyzowaną funkcję wyboru wariantów przez klienta. Więcej informacji https://sublinker.pl/wybor-wariantow-w-sublinkerze/
  • Poprawki błędów

   • Poprawiono zapisywanie ustawień programu
 • Wersja 2.27.2 z dnia 2021-08-19

  • Nowe funkcje

   • Dodano możliwość usunięcia dokumentów RW/PW stworzonych podczas składania kompletów w przypadku usunięcia rezerwacji z dokumentu ZK
   • Platforma Selly: Usunięto aktualizację poprzedniej ceny
   • Platforma Selly: Dodano możliwość aktualizacji poziomów cenowych
   • Dodano możliwość usuwania plików log starszych niż 7 dni przy uruchomieniu programu
  • Poprawki błędów

   • Poprawiono wyłączanie synchronizacji w przypadku odłączenia się Sfery od programu
   • Poprawiono aktualizację wagi rozkładanego produktu w zamówieniu Baselinkera
   • Poprawiono przerwanie aktualizacji produktów w magazynie Baselinkera w przypadku nieprawidłowej odpowiedzi z API
   • Zmieniono kod kraju do wyboru stawki VAT oraz rodzaju transakcji VAT z kodu kraju do faktury na kod kraju do wysyłki
 • Wersja 2.27.1 z dnia 2021-08-12

  • Nowe funkcje

   • Dodano możliwość wyboru skrócenia opisu braków w uwagach zamówienia do pola SKU
  • Poprawki błędów

   • Platforma Selly: Poprawiono aktualizację stanów magazynowych na wybranym magazynie
 • Wersja 2.27.0 z dnia 2021-08-05

  • Nowe funkcje

   • Dodano możliwość przypisania rozszerzenia dokumentów na podstawie kodu kraju z zamówienia
   • Dodano możliwość przypisania określonej stawki VAT klientowi bez NIP w zależności od kraju/kodu
   • Zmieniono wybór stawek VAT. W pierwszej kolejności wybierane są stawki VAT przyporządkowane do danego kraju
  • Poprawki błędów

   • Poprawiono obsługę błędu oderwania się Sfery od Subiekta
 • Wersja 2.26.0 z dnia 2021-07-22

  • Nowe funkcje

   • Dodano integrację z platformą Selly. Integracja obejmuje tworzenie produktów, aktualizację cen, aktualizację stanów magazynowych we wskazanym magazynie. Integracja nie obsługuje wariantów
   • Sublinker zamyka procesy Subiekta, które stworzył w przypadku oderwania się Sfery od Subiekta
   • Dodano platformę Erli do obsługi źródeł zamówienia
  • Poprawki błędów

   • Poprawiono przypisanie kodu sku do symbolu w przypadku tworzenia towaru, gdy nie można połączyć produktu z zamówienia z towarem z Subiekta
   • Poprawiono wybieranie stawki vat w przypadku tworzenia towaru, gdy nie można połączyć produktu z zamówienia z towarem z Subiekta
   • Poprawiono obsługę błędu oderwania się Sfery od Subiekta w przypadku synchronizacji stanów magazynowych
   • Poprawiono obsługę błędu oderwania się Sfery od Subiekta w przypadku przypisania flag własnych na podstawie statusu zamówienia
 • Wersja 2.25.2 z dnia 2021-07-15

  • Nowe funkcje

   • Dodano kolumnę z numerami zamówień do widoku analizy sprzedaży i dostępności towarów
   • Dodano kolumnę z numerami zamówień do zapisanej listy w widoku analizy sprzedaży i dostępności towarów
  • Poprawki błędów

   • Zmieniono ustawianie kodów GTU w uwagach dokumentu
   • Poprawiono wybieranie i ustawianie kwoty transportu na dokumentach korekt faktur
 • Wersja 2.25.1 z dnia 2021-07-06

  • Poprawki błędów

   • Poprawiono błąd wczytywania stawki VAT kosztów dostawy
 • Wersja 2.25.0 z dnia 2021-06-30

  • Nowe funkcje

   • Przystosowano działanie Sublinkera z wersją 1.67 Subiekt GT
   • Dodano dwa rodzaje transakcji vat: WSTO oraz WSTO (OOS). Przypominamy, że do ustawienia podanych rodzajów transakcji wymagany jest aktywny Niebieski PLUS oraz abonament Subiekt GT
 • Wersja 2.24.1 z dnia 2021-06-24

  • Poprawki błędów

   • Poprawiono wyszukiwanie kontrahentów z prefiksem w nipie w Subiekcie GT
   • Poprawiono aktualizację dokumentu ZK. W przypadku braku towaru program zgłaszał błąd braku towaru bez aktualizacji dokumentu ZK
 • Wersja 2.24.0 z dnia 2021-06-17

  • Nowe funkcje

   • Dodano możliwość ustawienia statycznej płatności na zwrocie do paragonu i korekcie faktury wystawionej przez Sublinker
   • Dodano możliwość ustawienia płatności na zwrocie do paragonu i korekcie faktury zgodnie z dokumentem źródłowym. W przypadku kilku płatności zostanie ustawiona pierwsza napotkana przez program
   • Dodano możliwość wyboru danych klienta do faktury z zamówienia Baselinkera w przypadku kilku rekordów w bazie danych GUS
 • Wersja 2.23.5 z dnia 2021-06-15

  • Nowe funkcje

   • Dodano możliwość wpisania brakujących produktów do komentarza sprzedającego/pola uwagi w zamówieniu Baselinkera. Możliwe ucięcie tekstu ze względu na ograniczenie do 200 znaków
   • Dodano możliwość wyboru, czy zapisać dokument handlowy bez produktów w zamówieniu. Domyślnie nie można zapisać dokumentów bez produktów
   • Dodano możliwość aktualizacji statycznych pól własnych rozszerzonych przy dodawaniu dokumentów PA/PAi/FS/FSd
  • Poprawki błędów

   • Poprawiono komunikat w przepisaniu pól własnych w przypadku zaksięgowanych dokumentów
   • Poprawiono błąd nadawania rabatów do całości dokumentu w przypadku zaokrąglania wartości dokumentu
 • Wersja 2.23.4 z dnia 2021-06-10

  • Nowe funkcje

   • Dodano możliwość wybrania stawki VAT produktu z cech towaru z Subiekta. Nazwa cechy towaru musi mieć prefix VAT_ w nazwie, np. VAT_01, VAT_02. Wartością musi być [kody kraju][symbol stawki z Subiekta] oddzielone średnikami[;], np. DE19;FR19;IT8. W przypadku braku dopasowania program będzie stosował stawki według ustawień programu
  • Poprawki błędów

   • Poprawiono modyfikację pozycji dokumentu - zaokrąglanie wartości w przypadku wystąpienia rabatu w zamówieniu. Możliwa zmiana pozycji jeżeli brak produktów z ilością 1
 • Wersja 2.23.3 z dnia 2021-05-27

  • Nowe funkcje

   • Dodano możliwość przypisywania pól własnych do dokumentu ZK w zależności od źródła zamówienia
   • Dodano możliwość wyboru adresu płatnika jako danych do faktury oraz adresu odbiorcy jako adresu dostawy podczas tworzenia zamówienia w Baselinkerze na podstawie dokumentu ZK
   • Rozbudowano informację o braku towaru w zamówieniu w przypadku wysłania informacji na adres email
   • Dodano możliwość zapisania sklepowego numeru zamówienia lub loginu z zamówienia z Baselinkera w nazwie klienta jednorazowego. W przypadku braku nazwy program przypisze nazwę domyślną
   • Dodano możliwość wysyłania ukrytych kopii maili w parametryzowanych ustawieniach wysyłania maili
  • Poprawki błędów

   • Poprawiono błąd aktualizacji dodatkowych pól w zamówieniu podczas usuwania dokumentu ZK na podstawie zamówienia z Baselinkera
   • Poprawiono błąd aktualizacji stawek vat w narzędziu do aktualizacji produktów
   • Poprawiono błąd aktualizacji istniejącego dokumentu ZK, w którym program nie brał rezerwacji z dokumentu pod uwagę wyliczając stan magazynowy
   • Poprawiono błąd wysyłania dokumentów mailem
 • Wersja 2.23.0 z dnia 2021-05-18

  • Nowe funkcje

   • Dodano możliwość uruchamiania programu z odrębnymi ustawieniami dla każdej instancji aplikacji
   • Dodano możliwość wysyłania korekt faktur z określonego statusu w synchronizacji wysyłania dokumentów
   • Dodano widok wysyłania korekt faktur z możliwością zapisu listy do pliku w formacie csv
   • Dodano możliwość aktualizacji atrybutu w karcie produktu w zamówieniu stanem magazynowym - stanem wirtualnym w przypadku kompletu
   • Dodano możliwość zmiany kontrahenta na statycznego podczas realizacji zamówienia z dokumentu ZK
 • Wersja 2.22.0 z dnia 2021-05-06

  • Nowe funkcje

   • Dodano możliwość aktualizacji pozycji w istniejącym dokumencie ZK na podstawie zamówienia z Baselinkera. Aktualizacja obejmuje zmianę pozycji, waluty, kosztów dostawy oraz płatności
   • Dodano możliwość aktualizacji pola uwagi w istniejącym dokumencie ZK na podstawie zamówienia z Baselinkera
   • Dodano możliwość zablokowania dodawania produktów do magazynu Baselinkera w przypadku, gdy API Baselinkera zwróci pustą listę produktów (jeżeli wiemy o produktach istniejących - zapobieganie dodawania dubli)
   • Dodano możliwość wystawienia dokumentu handlowego PA/FS statycznemu kontrahentowi w zależności od statusu
   • Dodano możliwość sprawdzenia stanu magazynowego towarów na dokumencie ZK po wykonanym połączeniu z zamówieniem z Baselinkera
  • Poprawki błędów

   • Poprawiono obsługę błędów oderwania się Sfery od Subiekta. W przypadku wykrycia błędu nastąpi próba ponownego połączenia z programem magazynowym
   • Poprawiono sortowanie pobranych płatności według daty płatności
 • Wersja 2.21.6 z dnia 2021-04-22

  • Nowe funkcje

   • Dodano możliwość wstawiania kosztów wysyłki w dokumencie WZ
   • W przypadku odłożenia lub wycofania stanów magazynowych w dokumencie WZ program nie sprawdza stanów magazynowych
  • Poprawki błędów

   • Poprawiono sprawdzanie numeru NIP podanego na zamówieniu
   • Poprawiono wyłączanie synchronizacji tworzenia zamówień w Baselinkerze na podstawie dokumentów ZK w przypadku wystąpienia błędu
   • Poprawiono wysyłanie obrazu faktur do Baselinkera po realizacji z dokumentu ZK
 • Wersja 2.21.5 z dnia 2021-04-15

  • Nowe funkcje

   • Dodano możliwość wycofania skutku magazynowego w przypadku wystawienia dokumentu WZ
   • Dodano możliwość wstawiania usług do dokumentu WZ
   • Dodano możliwość wstawienia Symboli z pozycji dokumentu do statycznego rozszerzonego pola własnego w dokumencie ZK
   • Dodano możliwość blokowania wystawiania paragonów w walucie innej niż PLN (domyślnie włączone - zalecane ustawienie)
  • Poprawki błędów

   • Poprawiono wystawianie WZ z datą płatności na datę pierwszej płatności
   • Poprawiono realizację dokumentów w przypadku wybrania tego samego statusu do realizacji dokumentu ZK i wystawiania dokumentu handlowego
   • Poprawiono ustawianie daty sprzedaży/daty zakończenia dostawy datą płatności na dokumentach handlowych
   • Poprawiono konwersję daty pobranej z Baselinkera
 • Wersja 2.21.4 z dnia 2021-04-09

  • Poprawki błędów

   • Poprawiono błąd wystawiania kilku dokumentów do tego samego zamówienia
 • Wersja 2.21.3 z dnia 2021-04-08

  • Nowe funkcje

   • Dodano możliwość automatycznego uruchomienia synchronizacji dodawania zamówień w Baselinkerze
   • Dodano możliwość dodania kontrahenta w przypadku braku nipu oraz odnalezienia kontrahenta po emailu lub symbolu
  • Poprawki błędów

   • Poprawiono brak przetwarzania zamówień w przypadku tworzenia usług jednorazowych
   • Poprawiono ustawianie domyślnej stawki vat w pozycji na dokumentach w przypadku ustawienia rodzaju transakcji SPTK
   • Poprawiono błąd w rzutowaniu wartości z dokumentu ZK przy tworzeniu zamówień w Baselinkerze
 • Wersja 2.21.0 z dnia 2021-04-01

  • Nowe funkcje

   • Dodano możliwość aktualizacji rozbitego składnika w zamówieniu w Baselinkerze o wagę produktu z Baselinkera
   • Dodano aktualizację telefonu adresu dostawy w przypadku oznaczania adresu dostawy w dokumencie ZK
   • Dodano możliwość wyboru aktualizacji pola własnego 1 lub pola własnego 2 numerem dokumentu ZK przy tworzeniu zamówienia w Baselinkerze
   • Dodano możliwość rzutowania płatności z dokumentu ZK Subiekta na nazwę płatności, sposób wysyłki, czy pobraniową oraz czy zapłacona w zamówieniu Baselinkera podczas tworzenia zamówienia w Baselinkerze
   • Dodano możliwość wybrania adresu wysyłki zaznaczonego na dokumencie ZK przy tworzeniu zamówienia w Baselinkerze
   • Dodano możliwość wystawienia dokumentu WZ z datą płatności zamówienia z Baselinkera
   • Dodano możliwość ustawienia rodzaju transakcji na dokumencie oddzielnie klientowi bez wypełnionego numeru NIP
 • Wersja 2.20.0 z dnia 2021-03-15

  • Nowe funkcje

   • Dodano możliwość usunięcia danych licencyjnych z aktywnej konfiguracji
   • Dodano możliwość wystawiania kontrahentowi bez NIP dokumentu w stawce domyślnej mimo oznaczenia innej stawki na podstawie kodu kraju
   • Dodano możliwość pomijania sprawdzania wartości zamówienia z realizowanym dokumentem ZK jeżeli w dokumencie ZK dodanych jest co najmniej X produktów
   • Dodano możliwość przypisania zewnętrznego identyfikatora płatności przy tworzeniu dokumentu ZK w statycznych polach własnych
   • Dodano możliwość przypisania zewnętrznego numeru zamówienia przy tworzeniu dokumentu ZK w statycznych polach własnych
   • Dodano możliwość oznaczenia podstawowego adresu dostawy w dokumencie ZK
  • Poprawki błędów

