Opis wersji 3.15 programu Sublinker

Dodano możliwość wyboru konta bankowego do dokumentu na podstawie dodatkowego parametru: waluta

Wartość * spowoduje wybór konta o dowolnej walucie z zamówienia

Dodano możliwość dodawania adresu dostawy jako dodatkowy adres dostawy

W przypadku, gdy adres dostawy będzie już istnieć (ulica, miasto, kod pocztowy) nowy adres dostawy nie będzie dodany.