Wybór wariantów w Sublinkerze

Wprowadzamy nową funkcjonalność dzięki której wybór wariantów przez klienta będzie odrobinę zautomatyzowana.

Po ustawieniu mapowania produktu o zadanym kodzie SKU/EAN na towar w Subiekcie oraz włączeniu funkcji wyboru wariantów program automatycznie będzie starał się przypisać dany produkt do wyboru użytkownika.

Jeżeli użytkownik wybierze warianty program wstawi je do dokumentu.

Przypisanie towarów z Subiekta zapisywane jest w bazie danych dlatego wszystkie instancje Sublinkera automatycznie będą widziały powiazania.

Dodanie mapowania produktu na warianty

Aby dodać powiązanie produktu z wariantami należy wejść w widok „Przyporządkowanie wariantów”.
Możliwe jest dodanie kolejnego przyporządkowania, edycja lub usunięcie istniejącego przyporządkowania.

Lista przyporządkowanych produktów o zadanym SKU/EAN

Po dodaniu lub edycji przyporządkowania pojawi się lista atrybutów i wartości oraz symbol towaru (wariantu), który zostanie przypisany do produktu.

Przyporządkowanie towarów z Subiekta (wariantów) do produktu o zadanym SKU/EAN

Ustawienia przypisywania wariantów podczas synchronizacji

Program po oznaczeniu zamówienia do wyboru wariantów przez użytkownika może zaktualizować komentarz administratora (pole uwagi) linkiem do wyboru wariantów przez użytkownika.
Możliwa jest również aktualizacja pól dodatkowych identyfikatorem wyboru wariantów. Ponieważ pole dodatkowe ma ograniczoną liczbę znaków przedrostek z linkiem należy dodać oddzielnie w wiadomości do klienta. https://variants.sublinker.pl/id/{identyfikator wyboru wariantów}

Możliwe jest wysłanie tylko wariantów na stanie pomniejszone o rezerwację oraz powiększone o stan wirtualny w przypadku kompletu.

Dodatkowo możliwe jest przesłanie zdjęcia z magazynu Baselinkera (w przypadku kilku znalezionych produktów program wybierze pierwszy produkt).

Możliwe jest przeniesienie zamówienia, w którym program wygenerował link do wyboru wariantów do ustalonego statusu oraz przeniesienie zamówienia, w którym klient wybrał warianty do ustalonego status.

Ustawienia synchronizacji

Wybór wariantów przez klienta

Po pomyślnej aktualizacji zamówienia w polach dodatkowych lub w polu uwagi pojawi się identyfikator wyboru lub link do wyboru wariantów.

Uzupełnione pola identyfikatorami wyboru wariantów

W tym momencie można wysłać informację do klienta z linkiem z pola uwagi lub identyfikator wyboru wariantów poprzedzony linkiem do serwisu dodając na koniec identyfikator z pola dodatkowego, czyli https://variants.sublinker.pl/id/{identyfikator wyboru wariantu}

Po wejściu w link klient ma możliwość wyboru wariantów

Wybór dwóch pozycji wariantów
Wybór wariantów

Po wybraniu wariantów przez klienta Sublinker dopasuje wybrane warianty przez klienta do produktów z zamówienia i wystawi dokument.