   • Poprawiono błąd mogący uszkodzić wszystkie pliki ustawień programu
   • Poprawiono błąd aktualizacji pola dodatkowego przy tworzeniu dokumentów WZ
   • Poprawiono błąd aktualizacji danych kontrahenta w przypadku nowego wyszukiwania
 • Wersja 2.19.2 z dnia 2021-02-26

  • Poprawki błędów

   • Poprawiono błąd aktualizacji pola dodatkowego nr 2 w zamówieniu
 • Wersja 2.19.1 z dnia 2021-02-25

  • Nowe funkcje

   • Dodano możliwość wymuszenia zaokrąglania wartości produktów na dokumencie do dwóch miejsc po przecinku. Zaokrąglanie działa automatycznie w przypadku wybrania opcji rozbicia kompletów na składniki
   • Dodano możliwość przypisania kodu rodzaju transakcji do faktury na podstawie kodu kraju lub nazwy państwa
   • Dodano możliwość aktywowania realizacji dokumentów ZK w określonych ramach czasowych podczas synchronizacji zamówień
   • Dodano możliwość aktualizacji pól dodatkowych w zamówieniu numerem zwrotu do paragonu lub/i numerem korekty
  • Poprawki błędów

   • Poprawiono błąd aktualizacji cen w integracji Prestashop
 • Wersja 2.19.0 z dnia 2021-02-18

  • Nowe funkcje

   • [Beta] Dodano możliwość wysłania naklejki w pdf jako obraz faktury do Baselinkera. Zapis naklejki następuje przez drukarkę Microsoft Print to PDF, która MUSI być zainstalowana w systemie. Funkcja będzie działać tylko na Windowsie 10
   • Dodano możliwość określenia symboli kosztów wysyłki w synchronizacji tworzenia zamówień w Baselinkerze
   • Dodano możliwość wyboru, czy usługa jednorazowa ma być traktowana jako produkt, czy koszt wysyłki w synchronizacji tworzenia zamówień w Baselinkerze
   • Zmieniono narzędzie do aktualizacji produktów w magazynie Baselinkera. Dodano aktualizację stawek VAT
  • Poprawki błędów

   • Poprawiono błąd w dodawaniu zamówienia do Baselinkera
   • Integracja Prestashop: Usunięto z aktualizacji cen produktów, produkty które posiadają aktywne ceny specjalne
 • Wersja 2.18.2 z dnia 2021-02-11

  • Nowe funkcje

   • Dodano możliwość tworzenia zamówień w Baselinkerze na podstawie dokumentów ZK
   • Dodano możliwość wyłączenia pokazywania okna z odliczaniem czasu w przypadku mechanizmu blokowania wywołań API
   • Dodano możliwość dopasowania produktów z magazynu Baselinkera do składników rozłożonych kompletów w zamówieniu w Baselinkerze. Synchronizacja odbywa się tylko po polu głównym
   • Dodano możliwość przepisania numeru aukcji do składników rozłożonych kompletów w zamówieniu w Baselinkerze
   • Dodano możliwość przypisania numeru zamówienia utworzonego w sklepie w statycznych polach własnych przy tworzeniu dokumentu ZK
   • Dodano możliwość aktualizacji cen w Prestashop na podstawie wyliczeń cen brutto
  • Poprawki błędów

   • Poprawiono błąd przy wybieraniu płatności kredytowej
   • Poprawiono błąd odliczania bezczynności w synchronizacji tworzenia zamówień w Baselinkerze oraz synchronizacji zmiany statusów na podstawie flag własnych
 • Wersja 2.17.6 z dnia 2021-01-28

  • Poprawki błędów

   • Poprawiono usuwanie w ustawieniach tworzenia dokumentów ZK ustawień statycznych pól własnych
 • Wersja 2.17.6 z dnia 2021-01-28

  • Nowe funkcje

   • Dodano proporcjonalne wyliczanie stawek VAT transportu w zależności od wartości pozycji na dokumencie. Na dokumencie pojawi się tyle pozycji kosztów transportu ile jest stawek VAT w zamówieniu
   • Dodano możliwość ustawienia flag własnych dokumentu na podstawie źródła zamówienia oraz typu dokumentu
   • Dodano możliwość ustawienia numeru zamówienia ze sklepu jako numer oryginału w dokumencie ZK
  • Poprawki błędów

   • Poprawiono aktualizację cen w Subiekcie GT
   • Poprawiono literówki w programie
 • Wersja 2.17.5 z dnia 2021-01-21

  • Nowe funkcje

   • Dodano możliwość powiększenia stanu magazynowego pobieranego z Subiekta o ustaloną liczbę jeżeli stan jest większy od innej ustalonej liczby. Powiększenie stanu dotyczy wszystkich pobieranych towarów
  • Poprawki błędów

   • Poprawiono automatyczne grupowanie towarów przy wyłączonej opcji grupowania
   • Przystosowano dynamiczne wyliczanie stawek VAT w zależności od wartości pozycji na dokumencie. Dodano możliwość dodatkowego rzutowania usług transportowych z odpowiednimi stawkami VAT. Dzięki temu drukarka fiskalna będzie mogła zafiskalizować odpowiednie koszty transportu z odpowiadającymi im stawkami VAT
   • Poprawione wstępne sprawdzanie stanu magazynowego towarów w zamówieniu w przypadku zaznaczonych opcji wycofania lub odłożenia skutku magazynowego w przypadku braku towaru
   • Poprawione wysyłanie obrazów paragonów do Baselinkera w przypadku, gdy klient nie podał numeru nip lub nie była zaznaczona opcja wystawiania faktury klientowi bez numeru nip
 • Wersja 2.17.4 z dnia 2021-01-15

  • Poprawki błędów

   • Poprawiono wyliczanie cen w przypadku rozbijania kompletów na składniki oraz używania widoku wielokrotności sprzedanych produktów/towarów
 • Wersja 2.17.3 z dnia 2021-01-14

  • Nowe funkcje

   • Dodano możliwość wybrania stawki VAT transportu na podstawie najwyższej wartości netto produktów. W przypadku takiej samej wartości netto produktów wybrana jest stawka o niższej wartości
   • Dodano możliwość aktualizacji istniejącego dokumentu ZK zamówieniem: aktualizacja pól własnych rozszerzonych
  • Poprawki błędów

   • Dodano sprawdzanie dostępności składników towarów podczas rozbijania kompletu
   • Poprawiono mechanizm zapobiegający blokowaniu API Baselinkera
 • Wersja 2.17.2 z dnia 2021-01-08

  • Nowe funkcje

   • Zmieniono aktualizację stanów magazynowych integracji Sky-Shop. W przypadku braku podanego magazynu następuje aktualizacja całego magazynu
  • Poprawki błędów

   • Zmieniono wielkość aktualizacji paczki w integracji Sky-Shop, która powodowała błędy synchronizacji
 • Wersja 2.17.1 z dnia 2021-01-07

  • Nowe funkcje

   • Dodano integrację synchronizacji magazynów ze sklepem Sky-Shop opartego na API sklepu
   • Dodano warunki dynamiczne do numeru oryginału dokumentu ZK: jeżeli klient chce fakturę, jeżeli klient nie chce faktury
   • Dodano możliwość modyfikacji zamówienia w Baselinkerze. Przy tworzeniu dokumentu PA/PAi/FS/FSd podmiana produktów (kompletów) składnikami z programu magazynowego
   • Dodano możliwość wyboru wyliczania ceny składników w modyfikacji zamówienia w Baselinkerze
   • Dodano możliwość aktualizacji zamówień w Baselinkerze: Aktualizacja numeru przesyłki wybranym polem rozszerzonym dokumentu z programu magazynowego
   • Dodano możliwość wyboru ustawienia symbolu drugorzędnego (email,login) w przypadku braku symbolu przy tworzeniu kontrahenta
   • Dodano możliwość aktualizacji statycznych pól własnych w dokumencie ZK wybranymi wartościami z zamówienia podczas dodawania dokumentu
   • Dodano możliwość wymuszenia stworzenia kontrahenta jednorazowego w przypadku firmy(klient chce fakturę i podał numer nip)
   • Dodano możliwość minimalizacji programu Sublinker do ikon powiadomień. Program nie będzie widoczny na pasku programów. Przywrócenie programu będzie możliwe po dwukrotnym kliknięciu na ikonie programu w ikonach powiadomień systemu)
   • Dodano możliwość przypisania grupy kontrahenta w zależności od źródła zamówienia lub nazwy statusu
   • Dodano możliwość aktualizacji pola dodatkowego nr 1 i 2 numerami dokumentów przesunięcia między magazynowego
   • Dodano możliwość zmiany wartości dokumentu w przypadku rozbijania kompletów na składniki poprzez aktualizację ceny towaru lub usługi, której ilość wynosi 1 lub rozbicie pozycji ze zmienioną ceną
   • Dodano nowe pole sortowania zamówień - symbol sku pierwszego produktu w zamówieniu
   • Dodano możliwość usuwania stworzonych dokumentów RW/PW stworzonych przy składaniu kompletów w dokumencie ZK. Usuwanie jest dodane przy usuwaniu dokumentu ZK
  • Poprawki błędów

   • Poprawiono pobieranie kursów walut według ustawień odpowiednich typów dokumentów programu magazynowego
   • Poprawiono aktualizację zamówienia w Baselinkerze składnikami kompletów
   • Poprawiono tworzenie kontrahenta jednorazowego, który nie podał numeru nip
   • Poprawiono składanie kompletów w przypadku, gdy składnikiem jest usługa
   • Poprawiono błąd anulujący synchronizację stanów magazynowych w przypadku braku połączenia z internetem
   • Poprawiono dodawanie produktu do magazynu Baselinkera bez parametrów
 • Wersja 2.16.1 z dnia 2020-11-30

  • Poprawki błędów

   • Poprawiono błąd synchronizacji na platformie Presta w przypadku innego prefiksu tabel jak ps_
   • Zmieniono wyliczanie cen rozbitych składników w zmodyfikowanym zamówieniu
 • Wersja 2.16.0 z dnia 2020-11-26

  • Nowe funkcje

   • Dodano możliwość modyfikacji zamówienia w Baselinkerze. Przy tworzeniu dokumentu ZK podmiana produktów (kompletów) składnikami z programu magazynowego
   • Dodano możliwość odtworzenia oryginalnych produktów w zamówieniu podczas realizacji dokumentu ZK lub na podstawie zamówienia w statusie
   • Dodano aktualizację stanów i cen wariantów na platformie PrestaShop
   • Dodano możliwość wykluczenia rezerwacji towarów przy tworzeniu dokumentów ZK w zamówieniach w określonych statusach
   • Dodano możliwość dodania statusów, w których będą wystawiane paragony i faktury detaliczne do paragonów klientom, którzy chcą fakturę i podali numer nip
 • Wersja 2.15.1 z dnia 2020-11-13

  • Poprawki błędów

   • Poprawiony błąd przeniesienia zamówienia w przypadku już istniejącego dokumentu MM
 • Wersja 2.15.0 z dnia 2020-11-12

  • Nowe funkcje

   • Dodano możliwość pominięcia oznaczania dokumentów transakcjami VAT klientów bez podanego nipu
   • Dodano możliwość wymuszenia porównywania produktów/towarów w kodowaniu UTF8 w bazie MySQL
   • Dodano możliwość ignorowania braku stawki VAT podczas dodawania towaru do Subiekta (Dodany będzie towar z domyślną stawką VAT)
 • Wersja 2.14.6 z dnia 2020-11-05

  • Poprawki błędów

   • Dodano możliwość pobierania wszystkich płatności z zamówienia, w tym płatności dodane ręcznie
   • Dodano możliwość pomijania ustawienia daty sprzedaży w dokumentach PA/PAi
 • Wersja 2.14.5 z dnia 2020-10-29

  • Nowe funkcje

   • Dodano możliwość ustawienia daty sprzedaży/zakończenia dostawy datą płatności z zamówienia
  • Poprawki błędów

   • Poprawiono aktualizację kontrahenta w przypadku realizacji dokumentu ZK
   • Poprawiono błąd blokujący wystawianie zwrotów detalicznych i korekt faktur
 • Wersja 2.14.4 z dnia 2020-10-22

  • Poprawki błędów

   • Zastosowano nową bibliotekę do komunikacji z zewnętrznymi serwerami
   • Poprawiono aktualizację pola uwagi w dokumencie WZ
 • Wersja 2.14.3 z dnia 2020-10-16

  • Poprawki błędów

   • Poprawiono realizowanie dokumentów FS oraz WZ
   • Poprawiono rezerwację składników kompletu w przypadku tworzenia dokumentu ZK
   • Poprawione literówki
 • Wersja 2.14.2 z dnia 2020-10-15

  • Nowe funkcje

   • Dodano możliwość aktualizacji pola uwagi w dokumencie warunkiem, czy klient nie chce faktury
   • Dodano możliwość ignorowania błędów braku towaru na magazynie w przypadku sprawdzaniu stanów przy tworzeniu dokumentu ZK
  • Poprawki błędów

   • Dodano jawne przypisanie numeru oryginału z dokumentu ZK do realizowanego dokumentu
   • Zmieniono kolejność wysłania obrazu faktury do Baselinkera. Obecnie wysłanie obrazu faktury jest po wystawieniu, a następnie realizowane jest przeniesienie zamówienia do innego statusu
   • Poprawiono błąd wycieku pamięci, który powodował przydzielanie zbyt dużej ilości pamięci RAM aplikacji co kończyło się niespodziewanym zamknięciem aplikacji
   • Poprawiono błąd zatrzymywania i anulowania synchronizacji wysyłania dokumentów
   • Poprawiono błąd wysyłania dokumentu PA/PAi jeżeli ustawiony był inny wzorzec wydruku w ustawieniach drukowania faktur
 • Wersja 2.14.1 z dnia 2020-10-08

  • Poprawki błędów

   • Poprawiono błąd zamknięcia aplikacji w przypadku znalezienia cyklicznej zależności w składnikach kompletów
   • Poprawiono błąd odłączenia aplikacji od sfery w przypadku oznaczania dokumentów JPK VAT kodami GTU
 • Wersja 2.14.0 z dnia 2020-10-08

