Opis wersji 3.9 programu Sublinker

Dodano możliwość aktualizacji pola dodatkowego produktu najstarszym terminem ważności z dostawy w narzędziu do aktualizacji produktów w magazynie BaseLinkera

Pole dodatkowe musi wcześniej być utworzone w ustawieniach magazynu produktów w BaseLinkerze. Typ pola dodatkowego musi być polem daty lub tekstowym.
W przypadku braku ustawionego terminu ważności w produkcie w Subiekcie termin zostanie wyczyszczony w produkcie w BaseLinkerze.
Przy braku wypełnionego symbolu magazynu program zaktualizuje terminem ważności z wszystkich dostępnych dostaw ze wszystkich magazynów.

Dodano nową synchronizację – aktualizacja produktów w katalogu BaseLinkera. Obecnie obsługiwana jest tylko aktualizacja terminu ważności dostawy do pola dodatkowego produktu

Program cyklicznie pobiera i aktualizuje produkty z zadanego katalogu/katalogów na podstawie wybranych produktów z Subiekta.
Możliwe produkty do wyboru są z oznaczeniem do sklepu internetowego/serwisu aukcyjnego/sprzedaży mobilnej lub z wybranymi cechami towarów.

W chwili obecnej możliwa jest aktualizacja terminu ważności z dostaw z określonego magazynu lub z wszystkich magazynów.

Pole dodatkowe musi wcześniej być utworzone w ustawieniach magazynu produktów w BaseLinkerze. Typ pola dodatkowego musi być polem daty lub tekstowym.
W przypadku braku ustawionego terminu ważności w produkcie w Subiekcie termin zostanie wyczyszczony w produkcie w BaseLinkerze.
Przy braku wypełnionego symbolu magazynu program zaktualizuje terminem ważności z wszystkich dostępnych dostaw ze wszystkich magazynów.