Ustawienie połączenia z Sellasist

Linki do pobrania wersji:
64bit: BETA_setup_x64
32bit: BETA_setup_x86

W wydanej wersji zaimplementowane zostało obsługa synchronizacji zamówień z wyłączeniem rozbijania kompletów w zamówieniu.
Wysyłanie obrazów dokumentów działa wyłączenie do pola dodatkowego.
W wydanej wersji nie działają również ustawienia na podstawie źródeł zamówienia, np. ustawienie kategorii dokumentu.
Obecnie trwają prace nad synchronizacją stanów magazynowych i cen oraz dodawanie brakujących produktów.


Przy pierwszym uruchomieniu należy wprowadzić klucz API wygenerowany w Sellasist.

Jeżeli konfigurujemy istniejącą instancję ustawień należy zmienić dane licencyjne wprowadzając nowy klucz wybierając ustawienie (1) do zmiany danych, a następnie wybrać przycisk zmień dane licencyjne (2).

Następnie w ustawieniach integratora wybrać integracje z Sellasist.

W ustawieniach integratora Sellasist wpisać nazwę konta, które stworzy link do API.