  • Nowe funkcje

   • Dodano możliwość wstawienia wartości id źródła zamówienia do pola podtytuł dokumentu
   • Dodano możliwość wstawienia oznaczeń kodów JPK VAT do uwag dokumentu
   • Dodano możliwość ustawienia kolejności wyszukiwania kontrahenta po ustalonych polach
   • Dodano możliwość przypisania do transakcji vat wartości * odpowiadającej dowolnej wartości
   • Dodano informację o połączeniu z podmiotem programu magazynowego na pasku okna głównego programu
 • Wersja 2.13.1 z dnia 2020-10-06

  • Poprawki błędów

   • Poprawiono zliczanie wysyłanych wiadomości email w synchronizacji wysyłania wiadomości
   • Poprawiono wstawianie towaru do dokumentu w jednostce sprzedaży innej niż sztuka
 • Wersja 2.13.0 z dnia 2020-10-01

  • Nowe funkcje

   • Dodano możliwość oznaczania dokumentów dla JPK VAT. Oznaczenia wybiera się w zależności od statusu zamówienia. Wymagana wersja Subiekta GT 1.64 HF2
   • Dodano możliwość czyszczenia pól dodatkowych przy usuwaniu dokumentów ZK
   • Dodano możliwość wysłania obrazu paragonu do Baselinkera. Wymagane jest wcześniejsze wystawienie faktury w Baselinkerze
   • Dodano możliwość dodania produktu w magazynie Baselinkera z zerową ceną nabycia
  • Poprawki błędów

   • Poprawiono aktualizację wirtualnych stanów w atrybutach produktów
   • Synchronizacja zamówień może odbyć się w przypadku braku produktów w zamówieniu
   • Poprawiony błąd w synchronizacji IdoSell w przypadku braku produktów do aktualizacji
   • Poprawiony błąd w wstawianiu liczby towarów w dokumencie ZK w przypadku braku towaru i sprawdzaniu dostępności
   • Poprawiony błąd w wstawianiu zwrotów i korekt jeżeli koszt wysyłki był większy od zera
   • Poprawiono odliczanie czasu bezczynności w synchronizacji [zamówienie -> flaga własna]
   • Poprawiono łączenie istniejących dokumentów ZK z zamówieniami z Baselinkera w przypadku braku towaru na magazynie i włączonym sprawdzaniu stanu
   • Poprawiono widok ustawień magazynu Baselinkera
 • Wersja 2.12.0 z dnia 2020-09-17

  • Nowe funkcje

   • Dodano możliwość aktualizacji pola atrybut produktów na karcie zamówienia w Baselinkerze na początku synchronizacji tylko w wyznaczonych statusach
   • Dodano możliwość aktualizacji flag własnych w dokumencie na podstawie zamówienia z określonego statusu
   • Dodano możliwość aktualizacji opisu produktu polem opis z kartoteki towaru Subiekta
   • Dodano możliwość aktualizacji nazwy towaru z dołączonym opisem na końcu nazwy z kartoteki towaru Subiekta
  • Poprawki błędów

   • Aktualizacja interfejsu użytkownika: usunięcie zbędnych opcji, zmiana widoku narzędzia aktualizacji produktów w Baselinkerze
   • Poprawiono zapytania do API integracji Shoper. Uwzględniono limity API
 • Wersja 2.11.2 z dnia 2020-09-11

  • Nowe funkcje

   • Zmieniono proces aktualizacji. Aktualizacja uruchamia Sublinkera po pomyślnym zainstalowaniu nowej wersji
  • Poprawki błędów

   • Poprawiono pobieranie zduplikowanych produktów z Baselinkera
   • Poprawiono przenoszenie zamówień po wysłaniu dokumentu w synchronizacji wysyłania dokumentów
 • Wersja 2.11.1 z dnia 2020-09-10

  • Nowe funkcje

   • Dodano możliwość wysyłania powiadomień email o błędach krytycznych programu
   • Dodano możliwość wysyłania powiadomień email o błędach wykrytych podczas synchronizacji zamówień
   • Dodano możliwość automatycznego włączenia synchronizacji wysyłania dokumentów
   • Dodano obsługę aktualizacji stanów magazynowych wariantów integracji Shoper
   • Dodano hash(SHA256) klucza api do mechanizmu blokującego. Mechanizm rozpoznaje unikalne klucze w zależności od konfiguracji
   • Dodano możliwość wybrania symboli magazynu do synchronizacji w magazynie Subiekta GT
   • Dodano możliwość przypisania grupy nowemu kontrahentowi
   • Dodano możliwość zwiększenia stanu magazynowego towaru Subiekta wartością z wybranego pola własnego
   • Dodano możliwość ustawienia loginu użytkownika jako numer oryginału w dokumencie ZK
   • Dodano możliwość ustawienia nazwy pliku w przypadku zapisania faktury na dysku
  • Poprawki błędów

   • Poprawiono widoczność synchronizacji wysyłania dokumentów
   • Poprawiono błąd powodujący zamknięcie aplikacji podczas synchronizacji wysyłania dokumentów mailem
   • Poprawiono błąd nadpisywania sesji w integracji sklepu Shoper
 • Wersja 2.10.2 z dnia 2020-08-20

  • Poprawki błędów

   • Poprawiono pobieranie produktów z magazynu Baselinkera
 • Wersja 2.10.1 z dnia 2020-08-13

  • Nowe funkcje

   • Dodano wysyłanie dokumentów emailem jako oddzielną synchronizację. Poprzedni model synchronizacji pozostał bez zmian. Nowa synchronizacja nie jest częścią synchronizacji zamówień, czyli nie spowalnia procesu przetwarzania zamówień
  • Poprawki błędów

   • Poprawiono błąd w synchronizacji flag własnych dokumentów ze statusami w przypadku nie wprowadzenia ustawień flag
 • Wersja 2.9.1 z dnia 2020-07-30

  • Nowe funkcje

   • Dodano możliwość synchronizacji ilości zwróconych towarów w dokumentach zwrotów detalicznych oraz korekt faktur
   • Dodano możliwość zapisania zwrotów detalicznych i korekt faktur na dysku
   • Dodano możliwość wyboru aktualizacji stanu magazynowego z rezerwacją lub bez w atrybucie produktu w zamówieniu
   • Dodano możliwość otwierania programu bez pokazywania okna Subiekta
   • Dodano zapisywanie kopii zapasowych ustawień (7 zapisów wstecz)
  • Poprawki błędów

   • Poprawiono wystawianie zwrotów detalicznych oraz korekt faktur w przypadku braków jednego z dokumentu w przypadku wystawionego paragonu i faktury detalicznej do paragonu
   • Poprawiono wyświetlanie stanu magazynowego w atrybucie produktu w zamówieniu
   • Poprawiono zapytania w synchronizacji magazynu Prestashop, które zawierały wpisane nazwy prefiksów
   • Obsłużono zamknięcie Sfery z możliwością ponownego podłączenia Sfery bez konieczności zamykania programu
   • Poprawiono zwalnianie wszystkich obiektów COMowych Sfery
 • Wersja 2.8.0 z dnia 2020-07-23

  • Nowe funkcje

   • Dodano możliwość synchronizacji statusów zamówień z Baselinkera z flagami własnymi dokumentów z programu magazynowego
  • Poprawki błędów

   • Przystosowano synchronizację z Prestashop MySQL do wersji 1.6.x
   • Poprawiono wykrywanie odłączonej Sfery od programu
 • Wersja 2.7.0 z dnia 2020-07-16

  • Nowe funkcje

   • Dodano możliwość zmiany skutku magazynowego w przypadku braku towaru na magazynie
   • Dodano możliwość przypisania atrybutu produktu z zamówienia do opisu pozycji towaru na dokumencie
   • Dodano nową synchronizację ze sklepem Prestashop. Synchronizacja działa bezpośrednio na bazie danych MySQL. W chwili obecnej brak dodawania towarów, które zostanie dodane w późniejszym terminie
  • Poprawki błędów

   • Poprawiono zapisywanie ustawień do pliku w przypadku błędu aplikacji
   • Poprawiono sprawdzanie numeru NIP klienta w przypadku wystawiania faktury do paragonu
 • Wersja 2.6.4 z dnia 2020-07-09

  • Nowe funkcje

   • Dodano możliwość warunkowego wstawienia tekstu w zależności od źródła zamówienia
  • Poprawki błędów

   • Poprawiono wpisy w pliku log, które lepiej odzwierciedlą wyłapywanie błędów. Dodano wymuszenie czyszczenia pamięci w programie
 • Wersja 2.6.3 z dnia 2020-07-02

  • Poprawki błędów

   • Poprawiono błąd ustawienia innej daty płatności przelewem w dokumencie ZK
   • Poprawiono ustawienie znacznika dokumentu fiskalnego dla podatnika VAT
   • Poprawiono dodawanie produktu z synchronizacją po symbolu i wypełnionym kodem EAN
   • Poprawiono wstępne sprawdzanie dostępności towaru w przypadku ręcznej podmiany towaru po stworzeniu dokumentu ZK
 • Wersja 2.6.2 z dnia 2020-06-25

  • Nowe funkcje

   • Dodano możliwość aktualizacji pola własnego zamówienia typem błędu z Sublinkera
   • Dodano typ błędu obsługujący wszystkie błędy z Sublinkera
   • Dodano możliwość wysyłania emaili w zależności od źródła zamówienia
   • Dodano możliwość filtrowania wielu numerów zamówienia w filtrze wysyłania faktur. Znakiem oddzielającym jest przecinek
   • Dodano możliwość filtrowania wielu numerów zamówienia w filtrze wysyłania paragonów. Znakiem oddzielającym jest przecinek
 • Wersja 2.6.1 z dnia 2020-06-18

  • Nowe funkcje

   • Dodano możliwość wstawienia kosztu wysyłki z zerową ceną
   • Dodano możliwość ustawienia nazwy usługi jednorazowej kosztów wysyłki
   • Dodano możliwość wystawiania dokumentów z inną data płatności w przypadku płatnością przelewem bankowym
   • Dodano możliwość aktualizacji pól własnych numerem dokumentu WZ
  • Poprawki błędów

   • Poprawiony błąd aktualizacji parametrów produktów w magazynie Baselinkera
   • Zmodyfikowany mechanizm blokowania API BL w momencie zmiany daty systemowej komputera
   • Poprawione wystawianie towaru w innej jednostce miary
   • Poprawione wystawianie dokumentów z inną data sprzedaży
   • Poprawiona aktualizacja magazynu Baselinkera w przypadku traktowania kategorii jako magazynu
   • Dodano do ustawień możliwości wyboru aktualizacji danych kontrahenta przy realizacji dokumentów ZK
   • Poprawione wystawianie dokumentów kontrahentowi zagranicznemu w przypadku pobierania danych z bazy GUS
   • Poprawione przypisywanie numeru telefonu kontrahentowi w przypadku, gdy numer nie istnieje w karcie. Telefon jest podmieniany na pierwszej pozycji
   • Poprawione wybieranie istniejących kontrahentów z kartoteki
 • Wersja 2.6.0 z dnia 2020-05-28

  • Nowe funkcje

   • Dodano możliwość wczytania pozycji rabatowych z pliku. Każda linia to nazwa pozycji rabatowych
   • Dodano możliwość wystawiania faktur uproszczonych jako paragon z numerem nip w przypadku zamówień do 450zł
   • Dodano możliwość wyłączenia błędów w oknie z błędami z wstępnego sprawdzania dostępności towarów
   • Dodano możliwość ustawiania nicku z zamówienia z Baselinkera jako symbol nowego kontrahenta
   • Dodano możliwość przypisania osoby wystawiającej dokument w zależności od statusu zamówienia
   • Dodano możliwość łączenia istniejących dokumentów ZK z zamówieniami z BL w zależności od źródła zamówienia na podstawie zewnętrznego numeru zamówienia i numeru oryginału w dokumencie ZK
  • Poprawki błędów

   • Poprawiony błąd realizacji ZK jako fakturę, który powodował wygenerowanie dodatkowo paragonu klientowi z nipem
   • Rozszerzone długości pola w ustawieniach kategorii dokumentu na podstawie nazwy statusu oraz nazwy płatności
 • Wersja 2.5.5 z dnia 2020-05-14

  • Poprawki błędów

   • Poprawione pobieranie zamówień z API Baselinkera w przypadku, gdy zamówienia były przenoszone ręcznie
   • Poprawiony błąd uniemożliwiający aktualizacje produktów w magazynie Baselinkera z menu narzędzia
 • Wersja 2.5.4 z dnia 2020-05-11

  • Poprawki błędów

   • Poprawione zapisywanie i otwieranie właściwego pliku log
   • Poprawiony błąd powodujący zawieszanie aplikacji
   • Poprawiona aktualizacja cen w magazynie Baselinker w przypadku ceny równej zero
   • Poprawiona aktualizacja magazynu w przypadku zbyt dużego pola synchronizacji
 • Wersja 2.5.3 z dnia 2020-05-09

  • Poprawki błędów

   • Poprawiony błąd powodujący nie uruchomianie synchronizacji zamówień
 • Wersja 2.5.2 z dnia 2020-05-08

  • Poprawki błędów

   • Dodano do zapisu w pliku log informacje o odpowiedzi z API Baselinkera
   • Poprawione przełączanie pomiędzy ustawieniami
 • Wersja 2.5.1 z dnia 2020-05-08

  • Poprawki błędów

   • Poprawione wyliczanie liczby sprzedanych towarów w widoku analizy sprzedaży i dostępności towaru. Program będzie pomijać zamówienia zrealizowane oraz wystawione dokumenty ZK
   • Poprawione wyliczanie wstępnego sprawdzania, czy można zrealizować zamówienie. Jeżeli wystawiony jest dokument handlowy program pomija zamówienie. Jeżeli wystawiony jest dokument ZK program bierze pod uwagę zarezerwowaną liczbę z zamówienia
   • Poprawiona rezerwacja składników w przypadku większej liczby kompletów. W przypadku, gdy liczba kompletów jest większa lub równa liczbie z zamówienia program ominie składanie kompletów
   • Poprawiona aktualizacja magazynu w przypadku synchronizacji po kodzie EAN
   • Poprawiony komunikat w przypadku pustych danych zwróconych z API Baselinkera
   • Poprawiono błąd spowodowany brakiem ceny w towarze w Subiekcie GT
   • Poprawiono aktualizację zdjęć w magazynie Baselinkera. Dodano zwracany przez API komunikat do pliku log
   • Poprawiono aktualizację atrybutów produktu w zamówieniu w przypadku, gdy aktualizowany ma być również stan
 • Wersja 2.5.0 z dnia 2020-04-30

  • Nowe funkcje

   • Dodano możliwość przepisania wartości magazynowej dokumentu RW na pozycję dokumentu PW podczas składania kompletów
   • Dodano możliwość przypisania stałego kontrahenta do tworzenia dokumentów ZK w zależności od statusu
   • Dodano możliwość przypisania stałego kontrahenta do tworzenia dokumentów WZ w zależności od statusu
   • Dodano możliwość automatycznego uzupełniania słownikowych pól własnych dokumentów: ZK
   • Dodano możliwość przypisania kategorii dokumentu na podstawie nazwy statusu
  • Poprawki błędów

   • Poprawione wybieranie zamówień z poszczególnych statusów do przetwarzania w zależności od ustawień programu
   • Poprawione aktualizowanie atrybutów w karcie produktu w zamówieniu
 • Wersja 2.4.0 z dnia 2020-04-23

  • Nowe funkcje

   • Dodano możliwość wstępnego sprawdzenia, czy można zrealizować zamówienie. Jeżeli zamówienie da się zrealizować to można je przenieść do określonego statusu. W przypadku błędu pokazany jest standardowy błąd w Sublinkerze z możliwością przeniesienia zamówienia do określonego statusu
   • Dodano możliwość aktualizacji wagi produktu w zamówieniu na podstawie wagi z programu magazynowego
   • Dodano aktualizację kontrahenta podczas realizacji zamówienia z dokumentu ZK
   • Dodano możliwość zmiany serwera pocztowego wysyłania wiadomości email z innego statusu na podstawie nazwy statusu
   • Dodano możliwość wyboru statusów w widoku raportu kompletów w zamówieniach
   • Dodano możliwość wyboru magazynu w widoku analizy sprzedaży i dostępności towaru
   • Dodano możliwość rezerwacji składników kompletu przez składanie kompletu podczas tworzenia dokumentu ZK. Wymagane włączenie składania kompletów w dokumentach oraz sprawdzanie stanów podczas wystawiania dokumentu ZK
   • Dodano możliwość pokazania odrębnego błędu braków składników podczas składania kompletów. Wymagane włączenie składania kompletów w dokumentach oraz sprawdzanie stanów podczas wystawiania dokumentu ZK
  • Poprawki błędów

   • Poprawiono rozmieszczenia elementów interfejsu użytkownika
   • Poprawione komunikaty w pliku log
   • Poprawione zliczanie wywołań API w Baselinkerze
   • Poprawione ustawianie stawki vat w koszcie wysyłki
   • Poprawione pobieranie zamówień z Baselinkera
   • Poprawione wybieranie konfiguracji wysyłania email na podstawie statusu z Baselinkera
 • Wersja 2.3.2 z dnia 2020-04-08

  • Poprawki błędów

   • Poprawione wysyłanie paragonów z określonego statusu
   • Poprawione pobieranie produktów w widoku analizy sprzedaży i dostępności produktów
   • Poprawione pobieranie zamówień z sekcji tworzenia dokumentów ZK
 • Wersja 2.3.1 z dnia 2020-04-04

  • Nowe funkcje

   • Dodano możliwość przypisania stawki vat do nazwy statusu. Przypisanie nazwy statusu do stawki vat ma priorytet przed przypisaniem stawki do nazwy kraju/kodu ISO
   • Dodano dodatkowe sprawdzanie ustawień sklepu IdoSell
  • Poprawki błędów

   • Poprawione wysyłanie paragonów w przypadku wystawiania faktur detalicznych do wszystkich paragonów w określonych statusach. błąd powodował wysyłanie paragonów i faktur
   • Poprawione zapisywanie haseł w programie
 • Wersja 2.3.0 z dnia 2020-04-02

  • Nowe funkcje

   • Dodane sprawdzanie w bazie GUS, czy podatnik jest aktywny z przepisaniem danych z zamówienia z Baselinkera
   • Dodano nowy typ błędu - Podatnik nieaktywny w bazie GUS
   • Dodano możliwość wyszukiwania kodu SKU produktu w kodach kreskowych towarów podczas przetwarzania zamówień
   • Dodano możliwość utworzenia dokumentu ZK oraz sprawdzenia stanu magazynowego i wyrzucenia błędu w przypadku braku towaru
   • Dodano możliwość wystawienia faktury detalicznej do każdego wystawionego paragonu
  • Poprawki błędów

   • Poprawione otwieranie programu w przypadku braku ustawień podstawowych
   • Poprawione zapisywanie ustawień w widoku rozliczania zamówień pobraniowych
   • Poprawione zapisywanie haseł w ustawieniach
   • Poprawione wczytywanie produktów z IdoSell
 • Wersja 2.2.4 z dnia 2020-03-26

  • Nowe funkcje

   • Dodano sprawdzanie możliwość omijania wysyłanych obrazów faktur do Baselinkera jeżeli istnieje już wysłany dokument o takiej samej nazwie
  • Poprawki błędów

   • Poprawione wczytywanie rozszerzonych pól własnych
   • Poprawione uaktualnianie produktów w PrestaShop. Znacznik dostępności jest teraz ustawiany na domyślny
   • Dodano przenoszenie zrealizowanych zamówień na podstawie ZK do innego statusu jeżeli zamówienie już było zrealizowane wcześniej
 • Wersja 2.2.3 z dnia 2020-03-19

  • Poprawki błędów

   • Poprawiono wybieranie produktów do synchronizacji
   • Optymalizacja synchronizacji z magazynem Baselinker
 • Wersja 2.2.2 z dnia 2020-03-18

  • Nowe funkcje

   • Zoptymalizowano wybieranie produktów do aktualizacji/dodawania w synchronizacji magazynów
  • Poprawki błędów

   • Poprawiono dodawanie produktów do magazynu Baselinkera. Poprawione dodawanie zdjęć oraz opisu
 • Wersja 2.2.1 z dnia 2020-03-16

  • Nowe funkcje

   • Dodano pole z zewnętrznym numerem płatności do aktualizacji uwag dokumentu. Nazwa pola: external_payment_id. Do pobrania pola wymagane jest dodatkowe wywołanie API w Baselinkerze
  • Poprawki błędów

   • Poprawiono komunikaty pokazujące liczbę zaktualizowanych produktów w magazynie Baselinkera
   • Dodano komunikaty o błędach aktualizacji magazynu BaseLinkera do pliku log
 • Wersja 2.2.0 z dnia 2020-03-12

  • Nowe funkcje

   • Dodano możliwość synchronizacji produktów po kodzie PLU w Subiekcie oraz kodzie SKU w Baselinkerze
   • Zmieniono narzędzie do aktualizacji produktów w magazynie Baselinkera. Dodano sekcję wyboru kryteriów towarów
   • Usunięto stare nieaktualizowane kierunki synchronizacji magazynów
   • Zoptymalizowano aktualizację stanów magazynowych w magazynie Baselinkera
   • Zoptymalizowano aktualizację cen w magazynie Baselinkera. Aktualizowane są ceny brutto zgodnie z najnowszymi zmianami w API Baselinkera
   • Dodano pole z zewnętrznym numerem płatności do aktualizacji pola własnego dokumentu. Nazwa pola: external_payment_id. Do pobrania pola wymagane jest dodatkowe wywołanie API w Baselinkerze
  • Poprawki błędów

   • Poprawione zapisywanie ustawień przypisywania rozszerzonych pól własnych w dokumencie PA/PAi/FS
   • Poprawiony tekst nagłówka okna błędu przy odłączonej sferze od programu
 • Wersja 2.1.2 z dnia 2020-03-05

  • Nowe funkcje

   • Dodano wczytanie programu magazynowego po zamianie ustawień w Sublinkerze
   • Dodano możliwość wpisania uwagi sprzedającego do uwag na dokumencie
  • Poprawki błędów

   • Poprawiono błąd wybierania kodu państwa w starszych wersjach Subiekta GT
   • Poprawiono błąd przełączania się pomiędzy ustawieniami
 • Wersja 2.1.1 z dnia 2020-02-27

  • Nowe funkcje

   • Dodano ustawienie kategorii w integracji OpenCart
  • Poprawki błędów

   • Poprawiono wybieranie nazwy wysyłek w ustawieniach transportu
 • Wersja 2.1.0 z dnia 2020-02-20

  • Nowe funkcje

   • Dodano możliwość wysłania obrazu faktury do Baselinkera. W Baselinkerze musi istnieć faktura do zamówienia
   • Dodano możliwość wysłania obrazu faktury do Baselinkera z określonych statusów. W Baselinkerze muszą istnieć faktury do zamówień
   • Dodano możliwość zapisania listy brakujących towarów w magazynie bezpośrednio z okna błędów
   • Dodano możliwość otwarcia pliku log z menu narzędzia
   • Dodano możliwość otwarcia folderu zawierającego pliki log z menu narzędzia
   • Dodano możliwość uruchomienia wielu instancji programu Sublinker na jednym komputerze
   • Dodano możliwość przypisania stawki vat przez kod ISO państwa
   • Dodano możliwość przypisania rodzaju transakcji przez kod ISO państwa
   • Dodano możliwość przypisania danych z faktury kontrahentowi jednorazowemu
   • Nowe produkty w integracji IdoSell nie są już widoczne w wyszukiwarce
   • Dodano mechanizm kopiujący brakujące biblioteki wymagane przez Sferę. Przy kopiowaniu wymagane jest uprawnienie administratora
  • Poprawki błędów

   • Zmienione grupowanie towarów w oknie błędów w sekcji braku towarów na magazynie. Nowe grupowanie po symbolu
   • Poprawiono przypisywanie państwa kontrahentowi na podstawie kodu ISO państwa
   • Poprawiono usuwanie ikony programu ze strefy powiadomień
   • Poprawione zaczytywanie nazw wysyłki
   • Poprawiony błąd podczas dodawania produktów do integracji OpenCart
   • Poprawione teksty w synchronizacji magazynów
   • Poprawiona aktualizacja stanu magazynowego w integracji IdoSell
 • Wersja 2.0.0 z dnia 2020-01-30

  • Nowe funkcje

   • Zmiana mechanizmu generowania pliku konfiguracyjnego. Nie wymaga już podawania klucza API do BL
   • Zmiana miejsca zapisywania ustawień programu. Program zapisuje konfigurację do pliku do ścieżki: 'c:/ProgramData/Infologic/Sublinker/'
   • Dodano parametryzację ustawień w zależności od nipu oraz klucza API Baselinkera. Program nadal działa tylko na jednym kluczu
   • Dodano możliwość kopiowania ustawień do parametryzacji z nowym kluczem
   • Dodano daty zakończenia okresu testowego oraz koniec subskrypcji abonamentu. Są teraz widoczne na pasku obok tytułu programu
   • Dodano możliwość wyboru aktualizacji ceny kartotekowej ceną netto w Subiekcie GT
   • Dodano możliwość wyboru, czy dodany do magazynu produkt ma być widoczny w sklepie
   • Dodano możliwość aktualizacji produktu ceną brutto w magazynie Baselinkera
   • Dodano możliwość wykonywania skryptów SQL po dodaniu/aktualizacji w integracji OpenCart
  • Poprawki błędów

   • Poprawiono wyświetlanie haseł
   • Przeniesiono ustawienia do bardziej pasujących sekcji
   • Sprecyzowano ustawienie tworzenia dokumentów kontrahenta z pustym nipem na FS
   • Oznaczenie dwóch kierunków synchronizacji magazynu jako przestarzałe, w których mogą występować błędy [przestarzałe - mogą występować błędy]
 • Wersja 1.29.2 z dnia 2020-01-23

  • Poprawki błędów

   • Poprawiono błąd tworzenia tylko dokumentu PW podczas składania kompletu w przypadku błędu Sfery
 • Wersja 1.29.1 z dnia 2020-01-21

  • Nowe funkcje

   • Poprawiono optymalizację uruchamiania programu
   • Dodano nowy parametr do pola wysłania wiadomości email [order_page] - Adres do strony z informacjami o zamówieniu
   • Dodano mechanizm blokujący wystawienie faktury detalicznej do paragonu bez NIPU w przypadku firmy
   • Dodano integrację synchronizacji magazynów ze sklepem OpenCart opartego na połączeniu z bazą danych MySQL
  • Poprawki błędów

   • Poprawiono wyliczanie ceny przy rozbijaniu kompletów na składniki
 • Wersja 1.29.0 z dnia 2020-01-09

  • Nowe funkcje

   • Poprawiono optymalizację zarządzania połączeniem z bazą danych
   • Dodano możliwość warunkowego wstawienia tekstu w zależności od kodu kraju z danych na fakturze
   • Dodano możliwość wyboru, czy grupować towary na dokumencie w przypadku rozbijania kompletów na składniki
   • Dodano ignorowanie błędu w przypadku, gdy kontrahent chce fakturę i nie podał nipu. Program Wystawi paragon bez wyrzucenia błędu o niepoprawnych danych
   • Poprawione tworzenie tabeli do widoku ustalenia wielokrotności sprzedanych towarów
 • Wersja 1.28.1 z dnia 2019-11-29

  • Poprawki błędów

   • Poprawiony błąd synchronizacji magazynu BL
 • Wersja 1.28.0 z dnia 2019-11-21

  • Nowe funkcje

   • Dodano mechanizm blokowania przetwarzania zamówienia jednocześnie tylko na jednym stanowisku. Zapobiegnie to dodawaniu kilku dokumentów do jednego zamówienia
   • Dodano możliwość łączenia towarów z każdego źródła zamówienia w widoku ustalania wielokrotności sprzedanych produktów
   • Dodano możliwość ustawienia wywołania błędu dla źródła zamówienia jeżeli nie znajduje się w tabeli widoku wielokrotności sprzedanych produktów
  • Poprawki błędów

   • Poprawione zawieszanie się aplikacji po wejściu w ustawienia programu
   • Poprawione zawieszanie się aplikacji po uruchomieniu synchronizacji
   • Poprawione składanie kompletów w przypadku, gdy komplet nie miał zdefiniowanych składników
 • Wersja 1.27.0 z dnia 2019-11-14

  • Nowe funkcje

   • Dodano możliwość ignorowania dodawania towarów z określonym symbolem/SKU do dokumentów
   • Dodano możliwość wyszukiwania w synchronizacji po kodzie EAN w dodatkowych kodach kreskowych
   • Dodano możliwość nadpisania pozwolenia na kredyt kupiecki kontrahentowi w przypadku, gdy na dokumencie typem płatności jest kredyt kupiecki
  • Poprawki błędów

   • Poprawione tworzenie produktów w synchronizacji według kodu EAN
   • Poprawione pobieranie produktów z magazynu BL w przypadku bardzo dużej liczby produktów
   • Poprawione usuwanie kresek z numeru nip w aktualizacji pola uwagi
   • Poprawione dodawanie dokumentu ZK po pomyślnym dodaniu brakującego towaru
 • Wersja 1.26.2 z dnia 2019-10-30

  • Nowe funkcje

   • Dodano możliwość aktualizacji adresu dostawy danymi z punktu odbioru (jeżeli są wypełnione)
  • Poprawki błędów

   • Poprawione montowanie dokumentów w rozdzieleniu na dokumenty ZK
   • Poprawione wystawianie dokumentów na podstawie ustawień dokumentów MM
 • Wersja 1.26.1 z dnia 2019-10-24

  • Nowe funkcje

   • Dodano możliwość aktualizacji stanów magazynowych powiększony o zamówienia od dostawcy z Subiekta GT
   • Dodano możliwość realizacji dokumentu z ZK zaliczkowego
  • Poprawki błędów

   • Poprawiono wybieranie zamówień do tworzenia dokumentów MM
   • Poprawiono wystawianie dokumentu MM w walucie
   • Poprawiono aktualizację średniej ceny zakupu produktu w integracji IdoSell
   • Poprawiono przypisywanie wartości składników z dokumentu RW do kompletu z dokumentu PW
 • Wersja 1.26.0 z dnia 2019-10-17

  • Nowe funkcje

   • Poprawiono wydajność działania synchronizacji integracji z IdoSell
   • Dodano możliwość aktualizacji średniej ceny zakupu produktu do integracji z IdoSell
   • Dodano możliwość wstawienie wartości dokumentu RW do pozycji dokumentu PW
   • Dodano możliwość drukowania tylko faktur detalicznych
   • Dodano możliwość wystawiania dokumentu ZK z kontrahentem o wybranym symbolu
   • Dodano możliwość wystawiania dokumentu WZ z kontrahentem o wybranym symbolu
   • Dodano możliwość pobierania danych kontrahenta z adresu dostawy w przypadku braku informacji w sekcji dane do faktury
   • Dodano możliwość ustawienia rodzaju transakcji VAT na dokumencie w zależności od kraju
   • Dodano możliwość manipulacji SKU pobranego produktu dodając prefiks w zależności od typu magazynu oraz identyfikatora magazynu, z którego pochodzi produkt
   • Dodano możliwość dodawania dokumentu WZ z datą przeniesienia do statusu
   • Dodano możliwość drukowania paragonu bez fiskalizacji
   • Dodano źródło zamówienia: Amazon
   • Dodano pole dynamiczne koszt wysyłki brutto do aktualizacji pola uwagi
   • Dodano możliwość dodawania produktów z zamówienia jako usługa jednorazowa z określonych statusów
  • Poprawki błędów

   • Poprawiono przypisywanie państwa przy tworzeniu kontrahenta jednorazowego
   • Poprawiono przypisywanie stawki vat w dokumencie WZ
   • Poprawiono sprawdzanie danych kontrahenta w przypadku wystawiania dokumentu PA
   • Poprawiono błędy w składaniu kompletów
   • Poprawiono komunikat błędu w przypadku braku poprawnej odpowiedzi przy zaczytywaniu listy produktów w synchronizacji magazynu wewnętrznego Baselinkera
 • Wersja 1.25.0 z dnia 2019-10-03

  • Nowe funkcje

   • Dodano możliwość ustawienia stawki VAT z tabeli do usługi kosztów wysyłki
   • Dodano możliwość aktualizacji statycznym stanem produktu w przypadku stanu mniejszego lub równego zero w magazynie Baselinkera
   • Dodano możliwość aktualizacji pola dodatkowego 2 w zamówieniach Baselinkera
   • Dodano możliwość przeniesienia zamówienia pomiędzy statusami po wysłaniu dokumentu
   • Dodano możliwość aktualizacji pola uwagi w dokumencie warunkiem, czy klient chce fakturę
   • Dodano nowe pola do aktualizacji pola uwagi
   • Dodano możliwość warunkowego wstawiania wartości w polu uwagi
  • Poprawki błędów

   • Poprawiono błąd wykluczenia prawidłowego magazynu z synchronizacji zamówień
   • Poprawiono błąd ucinania adresu email w kontrahencie jednorazowym
   • Poprawiono błąd podczas wysyłania wiadomości email - brak informacji o wysłaniu dokumentu
   • Poprawiono błąd podczas składania kompletu w dokumencie ZK
   • Poprawiono aktualizację stanów produktów w Baselinkerze w przypadku synchronizacji więcej jak jednego produktu
   • Poprawiono wymóg wypełnionego pola kategorii w synchronizacji magazynu Baselinkera
   • Sprawdzanie danych kontrahenta w GUSie bez przedrostka PL
 • Wersja 1.24.2 z dnia 2019-09-05

  • Nowe funkcje

   • Dodano możliwość wstawienia numeru NIP z zamówienia do dokumentu PA
   • Dodano możliwość pokazywania okna z błędami mimo ustawionego przeniesienia zamówień do ustalonego statusu z błędami
  • Poprawki błędów

   • Poprawiono błąd w przypadku zastosowania znaku ' w symbolu usługi dostawy
   • Poprawiono błąd oznaczania istniejącego kontrahenta jako odbiorca detaliczny w przypadku firmy
   • Poprawiono wzrost wykorzystania procesora przez bezczynność Sublinkera
 • Wersja 1.24.1 z dnia 2019-08-30

  • Poprawki błędów

   • Poprawiono błąd powielania dokumentów wydania magazynowego WZ
 • Wersja 1.24.0 z dnia 2019-08-29

  • Nowe funkcje

   • Dodano możliwość wprowadzenia wartości '*' zastępującej dowolną nazwę w ustawieniach płatności
   • Dodano możliwość wprowadzenia wartości '*' zastępującej dowolną nazwę w ustawieniach transportu
   • Dodano możliwość aktualizacji atrybutu produktu w zamówieniu Baselinkera wartością wybranego pola własnego oraz stanem magazynowym
   • Dodano możliwość zapisania faktur i paragonów w widoku wysyłanych faktur i paragonów. Po kliknięciu prawym przyciskiem myszy i wybraniu zapisania dokumentów.
   • Dodano możliwość wysłania maili do ukrytych odbiorców. Możliwość ustawienia kilku odbiorców oddzielonych przecinkami
   • Dodano możliwość przypisania drukarki fiskalnej do statusu Baselinkera
   • Dodano możliwość sortowania wyników w widoku analizy sprzedaży
   • Dodano możliwość wyłączenia szyfrowania hasła w ustawieniach konta email korzystając z zewnętrznej biblioteki
   • Dodano możliwość wstawienia wartości pola dodatkowego 1 oraz pola dodatkowego 2 z zamówienia do pola uwagi dokumentu
  • Poprawki błędów

   • Poprawiono rozliczanie zamówień pobraniowych: dodany rachunek bankowy
   • Błędy przy rozliczaniu zamówień pobraniowych nie przerywają procesu rozliczania
   • Poprawiono przetwarzanie zamówień w przypadku istniejącego dokumentu MM (przesunięcia między magazynowego)
   • Poprawiono wystawianie dokumentu MM z innego magazynu niż domyślny
   • Poprawione literówki
 • Wersja 1.23.2 z dnia 2019-07-26

  • Poprawki błędów

   • Poprawiono dodawanie brakującego towaru do Subiekta z właściwą stawką VAT
   • Poprawiono dodawanie brakującego towaru do Subiekta jako usługa jednorazowa do ZK z właściwą stawką VAT
 • Wersja 1.23.0 z dnia 2019-07-25

  • Nowe funkcje

   • Dodano możliwość przeciążenia synchronizacji towarów dla każdej integracji z osobna w przypadku, gdy magazynem głównym jest magazyn Subiekt GT
   • Dodano możliwość wysyłania wiadomości email z portu 465 przy użyciu SSL za pomocą zewnętrznej biblioteki
   • Dodano możliwość dodawania niezsynchronizowanych produktów do magazynu podczas przetwarzania zamówień
   • Dodano możliwość wystawiania dokumentów MM (przesunięcie między magazynowe) na podstawie zamówień z Baselinkera
   • Aktualizacja źródeł zamówienia: dodano źródło zamówienia 'Emag Rumunia'
  • Poprawki błędów

   • Poprawiono aktualizację stanów magazynowych z rezerwacją w przypadku braku towaru na stanie
   • Poprawiono wstawianie usługi jednorazowej w dokumencie ZK w przypadku braku synchronizacji produktu
   • Poprawiono dodawanie kodu EAN do produktu w integracji IdoSell
   • Poprawiono aktualizację produktów w menu narzędzia
   • Poprawiony błąd fiskalizacji faktur w przypadku wybrania innej drukarki niż przy fiskalizacji paragonów
 • Wersja 1.22.1 z dnia 2019-07-10

  • Poprawki błędów

   • Poprawione ustawianie drukarki fiskalnej w ustawieniach dokumentów PA/PAi
   • Dodano informację o pobieranych produktach z integracji IdoSell
 • Wersja 1.22.0 z dnia 2019-07-04

  • Nowe funkcje

   • Dodano możliwość automatycznego składania kompletów podczas dodawania dokumentu ZK
   • Dodano znacznik, który zapobiega aktualizacji danych istniejącego kontrahenta
   • Dodano możliwość wyboru skutku magazynowego dla dokumentów handlowych: PA/PAi/FS/WZ
   • Dodano możliwość wyboru dodawania pól własnych parametrów towarów przed cechami
   • Dodano wpisania numerów aukcji do pola uwagi dokumentów
   • Dodano nazwy brakujących towarów w oknie błędów podczas realizacji ZK
   • Dodano możliwość fiskalizacji dokumentu FS w przypadku braku nipu i paragonu
   • Zmiana układu ustawień zamówień: przeniesienie ustawień do odpowiednich kategorii
  • Poprawki błędów

   • Poprawione pobieranie towarów do widoku analizy sprzedaży i dostępności towarów
   • Poprawione pobieranie rachunków bankowych podmiotu
   • Poprawione ustawianie flag własnych w dokumentach, w których nie można było znaleźć ustawień
   • Poprawiona aktualizacja stanów magazynowych produktów o ujemnym stanie magazynowym w BL
   • Poprawione formatowanie kwoty w wysyłanych wiadomościach email do formatu X.XX
   • Poprawiony błąd inicjalizacji listy atrybutów w integracji z platformą Shoper
   • Zmieniono panel filtra na zawijający się w widokach wysyłania faktur i paragonów
 • Wersja 1.21.0 z dnia 2019-06-13

  • Nowe funkcje

   • Dodano nowy typ błędów, który występuje podczas rozbieżności ceny w zamówieniu BL a dokumencie ZK
   • Zmieniono usuwanie ZK z jednego statusu na listę określonych statusów
   • Aktualizacja pola uwagi w istniejących dokumentach dla zamówień z BL z określonych statusów
   • Dodano do widoku wysłanych paragonów filtr wyszukujący czy została wystawiona faktura detaliczna do paragonu
   • Dodano możliwość ustawienia flag własnych dokumentu na podstawie statusu oraz typu dokumentu
   • zmiana interfejsu użytkownika w ustawieniach programu - przeniesienie typu tworzonych dokumentów
  • Poprawki błędów

   • Poprawione przenoszenie zamówień pomiędzy statusami po stworzeniu dokumentu ZK
   • Poprawiony błąd przy sprawdzaniu zamówienia w momencie rozbijania kompletu na składniki
   • Poprawione pobieranie zamówień z zaznaczonym pobieraniem zamówień niepotwierdzonych
   • Przeniesione logowanie dodawania towaru w odpowiednie miejsce
 • Wersja 1.20.1 z dnia 2019-06-04

  • Nowe funkcje

   • Dodano możliwość usunięcia ZK z określonego statusu
   • Dodano możliwość sprawdzenia kwoty dokumentu ZK z kwotą zamówienia z BL przy realizacji ZK
   • Dodano możliwość wystawienia faktury detalicznej do automatycznie wystawionego paragonu na podstawie zamówienia z Baselinkera
   • Dodano możliwość przypisania płatności na podstawie nazwy płatności oraz źródła zamówienia
   • Dodano możliwość wybrania terminu płatności kredytu kupieckiego z karty kontrahenta
  • Poprawki błędów

   • Wyszukiwanie kontrahentów nie bierze pod uwagę kontrahentów nieaktywnych
   • Uwzględnienie zmiany stawki VAT w przypadku dodania pozycji do ZK jako usługi jednorazowej
 • Wersja 1.19.0 z dnia 2019-05-22

  • Nowe funkcje

   • Dodano przenoszenie zamówień po przetworzeniu zwrotów
   • Dodano możliwość pobierania zamówień niepotwierdzonych
   • Dodano możliwość eksportu magazynu do pliku CSV
   • Dodano możliwość obsługi pozycji rabatowych
   • Dodano możliwość wyszukiwania kontrahenta najpierw po nipie
   • Dodano możliwość dodania pola telefon do pola uwagi
  • Poprawki błędów

   • Poprawiony błąd nadpisujący pole dodatkowe 2
   • Dodane obsługiwanie kodowania html w ulicy kontrahenta
   • Poprawione wystawianie faktury detalicznej na prawidłowym magazynie
   • Poprawione poprawne pobieranie produktów w widoku połączonych i niepołączonych towarów
   • Umożliwiono wprowadzenie pustej listy statusów, z których mają być pobierane zamówienia
   • Zablokowano możliwość wysyłania innych niż faktura sprzedaży, faktura detaliczna, paragon oraz paragon imienny
   • Usunięto ograniczenie długości pola do uaktualnienia pola dodatkowego 1
   • Poprawianie dodawania telefonu kontrahenta. Dodany telefon jest teraz ustawiony jako podstawowy
   • Poprawianie pobieranie zamówień
 • Wersja 1.18.2 z dnia 2019-04-25

  • Poprawki błędów

   • Poprawiony błąd w dodawaniu ZK w przypadku usług jednorazowych
   • Poprawione przenoszenie zamówień do ustalonych statusów w przypadku błędów
   • Poprawione ustawianie państwa z zamówienia w danych kontrahenta
   • Poprawione rozbijanie kompletów na składniki, które powodowały sklejanie takich samych produktów
 • Wersja 1.18.0 z dnia 2019-04-18

  • Nowe funkcje

   • Dodano możliwość rozbicia kompletu na składniki przy wystawianiu dokumentu. Ceny ustalane są na podstawie cen kartotekowych towarów
   • Dodano możliwość wybierania symbolu towaru z listy po wciśnięciu przycisku Insert w widoku ustalania wielokrotności sprzedanych produktów
   • Dodano możliwość filtrowania po nazwie i symbolu w widoku ustalania wielokrotności sprzedanych produktów
   • Reorganizacja narzędzia do pobierania nieprzypisanych aukcji w widoku ustalania wielokrotności sprzedanych produktów
   • Dodano nowy typ błędu - brak ustawionej ceny. Wymagana jest przy rozbiciu kompletu na składniki
  • Poprawki błędów

   • Poprawiono aktualizowanie cen w Subiekcie
   • Poprawiono wyliczanie cen przy przeliczniku mniejszym od 1
   • Poprawiono wybieranie dokumentów do wysłania (FS/PA/PAi) w statusie
   • Poprawiono zerowanie stanu wirtualnego w przypadku zmniejszenia składnika do zadanej wartości
 • Wersja 1.17.1 z dnia 2019-04-10

  • Nowe funkcje

   • Dodanie do mapowania płatności pobierania terminu płatności dla kredytu kupieckiego ze słownika terminów płatności
   • Zmieniono wielokrotność na liczbę zmiennoprzecinkową w widoku wielokrotności
  • Poprawki błędów

   • Dodano obsługę kodowania html w nazwie kontrahenta
   • Usunięte nieużywane kontrolki z ustawień zamówień
   • Usunięty błąd uniemożliwiający synchronizację sklepu Shoper w przypadku braku nazwy produktu
 • Wersja 1.17.0 z dnia 2019-03-27

  • Nowe funkcje

   • Sprawdzanie danych kontrahenta przed uaktualnieniem danych w bazie Subiekta
   • Dodano możliwość ustawienia wzorca wydruku w dokumencie faktury w zależności od nazwy statusu z Baselinkera
   • Dodano możliwość ustawienia sztywnych stawek VAT w zależności od kraju kupującego
   • Dodano możliwość ustawiania rozszerzenia dokumentów w zależności od nazwy statusu z Baselinkera, typu dokumentu oraz czy nip jest uzupełniony
   • Dodano możliwość aktualizacji pola dodatkowego 1 w zamówieniach z Baselinkera z określonych statusów numerami dokumentów handlowych z Subiekta
   • Dodano możliwość zmiany szerokości lewego panelu w ustawieniach
  • Poprawki błędów

   • Aktualizacja cen w synchronizacji magazynów Baselinkera z traktowaniem kategorii jako magazynu została poprawiona
   • Usunięto błąd dodawania pustych dokumentów PW/RW w przypadku zaznaczonej opcji automatycznego składania kompletów
 • Wersja 1.16.4 z dnia 2019-03-20

  • Nowe funkcje

   • Rozszerzono możliwość składania bardziej złożonych kompletów
   • Tworzenie jednego dokumentu PW oraz jednego dokumentu RW w przypadku składania kompletu
  • Poprawki błędów

   • Poprawiony błąd przechwytywania przerywania synchronizacji zamówień
   • Poprawiony błąd sprawdzania kompletów
 • Wersja 1.16.3 z dnia 2019-03-12

  • Nowe funkcje

   • Dodano możliwość drukowania zwrotów i korekt faktur po wystawieniu
  • Poprawki błędów

   • Poprawiono osobę wystawiającą zwrot lub korektę faktury
   • Poprawiono przepisywanie danych kontrahenta z zamówienia z Baselinkera
   • Poprawione sortowanie pobranych statusów z Baselinkera
 • Wersja 1.16.2 z dnia 2019-03-08

  • Nowe funkcje

   • Dodana możliwość przypisania wzorca wydruku faktury do statusu z Baselinkera
  • Poprawki błędów

   • Poprawiony błąd powodujący losowe zatrzymanie synchronizacji magazynów oraz zamówień
 • Wersja 1.16.1 z dnia 2019-03-06

  • Poprawki błędów

   • Usunięty błąd uniemożliwiający włączenie synchronizacji zamówień
 • Wersja 1.16.0 z dnia 2019-03-06

  • Nowe funkcje

   • Rozszerzono mechanizm zapobiegający blokowaniu API Baselinkera na komputery korzystające z tej samej bazy Subiekta GT
   • Dodano możliwość dodawania faktur z określonych statusów przy wybranym innym typie tworzenia dokumentów
   • Dodano możliwość realizowania faktur z dokumentów ZK z określonych statusów przy wybranym innym typie tworzenia dokumentów
   • Dodano możliwość wybrania zapisu magazynów dla dokumentów WZ z poszczególnych statusów z Baselinkera
   • Dodana możliwość wybrania imienia i nazwiska jako nazwa firmy w przypadku braku nazwy firmy w formularzu zamówienia w Baselinkerze
   • Poprawiony układ ustawień
  • Poprawki błędów

   • Przeniesiono zwroty do obsługi wszystkich dokumentów - korekt faktur oraz zwrotów paragonów
   • Poprawione sprawdzanie towarów przy tworzeniu ZK z określonych statusów przy wybranym innym typie tworzenia dokumentów
   • Poprawione dodawanie produktu do magazynu BL w przypadku pustej nazwy grupy
   • Przeniesienie wysyłania paragonów do odrębnej metody
 • Wersja 1.15.0 z dnia 2019-02-20

  • Nowe funkcje

   • Dodano możliwość realizowania ZK jako WZ z określonych statusów
   • Dodano możliwość wysyłania paragonów przez email z określonych statusów
   • Dodano możliwość dodawania ustalonych cech kontrahenta przy tworzeniu kontrahenta
   • Dodano możliwość synchronizacji po SKU w BL i wybranym polu własnym towaru Subiekt GT
   • Dodano możliwość ustawiania kategorii dokumentu na podstawie nazwy płatności z Baselinkera
   • Poprawiony układ ustawień
   • Dodano pole nazwa statusu do pola uwagi w dokumencie
   • Dodano możliwość kompresowania zdjęć przy aktualizacji towarów/produktów w Baselinkerze
  • Poprawki błędów

   • Poprawiono błąd dodawania faktury detalicznej na podstawie paragonu w określonym magazynie
   • Poprawiono błąd podczas zapisywania obrazu faktury na dysku
 • Wersja 1.14.0 z dnia 2019-02-12

  • Nowe funkcje

   • Dodano możliwość pobrania danych kontrahenta na podstawie NIPu z bazy danych GUS. Wymaga wcześniejszego wysłania zgody na powierzenie przetwarzania danych osobowych
   • Dodano aktualizację kategorii na dokumencie WZ
   • Dodano możliwość wyboru zewnętrznego połączenia z bazą danych w celu przyśpieszenia działania programu. Wymaga poprawnie uzupełnionych parametrów połączeniowych z programem magazynowym
   • Dodano możliwość dodawania produktu do Baselinkera do odpowiedniej kategorii na podstawie grupy w Subiekcie
 • Wersja 1.13.0 z dnia 2019-01-29

  • Nowe funkcje

   • Dodano synchronizację kategorii produktu w magazynie BL z symbolem magazynu z Subiekta GT. Opcja dostępna tylko w obsłudze wielu magazynów
   • Dodano możliwość aktualizacja pola dodatkowego 1 w zamówieniu BL o numer zamówienia
   • Dodano możliwość wyszukiwania istniejącego kontrahenta w Subiekcie GT tylko po adresie email
   • Dodano możliwość automatycznego uzupełniania słownikowych pól własnych dokumentów: FS, FSd, PA, PAi
   • Dodano możliwość wyłączenia przerywania synchronizacji magazynu w przypadku błędów krytycznych w komunikacji BL <-> Subiekt GT
  • Poprawki błędów

   • Poprawiano aktualizację stanów magazynowych w integracji PrestaShop
   • Poprawiano wstawianie liczby produktów do dokumentu z widoku wielokrotności
 • Wersja 1.12.0.1 z dnia 2019-01-18

  • Poprawki błędów

   • Poprawione rozliczanie zamówień pobraniowych w przypadku, gdy w zamówieniu znajdowała się więcej jak jedna sztuka produktu
 • Wersja 1.12.0 z dnia 2019-01-16

  • Nowe funkcje

   • Dodany moduł uaktualniania pól własnych dokumentów danymi z zamówienia
   • Dodano możliwość wyłączenia przerwania synchronizacji błędami krytycznymi
   • Dodano możliwość dodawania dokumentów ze stawką VAT z zamówienia
   • Dodano możliwość dodawania dokumentów z datą wystawienia/sprzedaży z zamówienia
   • Dodano możliwość wzięcia pod uwagę zamówionych towarów z zamówień do dostawcy w widoku analiz sprzedaży
   • Dodano moduł rozliczania zamówień pobraniowych na podstawie zamówień z Baselinkera
   • Dodano możliwość synchronizacji produktów/towarów po symbolu u dostawcy w Subiekcie GT
  • Poprawki błędów

   • Poprawione odliczanie przerwy synchronizacji wielu magazynów
   • Poprawione pobieranie nazwy kontrahenta z ostatniej dostawy w widoku analiz sprzedaży
   • Poprawiony błąd synchronizacji ze sklepem PrestaShop
   • Poprawiony blokowanie wywołań do API BL
 • Wersja 1.11.9 z dnia 2019-01-04

  • Nowe funkcje

   • Zmiany optymalizacyjne programu
   • Dodany mechanizm zabezpieczający przed zablokowaniem API BL. W przypadku już zablokowanego API wyświetla komunikat z informacją o czasie do odblokowania API
   • Dodane odrębne ustawienia do tworzenia dokumentów WZ
   • Dodane nowy typ błędów występujący w przypadku tworzenia dokumentów WZ
   • Dodane nowy typ błędów występujący w przypadku breaku stawki VAT przy tworzeniu dokumentów WZ
   • Dodane kolumny: pole własne 1 oraz nazwa sprzedawcy z ostatniej dostawy towaru w widoku analizy sprzedaży
   • Dodano wstępną integrację z Magento
  • Poprawki błędów

   • Poprawiony błąd ignorujący niepołączone towary przy zaznaczonej opcji wstawiania usługi jednorazowej do dokumentu ZK
   • Poprawiony błąd, który powodował dodawanie produktów do Shopera przy odznaczonej opcji dodawania produktów
   • Poprawiony błąd stanów wirtualnych w synchronizacji wielu magazynów
   • Poprawiony błąd wczytywania zapisanych magazynów Subiekta do wykluczenia w synchronizacji wielu magazynów
   • Poprawiony błąd uaktualnienia nazwy pełnej kontrahenta w przypadku osoby
   • Poprawiony błąd przy wybieraniu nazwy kontrahenta
 • Wersja 1.11.8.2 z dnia 2018-11-29

  • Nowe funkcje

   • Dodano pola SKU i EAN do okna błędów w typie braku towaru na magazynie
   • Dodany nowy typ błędu w oknie błędów synchronizacji: 'Inny błąd podczas przetwarzania zamówienia'
   • Dodany nowy typ błędu do ustawień przenoszenia zamówień z określonym błędem: 'Inny błąd podczas przetwarzania zamówienia'
  • Poprawki błędów

   • Poprawiono błąd omijający zerowe towary do dokumentów w przypadku jednego towaru spełniającego kryteria
 • Wersja 1.11.8.1 z dnia 2018-11-29

  • Nowe funkcje

   • Zmiana podejścia do zbierania błędów - tylko krytyczne błędy przerywają synchronizację
   • Dodano informację szczegółową o błędzie w błędach realizacji zamówień od klienta
  • Poprawki błędów

   • Poprawiono błąd dodający zerowe towary do dokumentów w przypadku jednego towaru spełniającego kryteria
 • Wersja 1.11.8 z dnia 2018-11-28

  • Nowe funkcje

   • Dodano wstępną integrację z IdoSell Shop (dawniej IAI)
   • Dodano możliwość nie blokowania synchronizacji zamówień w przypadku wyświetlenia okna z błędami
   • Dodano możliwość oczekiwania na zwolnienie obiektu w przypadku fiskalizacji paragonów w Subiekcie GT
   • Dodano możliwość pomijania realizacji zamówień od klienta na podstawie nazw sposobów dostawy z Baselinkera
  • Poprawki błędów

   • Poprawione sprawdzanie i wybieranie towarów w synchronizacji zamówień
 • Wersja 1.11.7 z dnia 2018-11-26

  • Nowe funkcje

   • Dodana możliwość sprawdzenia stanu magazynowego towaru przed stworzeniem ZK
  • Poprawki błędów

   • Poprawione przenoszenie zamówień z określonymi błędami
   • Poprawione drukowanie paragonów
   • Poprawione dodawanie kontrahenta
 • Wersja 1.11.6 z dnia 2018-11-19

  • Poprawki błędów

   • Poprawiona aktualizacja pola dodatkowego numer 1 w przypadku dużej liczby zamówień
 • Wersja 1.11.5 z dnia 2018-11-16

  • Nowe funkcje

   • Dodana opcja wyłączenia wystawiania paragonów klientom bez nipu, którzy chcą fakturę. Dotyczy firm, które chcą fiskalizować faktury vat. Klientom, którzy nie chcą faktury wystawiane będą paragony
   • Usunięcie aktualizacji w Baselinkerze pola dodatkowego 2
   • Dodano możliwość drukowania ZK tylko w określonych statusach. Zamówienie będzie drukowane przy każdym pobraniu zamówienia z statusu
   • Dodane dodatkowe sprawdzanie w widoku analizy sprzedaży - po EANie lub SKU
   • Dodana możliwość określenia źródłowego statusu, z którego ma być przeniesione zamówienie o zadanym typie błędu
   • Dodano nowe pole sortowania zamówień - atrybut pierwszego produktu w zamówieniu
   • Dodano możliwość przeniesienia zamówienia po stworzeniu dokumentu w rozbiciu na ZK oraz pozostałe dokumenty
   • Dodano możliwość wyszukiwania wariantów w zamówieniu po atrybucie produktu z dodatkowym prefiksem i sufiksem: [PREFIKS][SKU lub EAN][SUFIKS][PARAMETR produktu w zamówieniu]
   • Dodano możliwość wysyłania wiadomości email w zależności od statusu zamówienia w Baselinkerze
   • Dodano kontrolę nad aktualizacją zamówień. Program nie pozwoli przekroczyć 100 odwołań do aktualizacji zamówień w API Baselinkera w przeciągu 60 sekund
   • Dodano możliwość wpisania pustej nazwy sposobu płatności w ustawieniach
   • Dodano możliwość wpisania pustej nazwy sposobu dostawy w ustawieniach
  • Poprawki błędów

   • Zmiana przy automatycznym generowaniu symbolu Kontrahenta
   • Poprawiony błąd w widoku raportu kompletów
   • Poprawione ustawianie płatności oraz waluty
   • Poprawione ustawianie danych adresowych kontrahenta
 • Wersja 1.11.4 z dnia 2018-11-02

  • Nowe funkcje

   • Dodana możliwość wyszukiwania istniejącego kontrahenta po adresie email
  • Poprawki błędów

   • Poprawiony błąd w zamówieniu od klienta w polu numer oryginalny
   • Poprawiony błąd w składaniu kompletów w przypadku wystarczającej liczby kompletów na stanie
 • Wersja 1.11.3 z dnia 2018-10-30

  • Poprawki błędów

   • Poprawiony błąd w sprawdzaniu danych do wystawiania paragonów
   • Poprawione składanie kompletów w przypadku, gdy w dokumencie istniała usługa
 • Wersja 1.11.2 z dnia 2018-10-25

  • Nowe funkcje

   • Dodano możliwość automatycznego drukowania ZK po wystawieniu dokumentu
   • Dodano obejście dodawania/aktualizacji zdjęć w Baselinkerze
  • Poprawki błędów

   • Poprawione podświetlanie przycisków w widoku towarów niepołączonych
   • Poprawiono błąd wyskakujący w przypadku braku produktów w zamówieniu
   • Poprawiono wyszukiwanie towarów do dodania do dokumentów w synchronizacji zamówień
   • Poprawiono zapisywanie cech z Subiekta GT w synchronizacji magazynów
 • Wersja 1.11.1 z dnia 2018-10-23

  • Nowe funkcje

   • Dodano możliwość wyszukiwania zamówień po drugorzędnym atrybucie w przypadku gdy nie znaleziono towaru po głównym atrybucie. Gdy wybrano komunikację po SKU szukanie odbywa się po EANie. Gdy Wybrano komunikację pod EAN szukanie odbywa się pod SKU
   • Dodana możliwość aktualizacji nazw produktów w magazynie Baselinkera przy pomocy narzędzia do aktualizacji
   • Dodano wybieranie domyślnej jednostki miary w przypadku, gdy w ustawieniach Subiekta GT wybrano 'j.m. sprzedaży inna niż podstawowa'
  • Poprawki błędów

   • Poprawiono błąd z wypełnianiem pełnej nazwy firmy, który obcinał nazwę do 50 znaków
   • Poprawiono komunikację z integracją synchronizacji magazynu z PrestaShop
   • Poprawiono synchronizację z magazynem Baselinker: Aktualizacja stanów magazynowych w pakietach
   • Poprawiono synchronizację z magazynem Baselinker: Aktualizacja cen w pakietach
   • Poprawione aktualizowanie podglądu pola dodatkowego nr 1
   • Poprawione literówki
 • Wersja 1.11.0 z dnia 2018-10-18

  • Nowe funkcje

   • Dodana możliwość synchronizacji wielu magazynów. Obecnie obsługiwane magazyny: Subiekt GT, Baselinker, Shoper, PrestaShop
   • Dodana możliwość usunięcia kresek z nipu przy zapisie kontrahenta
   • Dodana możliwość aktualizacji wag w magazynie Baselinkera przy pomocy narzędzia do aktualizacji
   • Dodano wiadomość rozszerzającą błąd danych kontrahenta w oknie błędów synchronizacji zamówień
   • Dodano pobieranie istniejących usług do towarów w przypadku realizacji zamówień
   • Dodano możliwość ustawiania kategorii w dokumencie w zależności od źródła zamówienia
  • Poprawki błędów

   • Poprawiono błąd, w którym program nie wyrzucał błędu o braku towaru
   • Poprawiono błąd, w którym program nie pobierał zamówień
 • Wersja 1.10.12 z dnia 2018-09-28

  • Nowe funkcje

   • Dodana możliwość pominięcia rezerwacji przy synchronizacji stanów magazynowych
   • Rozdzielone znaczniki automatycznego składania kompletów oraz stanów wirtualnych w synchronizacji zamówień
  • Poprawki błędów

   • Poprawiona realizacja zamówień od klienta w przypadku, gdy zamówienie od klienta zostało już wystawione
 • Wersja 1.10.11 z dnia 2018-09-28

  • Nowe funkcje

   • Dodane znaczniki do wyboru towarów do aktualizacji: pozycja do serwisu aukcyjnego, pozycja do sprzedaży mobilnej
   • Dodane przenoszenie pól własnych towarów jako parametry przy dodawaniu nowego produktu
   • Dodane przenoszenie cech towarów jako parametry przy dodawaniu nowego produktu
   • Dodana aktualizacja produktów: parametry z pól własnych towarów
   • Dodana aktualizacja produktów: parametry z cech towarów
   • Dodana możliwość zachowania znaczników HTML w aktualizacji opisu na podstawie pełnej charakterystyki
   • Dodana pole komentarz od kupującego do wyboru w polu uwagi dokumentu
  • Poprawki błędów

   • Poprawione wybieranie towarów ze znacznikami do serwisu aukcyjnego, sprzedaży mobilnej oraz sklepu internetowego
   • Poprawione realizowanie zamówień od klienta - czasami program próbował zapisać dokument w złym magazynie
   • Poprawiony błąd w wysyłaniu faktur z określonego statusu jeżeli nie był zaznaczony zwrot detaliczny
   • Poprawiony błąd w składaniu kompletów
 • Wersja 1.10.10 z dnia 2018-09-26

  • Poprawki błędów

   • Poprawione pobieranie liczby towarów zakupionych w przypadku używania widoku wielokrotności towarów
   • Poprawiony błąd przy realizacji zamówienia w przypadku nie omijania rezerwacji stanów magazynowych
 • Wersja 1.10.9 z dnia 2018-09-24

  • Poprawki błędów

   • Zablokowana możliwość wysłania paragonu w przypadku wystawienia zwrotu
   • Poprawiony błąd w pobieraniu stanów magazynowych
   • Poprawiony błąd w składaniu kompletów w przypadku dokumentów końcowych
 • Wersja 1.10.8 z dnia 2018-09-22

  • Nowe funkcje

   • Dodana możliwość parametryzacji pola uwagi w zależności od źródła zamówienia
   • Dodany nowy typ błędu: Błędy przy realizacji zamówień od klienta
   • Dodana możliwość przeniesienia błędów przy realizacji zamówienia do wyznaczonego statusu w Baselinkerze
  • Poprawki błędów

   • Poprawione dodawanie zamówień jako zamówienia od klienta (ZK)
   • Poprawione dodawanie produktów do BL w przypadku błędu. Proces jest kontynuowany
   • Poprawione składanie kompletów w przypadku realizacji zamówień od klienta
 • Wersja 1.10.7 z dnia 2018-09-19

  • Poprawki błędów

   • Poprawione dodawanie usługi jednorazowej w przypadku braku synchronizacji w zamówieniach od klienta
   • Poprawiona aktualizacja pola dodatkowego 1
 • Wersja 1.10.6 z dnia 2018-09-18

  • Nowe funkcje

   • Dodano możliwość niezależnego dodawania zamówień z Baselinkera jako zamówienia od klienta na podstawie statusu w Baselinkerze
   • Dodano znacznik, który ustawia czy stany magazynowe mają być rezerwowane w zamówieniach od klienta
   • Dodano możliwość ustawienia kategorii dokumentu w Subiekcie
  • Poprawki błędów

   • Dodano możliwość realizowania zamówień od klienta jako paragon imienny
   • Poprawiony błąd powodujący wstawienie podwójnego kosztu wysyłki w FV w realizacji zamówienia od klienta
 • Wersja 1.10.5.1 z dnia 2018-09-14

  • Nowe funkcje

   • Dodane dwa pola do aktualizacji Uwag w dokumencie: Numer nadawczy przesyłki (jeśli nadano przesyłkę), Nazwa kuriera (jeśli nadano przesyłkę)
  • Poprawki błędów

   • Poprawione wczytywanie aukcji w widoku wielokrotności
   • Poprawione teksty w ustawieniach
   • Poprawione wczytywanie zamówień przy włączonej wielokrotności towarów
 • Wersja 1.10.3 z dnia 2018-09-06

  • Poprawki błędów

   • Poprawiono wybieranie kompletów z Subiekta mogące zawiesić synchronizację. Dzięki poprawce wybieranie towarów trwa szybciej
   • Poprawiono wybieranie towarów powodujących błąd z nieistniejącym polem
 • Wersja 1.10.2 z dnia 2018-09-05

  • Nowe funkcje

   • Dodano znacznik aktualizacji zdjęć przy dodawaniu towar/produktu podczas synchronizacji
   • Zmiana w przypisywaniu parametrów do pola 'uwagi' na dokumencie. Dodano parametry 'Wewnętrzny identyfikator konta', 'Odbiór w punkcie - nazwa punktu odbioru', 'Odbiór w punkcie - adres punktu odbioru', 'Odbiór w punkcie - kod pocztowy punktu odbioru', 'Odbiór w punkcie - miasto punktu odbioru'
   • Dodano możliwość automatycznego składania kompletów ze składników w przypadku braku kompletów na stanie
 • Wersja 1.10.1 z dnia 2018-08-28

  • Nowe funkcje

   • Dodano możliwość wysyłania paragonów emailem
  • Poprawki błędów

   • Poprawiono błąd przy dodawaniu towaru w Subiekcie, gdy pole opis w Baselinkerze było dłuższe niż pole uwagi w Subiekcie
   • Usunięto wpis w ustawieniach uniemożliwiający zapis ustawień, gdy jest brak z połączeniem programu magazynowego
   • Poprawiony błąd sprawdzania stanów magazynowych przy wyborze zapisu dokumentów w wybranym magazynie
   • Poprawiony błąd ustawiający złą jednostkę miary w dokumencie przy wystawianiu dokumentów
   • Poprawiony moduł wielokrotności sprzedanych produktów: usprawnienia w widoku oraz dodanie synchronizacji Symbolu
 • Wersja 1.10.0 z dnia 2018-08-20

  • Nowe funkcje

   • Przeniesiono lokalizację identyfikatorów z towaru do osobnej lokalizacji
   • Aktualizacja widoku towarów połączonych
   • Aktualizacja widoku towarów niepołączonych
 • Wersja 1.9.6 z dnia 2018-08-20

  • Nowe funkcje

   • Dodano możliwość przeniesienia zamówienia w Baselinkerze do innego statusu po poprawnym wystawieniu dokumentu w programie magazynowym
   • Możliwe otwarcie programu bez otwierania Subiekta. Włączenie funkcjonalności programu po połączeniu z Subiektem w ustawieniach
   • Dodano możliwość przeniesienia pola uwagi do dokumentu wydania zewnętrznego po dodaniu dokumentu handlowego
  • Poprawki błędów

   • Poprawiono błąd przy wystawianiu dokumentów z opcją ignorowania rezerwacji, gdy na dokumencie miały być dwie takie same pozycje
   • Poprawiono błąd aktualizacji pola dodatkowego 1 w Baselinkerze przy wystawianiu paragonu i faktury
 • Wersja 1.9.5 z dnia 2018-08-14

  • Poprawki błędów

   • Usunięcie błędu uniemożliwiającego synchronizację zamówień i stanów przy istniejących kompletach
 • Wersja 1.9.4 z dnia 2018-08-14

  • Nowe funkcje

   • Zmiana podejścia do aktualizacji programu. Odejście od podmiany plików na faktyczną aktualizację przez zainstalowanie nowej wersji programu
   • Dodano możliwość wyboru aktualizowania pola opis na podstawie pola 'Uwagi' lub 'Pełna charakterystyka' przy dodawaniu produktu
   • Dodano możliwość aktualizowania pola opis na podstawie pola 'Uwagi' lub 'Pełna charakterystyka' w menu 'Narzędzia' -> 'Aktualizacja produktów/towarów'
   • Dodano możliwość pomijania stanów zarezerwowanych przy wystawianiu dokumentów handlowych
   • Dodano możliwość realizowania istniejących zamówień w Subiekcie na podstawie zamówień z Baselinkera
   • Dodano do widoku 'Ustalanie wielokrotności sprzedanych produktów' możliwość zaczytywania aukcji z ustalonych przez użytkownika statusów
  • Poprawki błędów

   • Poprawione literówki
 • Wersja 1.9.3 z dnia 2018-08-02

  • Poprawki błędów

   • Poprawiono dodawanie płatności do dokumentu. Przy zapłacono przelewem ręczna zmiana na kredyt kupiecki uniemożliwiała zmianę terminu płatności
 • Wersja 1.9.2 z dnia 2018-07-31

  • Nowe funkcje

   • Dodano możliwość łączenia produktów z Baselinkera oraz towarów z Subiekta w widoku 'Towary niepołączone'
  • Poprawki błędów

   • Poprawiono wstawianie stawki vat przy tworzeniu towaru w Subiekcie
   • Poprawiono wstawianie nazwy kontrahenta przy paragonie i paragonie imiennym
   • Poprawiono zmiany rachunku bankowego. Poprawka polega na zamianie loginu użytkownika na identyfikator wewnętrzny konta. Zmiana wymusza unikalne przyporządkowanie źródła zamówienia do konta bankowego
 • Wersja 1.9.1 z dnia 2018-07-26

  • Nowe funkcje

   • Dodano możliwość generowania korekty faktur oraz zwrotów detalicznych na podstawie zamówień znajdujących się w określonych przez użytkownika statusach w Baselinkerze
   • Dodano możliwość wysłania faktury po dodaniu faktury
   • Dodano możliwość wysłania faktur na podstawie zamówień znajdujących się w określonych przez użytkownika statusach w Baselinkerze
  • Poprawki błędów

   • Dodano checkbox do nagłówka tabeli wysyłania maili, który powoduje zaznaczenie wszystkich maili
   • Przy dodawaniu zamówień z Baselinkera synchronizacja produktów po kodzie EAN w kierunku Subiekta może zwracać więcej jak jeden towar. Wybierany towar jest pierwszy z brzegu, który spełnia kryteria ilościowe
   • Przy synchronizacji stanów po kodzie EAN w kierunku Baselinkera wybierany jest stan z wszystkich produktów z dopasowanym kodem EAN
 • Wersja 1.9.0 z dnia 2018-07-24

  • Nowe funkcje

   • Dodano możliwość aktualizacji pola 'pola dodatkowego 1' zamówienia z Baselinkera po wystawieniu dokumentów. Parametry, które nie pojawią się w opisie zostaną usunięte
   • Dodano możliwość wystawiania dokumentów - faktur VAT z pominięciem wystawiania paragonów
   • Dodano możliwość automatycznego nadawania symbolu kontrahentowi według ustawień z Subiekta
   • Dodano możliwość raportowania sprzedaży oraz liczby towarów do zamówienia w nowej zakładce 'Analiza sprzedaży i dostępności towaru'. Zamówienia można pobierać z Baselinkera wpisując nazwy statusów oddzielonych przecinkiem
   • Dodano możliwość oznaczania kontrahenta bez nipu jako 'odbiorca detaliczny'
   • Dodano możliwość zapisania kontrahenta bez nipu jako 'osoba'
   • Dodano możliwość konfiguracji pola 'podtytuł' w wystawianych dokumentach
   • Dodano możliwość konfiguracji pola 'numer oryginału' w zamówieniach od klienta
   • Dodano możliwość konfiguracji widoku (ukrywanie zakładek)
   • Dodano moduł mnożenia sprzedanych sztuk towaru przez przelicznik dla aukcji allegro, np. aukcja o numerze 1234 z przelicznikiem 3. W wyniku sprzedaży 2 sztuk przedmiotu na aukcji o numerze 1234 zostanie wstawionych do dokumentu 6 sztuk produktu
   • Dodano możliwość zapisywania dokumentów w magazynie w zależności od statusu w Baselinkerze
  • Poprawki błędów

   • Poprawiono generowanie listy niskich stanów magazynowych przy wyborze pliku z rozszerzeniem XLSX
   • Poprawiono wstawianie zewnętrznego numeru zamówienia w pole uwagi
   • Zmieniono sposób wystawiania dokumentów. Zapobiega to tworzeniu 'pustych' kontrahentów
 • Wersja 1.8.2 z dnia 2018-07-12

  • Poprawki błędów

   • Dodano zapisywanie adresu email w danych kontrahenta przy aktualizacji danych
   • Poprawiono wyświetlanie faktur w masowym zapisywaniu faktur na dysk (pusta lista)
   • Poprawiono pobieranie zamówień jeżeli nazwy statusów były identyczne
   • Poprawiono wstawianie danych kontrahenta detalicznego
 • Wersja 1.8.1 z dnia 2018-07-03

  • Nowe funkcje

   • Dodano możliwość zmiany rachunku bankowego w rozliczeniu na podstawie parametrów zamówienia (typ konta, login konta, nazwa płatności) przy płatności 'Zapłacono przelewem'
   • Dodano możliwość wyłączenia aktualizacji kodu EAN podczas dodawania nowego towaru/produktu
  • Poprawki błędów

   • Poprawiono tekst z okna ustawień dotyczącego błędów przesyłek aby lepiej odzwierciedlić, którego ustawienia dotyczy
   • Poprawiono wybieranie nazwy kontrahenta jeśli kontrahent detaliczny chce fakturę. Program wybierze imię i nazwisko, a następnie nazwę firmy gdy imię i nazwisko jest puste
 • Wersja 1.7.3 z dnia 2018-06-20

  • Nowe funkcje

   • Zmienione podejście do tworzenia symboli kontrahentów w Subiekcie, gdy klient chce fakturę:
   • - w przypadku firmy symbol - nip
   • - w przypadku kontrahenta detalicznego email jako symbol
  • Poprawki błędów

   • Poprawione dodawanie zamówień, gdy kontrahent ma pusty nip
   • Poprawiony błąd, gdy zakup występował z jednego konta na różnych kontrahentów
 • Wersja 1.7.2 z dnia 2018-06-18

  • Nowe funkcje

   • Dodano możliwość wystawiania dokumentów z płatnością opartą na nazwie płatności oraz nazwie transportu z Baselinkera
   • Usprawniono komunikat przy błędnych ustawieniach programu Sublinker
  • Poprawki błędów

   • Poprawiony błąd przy dodawaniu kontrahenta bez nipu
   • Poprawione literówki
 • Wersja 1.7.1 z dnia 2018-06-13

  • Nowe funkcje

   • Usprawnienie wczytywania kontrahentów
  • Poprawki błędów

   • Poprawione aktualizowanie produktów - aktualizacja odbywa się w mniejszych paczkach
   • Poprawione aktualizowanie kontrahentów w Subiekcie
 • Wersja 1.7.0 z dnia 2018-06-11

  • Nowe funkcje

   • Dodano ustawienie pozwalające ustalić co znajdzie się w polu 'Uwagi' dokumentów PA/PAi/FS/FSd/ZK
   • Podczas dodawania produktów do Baselinkera wypełniane są pola: EAN, nazwa producenta, waga, zdjęcia
   • Podczas dodawania zamówienia wypełniany/aktualizowany jest telefon kontrahenta
   • Podczas dodawania zamówienia wypełniany/aktualizowany jest adres dostawy kontrahenta
  • Poprawki błędów

   • Poprawione aktualizowanie zdjęć, gdy liczba zdjęć była większa od 16
   • Wystawianie dokumentów według cen brutto, które naprawia groszowe różnice w wartości dokumentów
 • Wersja 1.6.1 z dnia 2018-06-05

  • Nowe funkcje

   • Dodano możliwość zapisywania faktur do PDF wybierając menu -> narzędzia -> Hurtowe zapisywanie faktur na dysk
   • Dodano możliwość zerowania stanów wirtualnych kompletów, gdy ilość dowolnego składnika spadnie poniżej zadanej wartości (Zerowany tylko wirtualny stan)
  • Poprawki błędów

   • Poprawione dodawanie kontrahenta, gdy nie podał NIPu
 • Wersja 1.6.0 z dnia 2018-06-05

  • Nowe funkcje

   • Dodano możliwość wystawiania faktury detalicznej klientowi z pustym nipem, wcześniej wystawiony zostanie paragon
   • Dodano możliwość aktualizacji zdjęć w Baselinkerze
   • Dodano możliwość aktualizacji kategorii w Baselinkerze na podstawie grupy w Subiekcie
  • Poprawki błędów

   • Poprawione pobieranie stanów kompletów z magazynu Baselinkera, gdy włączone są stany wirtualne
   • Poprawione dodawanie produktów do Baselinkera (Prawidłowa stawka VAT oraz kod EAN).
 • Wersja 1.5.0 z dnia 2018-05-17

  • Poprawki błędów

   • Poprawione pobieranie produktów z magazynu Baselinkera
 • Wersja 1.4.0 z dnia 2018-05-17

  • Nowe funkcje

   • Zmieniony sposób wybierania drukarki fiskalnej do drukowania paragonów
   • Dodano możliwość synchronizacji towarów z Subiekta o określonych cechach
   • Dodano nowy sposób płatności - kredyt
   • Dodano możliwość wybierania towarów do synchronizacji towarów po znaczniku 'Pozycja do sklepu internetowego'
   • Dodano możliwość synchronizacji produktów po kodzie EAN (Baselinker) <-> towarów Podstawowy kod kreskowy (Subiekt)
   • W module o brakach magazynowych dodano możliwość pobierania stanu minimalnego z kartoteki towaru
  • Poprawki błędów

   • Poprawione literówki
   • Poprawione zachowanie programu podczas uruchomienia, gdy brakuje ustawień programu
   • Poprawione opisy niektórych ustawień
 • Wersja 1.3.12 z dnia 2018-04-18

  • Nowe funkcje

   • Dodano informację o brakach stanów magazynowych, tylko z pobranych zamówień do raportu
   • Dodano możliwość aktualizacji produktów/towarów: Aktualnie można aktualizować pole EAN produktów w Baselinkerze na podstawie wybranego pola własnego z Subiekta
  • Poprawki błędów

   • Poprawiono błąd stawek VAT w synchronizacji magazynów
 • Wersja 1.3.11 z dnia 2018-04-05

  • Nowe funkcje

   • Dodano informację o brakach stanów magazynowych, gdy liczba towarów spadnie poniżej określonej wartości
  • Poprawki błędów

   • Poprawiony tekst przy braku kompletów w zamówieniach podczas generowania raportu o kompletach
 • Wersja 1.3.10 z dnia 2018-03-26

  • Nowe funkcje

   • Dodano możliwość zapisu faktur do PDF pod wskazanym folderem podczas wystawiania faktur
   • Dodano możliwość zapisu faktur do PDF pod wskazanym folderem podczas wysyłania faktur emailem
   • Dodano możliwość wyboru zapisu identyfikatorów produktów w polach własnych o zadanym numerze (domyślnie Pole 1 dla identyfikatorów oraz Pole 2 dla identyfikatorów wariantów)
   • Dodano sekcję z błędami, gdy jest brak waluty w Subiekcie GT
   • Dodano sekcję z błędami, gdy jest brak kursu waluty w Subiekcie GT
   • Dodano możliwość wyboru zapisu dokumentów handlowych w określonym magazynie w Subiekcie GT
   • Dodano moduł raportów kompletów w zamówieniach - kompletacja w jednym miejscu
  • Poprawki błędów

   • Poprawione teksty w ustawieniach
   • Poprawione wybieranie ceny netto do synchronizacji
   • Poprawione zatrzymywanie aktualizacji magazynów
   • Poprawione uwzględnienie stanów razem z rezerwacjami
   • Poprawiony wybór waluty w zamówieniach
 • Wersja 1.3.9 z dnia 2018-03-16

  • Poprawki błędów

   • Poprawiono błąd w ustawieniach przy zapisywaniu ustawień
   • Poprawiono błąd przy dodawaniu kontrahenta jednorazowego w paragonie imiennym (Pai)
 • Wersja 1.3.6 z dnia 2018-03-15

  • Nowe funkcje

   • Dodano możliwość wystawiania zamówień z Baselinkera jako zamówienia od klienta (ZK)
   • Dodano możliwość wstawiania towarów niepołączonych jako usługa jednorazowa w zamówieniach od klienta (ZK)
   • Dodano możliwość wycofywania rezerwacji zamówień od klienta o określonym statusie w Baselinkerze
   • Dodano możliwość tworzenia kontrahenta jednorazowego lub kontrahenta z emailem jako symbol
  • Poprawki błędów

   • Poprawiono błąd w ustawieniach powodujący zamykanie aplikacji
   • Poprawiono wystawianie kontrahentów jednorazowych
   • Poprawiono tekst w oknie błędów w przypadku braku synchronizacji towarów
 • Wersja 1.3.5 z dnia 2018-02-26

  • Nowe funkcje

   • Dodano możliwość zmian ustawienia programu w programie
   • Dodano możliwość wyłączenia aktualizacji automatycznych programu
   • Dodano możliwość wyłączenia synchronizacji zamówień przy starcie programu
   • Dodano możliwość wyłączenia synchronizacji magazynów przy starcie programu
   • Dodano możliwość manipulacji SKU produktów w zamówieniach w zależności od konta, z którego była sprzedaż
  • Poprawki błędów

   • Poprawiono synchronizację w stronę Subiekta
 • Wersja 1.3.4 z dnia 2018-02-08

  • Nowe funkcje

   • Dodano możliwość zatrzymania i uruchomienia od nowa synchronizacji zamówień
   • Dodano możliwość zatrzymania i uruchomienia od nowa synchronizacji magazynu
  • Poprawki błędów

   • Poprawiono wczytywanie kompletów ze stanem wirtualnym
 • Wersja 1.3.3 z dnia 2018-02-05

  • Poprawki błędów

   • Poprawiono wczytywanie kompletów ze stanem zerowym
 • Wersja 1.3.2 z dnia 2018-02-03

  • Nowe funkcje

   • Dodane pole SKU w błędach zamówienia, gdy brak produktu w Subiekcie
   • Dodane zaznaczanie tekstu przy wyborze filtra w widoku produktów niepołączonych
   • Dodane zaznaczanie tekstu przy wyborze filtra w widoku produktów połączonych
  • Poprawki błędów

   • Usunięto zaznaczenie z widoku połączonych produktów przy odświeżaniu danych
   • Usunięto zaznaczenie z widoku niepołączonych produktów przy odświeżaniu danych
   • Poprawiono tworzenie produktu w Baselinkerze (SKU)
 • Wersja 1.3.1 z dnia 2018-01-28

  • Nowe funkcje

   • Dodano moduł wysyłania faktur emailem
   • Dodano możliwość pełnej synchronizacji magazynu Shoper
   • Dodano możliwość wykluczenia stanów magazynowych określonych magazynów z Subiekta
   • Dodano możliwość pominięcia przy synchronizacji produktów/towarów z zerowym stanem
   • Dodano możliwość wyboru, czy zamówienia niepotwierdzone mają być pobrane
   • Dodano możliwość łączenia produktów przy synchronizacji SKU <-> Symbol w kierunku Subiekta
  • Poprawki błędów

   • Poprawiono teksty przy synchronizacji magazynów
   • Poprawiono wystawianie dokumentów z odroczonym terminem płatności
   • Poprawiono łączenie produktów
 • Wersja 1.3.0 z dnia 2018-01-09

  • Nowe funkcje

   • Dodano synchronizację magazynu: SKU <-> Symbol
   • Dodano obsługę zewnętrznego magazynu 'Shoper'
   • Dodano możliwość sortowania zamówień po pobraniu
   • Dodano do uwag paragonu i faktury numer zamówienia oraz skąd został zakupiony towar
   • Dodano możliwość wyboru usługi jako koszt wysyłki
   • Dodano możliwość wyboru typu płatności
   • Dodano możliwość wystawiania paragonów imiennych
   • Dodano możliwość drukowania paragonu po wystawieniu
   • Dodano możliwość wystawienia faktury detalicznej do paragonu
  • Poprawki błędów

   • Poprawiono wczytywanie statusów zamówień z Baselinkera
   • Poprawiono komunikat błędu przy umyślnym zamknięciu Subiekta
   • Wymagane uruchomienie programu jako administrator
   • Poprawiono błąd przy wczytywaniu produktów do okna nie połączonych produktów
   • Poprawiono błąd przy wczytywaniu produktów do okna połączonych produktów
   • Poprawiono błąd przy wystawianiu dokumentu, gdy kwota wpłaty była mniejsza od wartości dokumentu
 • Wersja 1.2.4 z dnia 2018-01-02

  • Nowe funkcje

   • Dodano automatyczne drukowanie faktur sprzedaży